”Kukaan ei kritisoi mitä mä teen.”
”Täällä sai tehdä mitä halusi, eikä kukaan huutanut.”
”Jokainen ajattelee eri tavalla.”
”Kaikki sai saman kuvan, mut kaikki piirsi eri tavalla.” [ryhmätoimintaan osallistuneiden nuorten mietteitä]

Syksyllä 2023 käynnistyneessä Killevippen-hankkeessa luovuus on voimavara ja keino tukea poikien osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä. Hankkeessa on parhaillaan (11/23) on käynnissä ryhmä, jossa on mukana kaksitoista 9.-luokkalaista poikaa. Ryhmä mahdollistaa pojille omaan luovuuteen tutustumista. Ryhmään osallistuminen on vapaaehtoista.

Toiminnan lähtöajatus on, että luovuus- ja tunnetaitoharjoitukset voivat lisätä itsetuntemusta ja auttaa kohtaamaan haasteita. Lisäksi harjoitukset kehittävät uteliaisuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Työskentelyn myötä pojat ovat kuvailleet itseään muun muassa näillä sanoilla: luova, kiltti, vahva, sinnikäs, hyvä kaveri, ainutlaatuinen, energinen, iloinen, kiva ja hauska.

Kuten kuvasta käy ilmi, ilmaisussa näkyy usein vahvasti huumori. Vapaan ilmaisun ja hassuttelun lomassa syntyy kuitenkin myös tärkeitä keskusteluja esimerkiksi seksuaalisuudesta ja päihteistä. Osallistujat ovat myös oivaltaneet sen, kuinka vertaiset kokevat ja ajattelevat asioista eri tavalla. Ryhmän tunnelmaa on kiitetty turvalliseksi toteuttaa itseään <3

Hankkeen kohderyhmänä on 16–19-vuotiaat ruotsinkieliset pojat pääkaupunkiseudulla. Toimintaa rahoittaa Svenska kulturfonden.


“Ingen kritiserade vad man gjorde.”
“Man fick göra sånt man ville, och ingen skrek.”
“Alla tänker olika.”
”Alla fick samma bild, men ritade ändå något helt eget.”
[pojkars tankar]

På hösten 2023 inleddes projektet Killevippen som går ut på att stöda pojkars delaktighet och förebygga marginalisering. Pojkarnas kreativitet ses som en viktig resurs. Pojkar är överrepresenterade på många områden som anknyter till marginalisering, som t.ex. självmord, mobbning och missbruk.

Just nu (11/23) jobbar vi med den första gruppen. Den består av 12 pojkar som går på nian. Gruppverksamheten ger pojkarna möjlighet att bekanta sig med sin kreativitet. Deltagandet är frivilligt.

Killevippen utgår ifrån tanken att kreativitetsövningar kan öka självkänslan och hjälpa till med att hantera motgångar. Övningarna stöder också nyfikenhet och problemlösning. Under gruppträffarna har pojkarna beskrivit sig själva med bl.a. följande ord: kreativ, snäll, stark, uthållig, bra kompis, unik, energisk, glad, rolig.

Som vi ser på bilden genomsyras träffarna ofta av humor och skämtsamhet. I samband med det fria uttryckssättet och den lätta stämningen kommer ändå viktiga ämnen upp och har möjliggjort diskussioner om t.ex. rusmedel och sexualitet. Deltagarna har också lagt märke till att alla upplever saker olika och har en unik infallsvinkel. Stämningen i gruppen är uppskattad för att man får uttrycka sig fritt.

Målgruppen för Killevippen är ca 16–19-åriga svenskspråkiga pojkar från huvudstadsregionen. Verksamheten har inletts 2023 och stöds av Svenska kulturfonden.

Nuorten kohtaamisista kerrotaan myös Aseman Lasten uutiskirjeessä. Se ilmestyy kolmen viikon välein, ja sen voi tilata omaan sähköpostiinsa sivun alalaidan lomakkeella.

 

Lisää nuorten kohtaamisia

 

Tilaa uutiskirjeemme