Frontpage / Toimintamuotomme Walkers Bussi / Bussin toiminta alueilla

Bussin toiminta alueilla

Bussi aloittaa toimintansa alueilla tilauksesta.

Tarve toiminnalle voi syntyä esimerkiksi alueella nuorten parissa työskentelevien ihmisten yhteisestä huolesta. Tieto toiminnan tarpeesta välitetään bussin moniammatillisen ohjausryhmän kautta Aseman Lapset ry:n bussitiimille.

Lopullinen päätös toiminnan aloittamisesta tehdään yhdessä bussitiimin ja alueen verkoston kanssa.

Bussitoiminnan kolme vaihetta

Lähtökohtaisesti bussi toimii koulujen lukukausien aikana neljällä alueella vuodessa. Kesäkaudella bussin voi nähdä muun muassa erilaisissa tapahtumissa sekä tarjoamassa tukea muille liikkuvan nuorisotyön toimijoille.

Perustoiminnan aloittaa kuukauden verkostoitumisvaihe alueen toimijoiden parissa.

Kahden kuukauden kohtaavan työn vaiheen aikana bussi kiertää alueella kaikille nuorille avoimena nuorisokahvilana.

Toiminnan alueella päättää noin kuukauden mittainen työn vahvistamisen vaihe. Vahvistamisvaiheen tarkoitus on juurruttaa alueen toimijoiden tärkeäksi kokemia työmuotoja, esimerkiksi jalkautuvaa nuorisotyötä tai pienryhmätoimintaa, oman työn arkeen.

Bussin saapumisen ehtona on alueen toimijoiden sitoutuminen ja osallistuminen bussin toimintaan. Tarpeen mukaan alueelle voidaan myös tuoda uusien yhteistyökumppaneiden erityisosaamista esimerkiksi maahanmuuttajatyöstä, katuväkivaltatyöstä tai päihdetyöstä.

Yhteistyöllä pyritään tavoittamaan alueiden nuoret tehokkaammin ja luomaan entistä paremmin nuorten tarpeita palvelevia yhteistyön muotoja.

Olisiko Walkers-bussi tarpeellinen alueellasi? Ota yhteyttä:

Toimintavastaava Mika Rouvinen, +358 50 471 3999 tai mika.rouvinen [at] asemanlapset.fi.

Walkers-bussi2_0.jpg