Cafe Walkers teemalla nuorten välinen väkivalta ti 18.5. klo 9–11

Miten taklaamme nykyistä tehokkaammin väkivaltaista käytöstä?

Erityisen riskialttiita paikkoja nuorten väkivallan kannalta ovat valvomattomat ympäristöt, kuten kadut ja puistot. Julkisiin tiloihin jalkaudutaan eri toimijoiden voimin, mutta nuorten on kuitenkin helpompi olla aikuisten läsnäolon ulottumattomissa. Pääkaupunkiseudulla havaintona on, että pienetkin erimielisyydet tuntuvat tällä hetkellä kärjistyvän herkästi fyysisiksi yhteenotoiksi.

Alkuvuodesta oli havaittavissa, että valloilla oleva väsymys, turhautuminen ja ketutus aiheuttivat sen, että kaverit ja draama veivät herkästi mennessään ja nuorten oli normaaliakin vaikeampaa saada tilanteita omin voimin pysäytettyä. Rajoituksia puretaan pikkuhiljaa, miten se vaikuttaa nuorten ajanviettoon ja pinnalla oleviin ilmiöihin julkisessa tilassa?

Aseman Lapset kutsuu lapsia ja nuoria työssään kohtaavia ammattilaisia ja asiantuntijoita teemaan pureutuvaan keskustelutilaisuuteen.

Miten voimme tukea nuorten vaikeiden tunteiden ja tilanteiden käsittelyä? Millaisia hyviä käytäntöjä eri toimijoiden on mahdollista ottaa käyttöön?

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta!

Keskustelua alustavat Aseman Lasten julkisiin tiloihin jalkautuvan nuorisotyön toimintavastaava Susanna Ylimys. Puheenvuorossaan hän kertoo viimeaikaisista kadun havainnoista. Susannan jälkeen ääneen pääsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Marko Manninen, joka on perehtynyt muun muassa koulukotiin sijoitettujen nuorten tilanteisiin, nuorisorikollisuuteen ja käytöshäiriöihin. Puheenvuorossaan Marko muun muassa esittelee hyvän hoidon viisiapilaa, joka koostuu mielenterveydestä, päihteistä, väkivallasta, osallisuudesta ja jälkihuollosta.

Nuorten ääntä keskusteluun tuo Espoon Nuorisotyö raiteilla -hankkeen nuorisotyöntekijä Sauli Taipale. Viimeisenä keskustelua alustaa mielen hyvinvointia tukevan Friends-ohjelman suunnittelija-kouluttaja Minttu Oinonen. Tunnetaitojen ja empatiakyvyn vahvistaminen on tärkeää sekä ennaltaehkäisevässä että korjaavassa työssä. Minttu kertoo muun muassa viime aikaisia kokemuksia ohjelman hyödyntämisestä Rikosseuraamuslaitoksen valvoman yhdyskuntapalvelun osana.

Tilaisuuden juontaa ja keskustelua nivoo yhteen Aseman Lasten löytävässä nuorisotyössä yhteisökehittäjänä työskentelevä Eliisa Ahlstedt.

Ilmoittaudu

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä.


Cafe Walkersit ovat Aseman Lapset ry:n järjestämiä lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille ja asiantuntijoille tarkoitettuja keskustelutilaisuuksia, joissa pohditaan lapsiin ja nuoriin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Keskustelua viritetään aiheeseen liittyvillä asiantuntija-alustuksilla. Tällä hetkellä tilaisuudet järjestetään etänä. 

Piirretty kuvituskuva, joka esittää nuorten keskinäistä sanaharkkaa ja nujakointia.

Tilaa uutiskirjeemme