Friends för barn: ledarutbildning 24.11.2021 på distans

Ledarutbildningen den 24.11 gäller programmet Friends för barn (9–12-åringar). Utbildningen äger rum kl. 9–15:30 och erbjuds på distans via Zoom.

Våra bidragsgivare möjliggör att vi kan erbjuda den svenska Friends utbildningen helt GRATIS.

Friends är ett program vars syfte är att främja barns, ungdomars och familjers psykiska välbefinnande, samt förebygga ångest och depression. Det hjälper deltagarna att känna igen och hantera känslor, sporrar dem att använda positiva tankemodeller samt lär ut hur man kan hantera motgångar och besvikelser. Friends-programmet stärker deltagarnas självbild, självkänsla och självförtroende.

Programmet är uppdelat i tio träffar. Under träffarna diskuterar man och utför övningar med vars hjälp man söker konkreta sätt att hantera oro eller rädsla som kan uppstå i vardagliga situationer. Metoden baserar sig på erfarenhetsmässigt och ömsesidigt lärande. Sålunda betonas utbyte av egna erfarenheter, arbete tillsammans och lärande.

Friends ledarutbildningen är praktiskt inriktad, samtidigt som den vilar på en god teoretisk grund. Deltagarna får en manual som är enkel att följa steg för steg under varje träff med den egna gruppen. Gruppmedlemmarna får var sin övningsbok som de kan använda både under träffarna och på egen hand. Utbildningen uppdateras hela tiden så att innehållet är aktuellt och relevant. Redan dagen efter utbildningen kan programmet tas i bruk.

Materialet som ingår skickas också avgiftsfritt till Friends ledarna!

Friends-programmet är utformat för att användas i olika grupper, exempelvis i daghem, i skolor samt i ungdoms- och socialarbete. Programmet kan också tillämpas i individuellt arbete med barn och ungdomar.

I programmet strävar man även till att göra föräldrarna delaktiga så att det inlärda materialet skulle bli en del av hemmets vardag. På detta sätt försöker man förstärka hemkulturen med förmågan att lyssna och diskutera.

Fyra versioner

Friends-programmet består av fyra versioner för barn, ungdomar och vuxna i olika åldrar:

Fun Friends (4–8-åringar)
Friends för barn (9–12-åringar)
Friends för ungdomar (13–16-åringar)
Friends för vuxna (över 16-åringar)

Åldersgränserna är riktgivande och de olika versionerna kan också användas parallellt. Strukturen och teman är de samma i alla versioner, men sättet hur ämnen behandlas och uppgifterna är anpassade enligt målgruppens åldersnivå.

Fun Friends manual och arbetsbok

Tilaa uutiskirjeemme