Fun Friends -ledarutbildning den 14.3. och 21.3.2024 på distans

Ledarutbildningen den 14.3 och 21.3.2024 gäller Fun Friends-programmet för 4–8-åringar. Utbildningen äger rum kl. 12–15 i Zoom.

Våra bidragsgivare möjliggör att vi kan erbjuda den svenska Friends-utbildningen helt GRATIS.

Friends är ett program vars syfte är att främja barns, ungdomars och familjers psykiska välbefinnande, samt att förebygga ångest och depression. Programmet hjälper deltagarna att känna igen och hantera känslor, sporrar dem att använda positiva tankemodeller och lär ut hur man kan hantera motgångar och besvikelser. Friends-programmet stärker deltagarnas självbild, självkänsla och självförtroende.

Programmet är uppdelat i tolv träffar som går ut på att diskutera tillsammans och göra konkreta övningar som hjälper oss att hantera oro och rädslor som kan uppstå i vardagen. Metoden baserar sig på erfarenhetsmässigt och ömsesidigt lärande. Därför betonas utbyte av egna erfarenheter, gemensamt arbete och lärande.

Friends-ledarutbildningen är praktiskt inriktad samtidigt som den vilar på en god teoretisk grund. Varje Friends-ledare får en egen manual som är enkel att följa steg för steg under varje träff med den egna gruppen. Gruppmedlemmarna får var sin övningsbok som de kan använda både under träffarna och på egen hand. Utbildningen uppdateras hela tiden så att innehållet är aktuellt och relevant. Redan dagen efter ledarutbildningen kan programmet tas i bruk.

Materialet som ingår skickas också avgiftsfritt till Friends-ledarna!

Friends-programmet är utformat för att användas i olika grupper, exempelvis i daghem, i skolor samt i ungdoms- och socialarbete. Programmet kan också tillämpas i individuellt arbete med barn och ungdomar.

I programmet strävar man även till att göra föräldrarna delaktiga så att det inlärda materialet skulle bli en del av hemmets vardag. På detta sätt försöker man förstärka hemkulturen med förmågan att lyssna och diskutera.

Fyra versioner

Friends-programmet består av fyra versioner för barn, ungdomar och vuxna i olika åldrar:

Fun Friends (4–8-åringar)
Friends för barn (9–12-åringar)
Friends för ungdomar (13–16-åringar)
Friends för vuxna (över 16-åringar)

Åldersgränserna är riktgivande och de olika versionerna kan också användas parallellt. Strukturen och temana är de samma i alla versioner, men sättet hur ämnena behandlas och uppgifterna är anpassade enligt målgruppens åldersnivå.

Fun Friends manual och arbetsbok

Tilaa uutiskirjeemme