Frontpage / Tue K-0-työtä

Tue K-0-työtämme!

Suomen perusopetuslain mukaan jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla turvallinen koulupolku. Silti yli 30 000 peruskouluikäistä lasta ja nuorta tulee kiusatuksi kerran viikossa tai useammin.*

Tavoitteena on, että lasten ja nuorten keskinäiset konfliktit saadaan ratkaistua osana koulujen normaalia arkea. Aina tämä ei kuitenkaan onnistu. Aseman Lapset ry:n kehittämä K-0 onkin työmuoto, jonka avulla selvitetään sellaisia pitkään jatkuneita ja vaativia kiusaamistapauksia, joita syystä tai toisesta ei koulujen aikaisemmilla keinoilla ole saatu ratkaistua.

Aikuiset ovat säätäneet oppivelvollisuuden, joten aikuisten tehtävä on luoda puitteet turvalliselle koulutielle. Harva asia on lapselle niin haavoittavaa kuin kokemus siitä, että aikuiset eivät pysty parantamaan hänen arkeaan. Kiusaamisen osapuolina olevien lasten kannalta ei ole merkitystä, kuka kiusaamisen lopettaa.

K-0-työssämme tuommekin kiusaamiseen puuttumiseen lisää voimavaroja tarjoamalla kouluihin ulkopuolista tukea ja uusia keinoja hankalimpien kiusaamistapausten ratkaisemiseen. Tämän teemme yhdessä koulujen kanssa, sillä haluamme että kouluyhteisöistä tulee myös jatkossa turvallisempia.

Tukemalla K-0-toimintaamme autat meitä levittämään työmuotoa yhä uusien koulujen ulottuville. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa K-0-työtä tehdään kaikkialla Suomessa. 

Voit tukea kiusaamisen vastaista työtämme lahjoittamalla DANSKEBANK (BIC: DABAFIHH) FI19 8000 1301 0103 03. Tuki kohdistuu K-0-työhön käyttämällä viitettä 11293. Lämmin kiitos tuestasi!

K-0 - kertalahjoitus

Haluan lahjoittaa

Asiakasnumero
Etunimi *
Sukunimi *
Sähköposti *
Matkapuhelinnumero
Lähiosoite
Postinumero *
Postitoimipaikka
Maa
Summa, väh.5€ *

Kohde
Eräpäivä * pv
Minulle saa lähettää tietoa toiminnastamme
ja ajankohtaisista asioista
Yhteystiedot tallennetaan rekisteriimme
eikä tietoja luovuteta edelleen

K-0 - kuukausilahjoitus

Kyllä, haluan tukea yhteistyötä kuukausittain

Asiakasnumero
Etunimi *
Sukunimi *
Kotisähköposti *
Matkapuhelinnumero
Lähiosoite
Postinumero *
Postitoimipaikka
Maa
Summa € *
Kohde
Eräpäivä * pv
Ehdotamme eräpäiväksi kuukauden 5. päivää.
Eräpäivää voi muuttaa.
Henkilötunnus
Minulle saa lähettää tietoa toiminnastamme
ja ajankohtaisista asioista
Yhteystiedot tallennetaan rekisteriimme
eikä tietoja luovuteta edelleen