1. Kuka olet ja mitä haluat kertoa työstäsi parilla lauseella?

Olen Henri Izadi ja toimin tällä hetkellä yksikönpäällikkönä Rikosseuraamuslaitoksella Lapin yhdyskuntaseuraamustoimistossa, jolla on toimipaikat Rovaniemellä ja Kemissä. Vastaan yksiköstä eli käytännössä sen taloudesta, henkilöstöstä, toiminnan lainmukaisuudesta sekä yksikön toiminnan ja työyhteisön kehittämisestä. Siinä mielessä olen myös asiakastyössä mukana, että hyväksyn yksilölliset rangaistusajan suunnitelmat ja päätän sanktioinnit.

Yhteistyöni Ripa-hankkeen kanssa sijoittuu aikaan, jolloin työskentelin sosiaalityöntekijänä RIKO-hankkeessa. Hankkeessa pilotoitiin oikeusministeriön asiantuntijatyöryhmän luomaa toimintamallia rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelemiseksi. Keskiössä on moniammatillinen työskentely, jonka avulla varmistetaan, että nuori saa itselleen tarpeelliset palvelut. Sittemmin toiminta on iloksemme vakinaistettu.

Toiminnassa punaisena lankana on tarjota nuoren elämään eräänlainen prosessinjohtaja, joka on tukena rikoksettoman ja päihteettömän elämän rakentamisessa. Usein nuoren oireilun taustalla on monimutkainen ongelmavyyhti, jota lähdetään purkamaan ja tukemaan nuoren omaa toimijuutta. Työskentely etenee pienin askelin. Tavoitteiden pitää olla tarpeeksi pieniä ja saavutettavia. Asiakasnuorten rinnalla on valmius kulkea pitkäkin aika, sillä luottamuksen rakentaminen vie aikaa.

 

2. Millaista yhteistyötä olet tehnyt Ripa-hankkeen kanssa?

Ripa-hankkeen työntekijät kävivät muun muassa jakamassa asiantuntijuutta ja kokemuksia kokemusasiantuntijoiden hyödyntämisestä nuorten kanssa työskentelyssä. Yhdessä mietimme, miten malli voisi toimia Lapin alueella. Lisäksi olemme tavanneet yhdessä nuoria sekä kohdanneet nuorten rikosoirehdintaa koskevissa tapahtumissa, joissa on käyty hedelmällisiä ammatillisia keskusteluja.

 

3. Kerro jokin mukava mieleen jäänyt muisto yhteistyöstä.

Kaikki kohtaamisemme ovat jääneet mieleen mukavina muistoina. Yhtenä erityisenä muistona elokuulta 2022 “Seminaari päättäjille – apua rikoksilla oireileville nuorille”. Se järjestettiin Riko-hankkeen, Lapin yliopiston, oikeusministeriön ja Aseman Lasten yhteistyönä.

Seminaarin yhteydessä nuorille järjestettiin graffiti- ja raptyöpajat, joissa he pääsivät hiphop-kulttuurin ja taiteen keinoin kertomaan tilanteistaan ja toiveistaan. Graffitityöpajoissa nuoret maalasivat pizzalaatikoihin viestejä päättäjille. Kuuden tunnin raptyöpajan tuloksena puolestaan valmistui kantaaottava biisi ja musiikkivideo. Tunnelma työpajoissa ja seminaarissa oli kaikin puolin voimaannuttava.

 

4. Mitä lisäarvoa kokemusasiantuntijat mielestäsi tuovat rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelyyn?

Kokemusasiantuntijoiden ja nuorten välisissä kohtaamisissa on läsnä erityinen luontevuus ja ymmärrys. Nuoren on helpompi puhua, kun arjen todellisuus on kokemusasiantuntijoille omien kokemuksien pohjalta tuttu. Vastaavasti kokemusasiantuntija tavoittaa vaivattomasti sen, mistä nuori puhuu.

Kokemusasiantuntijoilla on myös kokemuksen kautta eri tavalla mahdollisuus haastaa nuoria. Ammattilaisetkin voivat oppia näistä kohtaamisista esimerkiksi tietynlaista herkkyyttä huomata, mitä nuorten sanojen tai käytöksen takana saattaa olla. Ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan työpariudella onkin erityinen voima.

 

5. Jos voisit muuttaa jotain yhteiskunnassamme liittyen rikoksilla oireilevien nuorten tilanteeseen, mitä se olisi?

Ennaltaehkäisevälle puolelle toivoisin, että vanhemmuutta ja perheitä tuettaisiin enemmän. Jokainen lapsi ja nuori ansaitsee kasvuolosuhteet, jossa on rakkautta ja turvalliset, selkeät rajat. Silloin lapsen resilienssi kehittyy ja riski rikosten tai päihteiden maailmaan ajautumiselle pienenee.

Rikoksilla oireilevien nuorten kanssa työskentelyyn puolestaan suuntaisin sellaiset resurssit, että työntekijöillä olisi oikeasti aikaa pysähtyä nuorten asioiden äärelle. Lisäisin ymmärrystä siitä, että luottamuksen rakentaminen vie aikaa ja on ainoa keino päästä juurisyihin käsiksi. Sitä kautta syntyy motivaatio ja mahdollisuudet nuoren muutostahdon tukemiseen. Hyödyntäisin myös kokemusasiantuntijoita nykyistä enemmän.

 

6. Mitä haluaisit sanoa rikoksilla oireileville nuorille?

Elämässäsi tulee varmasti vielä vastaan monta ihmistä, jotka sinua rakastavat. Toivottavasti annat heille siihen mahdollisuuden.

Tilaa uutiskirjeemme