Aikuinen, oletko joskus ärsyyntynyt nuorten ajanvietosta julkisessa tilassa? Oletko pysähtynyt miettimään, mikä siinä ärsyttää?

Nuorten on tärkeää saada niin jalkautuvilta nuorisotyöntekijöiltä kuin myös muilta aikuisilta ohjausta ajanviettoon julkisissa tiloissa. Konkreettisesti tämä tarkoittaa neuvoja, miten he voivat itse vaikuttaa siihen, että he tulevat toimeen muiden tilojen käyttäjien kanssa. Häiriöt ovat usein seurausta hengailun harjoittelusta ja siitä, ettei kaikkea vielä pystytä huomioimaan.

Toisaalta nuorilla on oikeus olla myös rauhassa keskenään: ilman aikuisten puuttumisia, interventioita tai kyselyjä. Onkin tärkeää käydä myös aikuisten kanssa pohdintoja ja keskusteluja siitä, onko nuorten käytös vain epämiellyttävää vai oikeasti häiritsevää tai jopa laitonta.

Tätä työtä tehdään Aseman Lasten julkisiin tiloihin suuntautuvan nuorisotyön tiimissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Työmuodon ydin on kohdata kaupungilla aikaansa viettäviä noin 10–20-vuotiaita nuoria, joita on hyvä* ja tärkeä* kohdata.

Nuorten tarpeita ja tilanteita selvitetään ja nuoria lähdetään tukemaan niin kuin kulloinkin on tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi päihteillä oireileville nuorille voidaan järjestää ryhmätoimintaa, jonka tavoitteena on päästä oireilun juurisyihin kiinni. Kaikki nuoret kohdataan myönteisellä otteella ja tarkoitus on myös tukea heidän omaehtoista, hyvinvointia tukevaa ajanviettoa.

On kuitenkin selkeitä tilanteita, joissa nuorten käytös häiritsee muita tilankäyttäjiä ja vaatii puuttumista. Alakouluikäisiltä – joskus myös vanhemmilta nuorilta – puuttuu hengailemiseen sekä oman toiminnan ohjaamiseen tarvittavia taitoja, jolloin aikuisen ohjausta tarvitaan enemmän.

Toinen syy, miksi ajanviettoon voidaan puuttua, on se, jos se uhkaa nuorten omaa turvallisuutta. Esimerkiksi myöhäisilta ja paikat, joissa sattuu ja tapahtuu paljon aikuisten toimesta eivät ole etenkään varhaisnuorille turvallisia ympäristöjä hengailuun.

Kaksi nuorisotyöntekijää havainnoivat kauppakeskuksessa. He ovat selin kameraan. Toisen hupparin ja toisen repun selässä on Aseman Lasten logo.

Aseman Lasten jalkautuvat nuorisotyöntekijät havainnoivat kauppakeskuksen tunnelmaa.

.

* Työmuodossa nuorten kohtaamisia julkisissa tiloissa jäsennetään näin:

Sellaisia nuoria on kiva kohdata, joilla on perusasiat kunnossa mutta jotka hyötyvät siitä, että turvallisia aikuisia on saatavilla tarvittaessa.

On hyvä kohdata sellaisia nuoria, joiden elämässä on huolia ja jotka hyötyvät auttavista ja ohjauksellisista toimenpiteistä.

On tärkeä kohdata sellaisia nuoria, joiden elämässä on vakavia huolenaiheita ja jotka tarvitsevat elämäänsä puuttuvia toimenpiteitä ja aikuisia vastuunkantajia.

Tutustu Nuoruus korona-ajan kaupungissa -teokseen.

Lue lisää julkisiin tiloihin suuntautuvasta nuorisotyöstä.

Tilaa uutiskirjeemme