Fun Friends-distansutbildning 7.10.2021 (programmet för småbarn)

Friends är ett program vars syfte är att främja barns, ungdomars och familjers psykiska välbefinnande, samt förebygga ångest och depression. Det hjälper deltagarna att känna igen och hantera känslor, sporrar dem att använda positiva tankemodeller samt lär ut hur man kan hantera motgångar och besvikelser. Friends-programmet stärker deltagarnas självbild, självkänsla och självförtroende.

Programmet är utformat för att användas i olika grupper, exempelvis i daghem, i skolor samt i ungdoms- och socialarbete. Programmet kan också tillämpas i individuellt arbete med barn och ungdomar.

Fyra versioner

Programmet är uppdelat i tolv träffar. Under träffarna diskuterar man och utför övningar med vars hjälp man söker konkreta sätt att hantera oro eller rädsla som kan uppstå i vardagliga situationer. Metoden baserar sig på erfarenhetsmässigt och ömsesidigt lärande. Sålunda betonas utbyte av egna erfarenheter samt arbete tillsammans och lärande.

I programmet strävar man till att få föräldrarna delaktiga så att det inlärda skulle bli en del av hemmets vardag. På detta sätt försöker man förstärka hemkulturen med förmågan att lyssna och diskutera

Friends-programmet består av fyra versioner för barn, ungdomar och vuxna i olika åldrar:

Fun Friends (4-8-åringar)
Friends för barn (9-12-åringar)
Friends för ungdomar (13-16-åringar)
Friends för vuxna (över 16-åringar)

Åldersgränserna är riktgivande och de olika versionerna kan också användas parallellt. Strukturen och teman är de samma i alla versioner, men sättet hur ämnen behandlas och uppgifterna är anpassade enligt målgruppens åldersnivå.

Friends-gruppledarutbildningen är praktiskt inriktad, samtidigt som den vilar på en god teoretisk grund. Deltagarna får en gruppledarmanual som är enkel att följa steg för steg under varje träff med barnen. Varje barn får en egen övningsbok som de använder både under träffarna och hemma tillsammans med sina föräldrar. Utbildningen uppdateras hela tiden så att innehållet är aktuellt och relevant. Och redan dagen efter utbildningen kan programmet tas i bruk.

Våra bidragsgivare möjliggör att vi kan erbjuda GRATIS den svenska Friends- utbildningen och materialet som ingår till Friends-gruppledarna.

Friends-ledarutbildning (Friends för barn) i Zoom 7.10.2021 klo 9–15.30.

Fun Friends manual och arbetsbok

Tilaa uutiskirjeemme