Frontpage / Toimintamuotomme Walkers Autot / Walkers-bilarna

Walkers-bilarna

Walkers on Wheels 2 är ett nationellt utvecklingsprojekt för ungdomsarbete. Projektets syfte är att utveckla mobilt ungdomsarbete och erbjuda det lokala ungdomsarbetet nya sätt att arbeta. Projektet genomförs i samarbete med lokala aktörer med hjälp av fem Walkers-bilar, mera bekanta som “Wauto”.

wauto_pieni.jpg

Wauto är en campingbil som fungerar som en mobil mötesplats för lokalt ungdomsarbete, volontärer och pålitliga vuxna. Mobiliteten möjligör möten med ungdomar där dessa kommer samman. Wauton är på ett givet område 3–6 månader i taget och hittills har bilarna varit verksamma på mer än 30 orter, från kusten av Östersjön till de nordligaste fjällen i Lappland. 150 ungdomsarbetare och över 280 andra samarbetspartners har deltagit i verksamheten hittils. Sammanlagt har bilarna erbjudit ungdomar 40 000 säkra möten med vuxna under tre års tid.

I verksamheten med Walkers-bilarna tillämpas Stationens Barn rf:s sakkunskap från tre olika arbetsformer: Walkers-verksamheten, Walkers-bussen och det uppsökande ungdomsarbetet

Walkers-bilarna är en del av det landsomfattande nätverket Motoriserat ungdomsarbete, som delar god praxis och erfarenheter och gör mobilt ungdomsarbete mera bekant. Du kan följa med nätverkets verksamhet på Facebook.

Det första Walkers on Wheels-projektet finansierades med bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Förutom ministeriets bidrag har en av Wauto-bilarna införskaffats med medel från Lions-förbundets Röda fjädern-insamling och en bil införskaffats med en donation från stiftelsen Eevi ja Eemil Tannisen säätiö. Huvudfinansiär för Walkers on Wheels 2 -projektet som lanserades år 2020 är undervisnings- och kulturministeriet. Wauto-verksamhet i de svensk- och tvåspråkiga regionerna understöds av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och verksamhet i östra Finland av Eevi ja Eemil Tannisen säätiö.

Kan Wauton köra på era vägar?

Under 2020 kan du stöta på Wautona i Kotka, Lapinlahti, Nyslott, Karleby, Raseborg, Åbo, Kolari, Muonio, Ylivieska, Ranua och Raumo! Om du känner att Wauton kunde vara till nytta i din region så kan du ansöka om att komma med genom att fylla i formuläret här.

Mera detaljerad information om verksamheten finns i detta pdf-dokument. Kontakta gärna verksamhetens koordinatorer om du har några frågor! Se även vår videopresentation om mobilt ungdomsarbete.

Kontakt

niilo.karjalainen [at] asemanlapset.fi (Niilo Karjalainen), projektkoordinator (norra Finland)
niilo.karjalainen [at] asemanlapset.fi
Tfn. 040 575 9364

miikka.kortelainen [at] asemanlapset.fi (Miikka Kortelainen), projektkoordinator (Kajanaland och östra Finland)
miikka.kortelainen [at] asemanlapset.fi
Tfn. 044 715 7128

kaisa.lahteenmaki [at] asemanlapset.fi (Kaisa Lähteenmäki), projektkoordinator (Svenskfinland och tvåspråkiga kommuner)
kaisa.lahteenmaki [at] asemanlapset.fi
Tfn. 050 566 4686

minna.lahtela [at] asemanlapset.fi (Minna Lahtela), Ansvarig för den nationella Walkers-verksamheten (södra och västra Finland)
minna.lahtela [at] asemanlapset.fi
Tfn. 040 777 8683

Uutiset

04.03.21

Kuopiossa vedettiin yhteen löytävän nuorisotyön jaksoa kaupungissa

Aseman Lasten löytävä nuorisotyö -toiminta Kuopiossa on pikkuhiljaa loppusuoralla. Torstaina 4.3. kokoonnuttiin...

Lue lisää

03.03.21

Walkers-toiminta laajenee – kevään aikana perustetaan kolme uutta Walkersia Kuopioon, Lahteen ja Savonlinnaan!

Kuopio ja Savonlinna toteuttavat toimintaa omilla Walkers-autoillaan eli wautoillen. Molempien paikkakuntien...

Lue lisää

18.02.21

Takku-hanke loppusuoralla

Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradian ja Aseman Lasten yhteisessä Takku-hankkeessa yksilöllisellä tuella on selvitetty...

Lue lisää

01.02.21

Nuorten liikkuva kohtaamispaikka aloittaa Lapinlahdella

Matkailuautosta liikkuvaksi nuorten kohtaamispaikaksi muunnettu Walkers-auto eli Wauto aloittaa työnsä Lapinlahdella 3...

Lue lisää