Frontpage / Stationens Barn

Stationens Barn

Aseman Lapset ry - Stationens Barn rf, grundat år 1990, är en politiskt och religiöst obunden, riksomfattande organisation, vars medlemskår består av representanter för ungdoms-, social- och hälsovårdssektorn.

Målet med verksamheten är att i förebyggande syfte få till stånd en personlig och fungerande dialog mellan vuxna och ungdomar.

Föreningens syfte är att främja ungdomars sunda uppväxt och förhindra marginalisering, våld, brottslighet och missbruk av rusmedel. Organisationen strävar till att utveckla barnens, ungdomarnas, föräldrarnas och hela samhällets välfärd.

Stöd vår verksamhet lipas1_block-003_pohjav_2.png

Du kan stöda Stationens Barn rf:s verksamhet med donationer, genom att bli stödmedlem, eller genom att annonsera i våra publikationer. 

Vi samarbetar med flera företag och söker hela tiden nya former för företagssamarbete.

Varje donation tas emot med tacksamhet, oberoende av dess storlek!

Vårt donationskonto

Danskebank: 800013-1010303
IBAN: FI19 8000 1301 0103 03
BIC/SWIFT-koodi: DABAFIHH

I samband med donationen ber vi dig använda referensen 1119, tack!