Frontpage / Toimintamuotomme Walkers Bussi / Turvallisuuskävelyt

Turvallisuuskävelyt

Nuorten turvallisuuskävelyillä nuorten ääni kuuluviin

Nuorten turvallisuuskävelyt ovat konkreettinen, toiminnallinen tapa osallistaa ja kasvattaa nuoria sekä tuoda esiin nuorten ääntä. Nuoret viettävät paljon aikaa ulkona ja usein heillä onkin näkemyksiä, joita aikuiset eivät välttämättä tule ajatelleeksi. 

Turvallisuuskävely on toimintamalli, jossa alueen asukkaat tai alueella aikaansa viettävät havainnoivat arkista ympäristöään. Tavoitteena on tuoda esiin alueen turvallisia ja turvattomia paikkoja. Walkers-bussitoiminnassa menetelmää on kehitetty nuorten kanssa työskentelyyn sopivaksi, ja turvallisuuskävely toteutetaan jokaisella bussin toiminta-alueella.

Kävelyn aikana nuoret pääsevät kertomaan aikuisille, mitkä paikat he kokevat turvallisiksi ja mitkä paikat turvattomiksi. Aseman Lasten työntekijöiden lisäksi mukana on aina alueen toimijoita. Esimerkiksi poliisi voi oikoa rikostilastoihin viitaten nuorten keskuudessa paisuneita huhupuheita alueen turvattomuudesta.

Reitti on suunniteltu nuorille suunnatun ennakkokyselyn pohjalta. Kyselyyn voi vastata bussilla tai esimerkiksi alueen kouluissa. Jokaisessa paikassa pysähdytään keskustelemaan nuorten kyselyyn kirjaamista huomioista ja mietitään yhdessä, miten aluetta voisi kehittää viihtyisämmäksi. Nuorten kuulemisen lisäksi heitä herätellään pohtimaan myös oman toiminnan merkitystä alueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Aikuiset tukevat ajatusten sanoittamisessa ja oivallusten syntymisessä. Nuoria pyydetään myös ottamaan kuvia, jotta kävelystä voidaan koota valokuvanäyttely alueelle.

Turvallisuuskävely taipuu moneen

  1. Kävely voidaan toteuttaa osana nuorisotalotoimintaa. Tämä on hyvä tapa saada työntekijät tutustumaan nuorten vapaa-ajanviettoon nuorisotalon seinien ulkopuolella.
  2. Kävelyt ovat toteutettavissa osana koulujen oppitunteja. Turvallisuuskävelyyn voi helposti sitoa sisältöjä useammasta eri oppiaineesta; esimerkiksi maantiedosta, yhteiskuntaopista ja kuvataiteesta.
  3. Turvallisuuskävelyllä voidaan yhdistää luontevasti kunnalliset päättäjät ja nuoret esimerkiksi vaalien alla. Kasvatusalan ammattilaiset tukevat nuoria ja päättäjiä vuorovaikutuksessa. 

Kysy neuvoa kävelyn järjestämiseen bussitiimiltä!

kavellaan_al-logo_ntr-logo_2_0.jpg