Frontpage / Toimintamuotomme Loytava Nuorisotyo / Katuväkivaltaa ehkäisevä työ

Katuväkivaltaa ehkäisevä työ (varsinainen hanke päättynyt)

Hankkeen perintönä järjestöön jäi menetelmiä, joita hyödynnetään muissa toimintamuodoissamme. Jos kiinnostut menetelmästä, kysy lisää: info [at] asemanlapset.fi

Työmuodossa väkivaltaa ehkäistiin ja sen seurauksien ymmärrystä lisättiin hyödyntämällä monipuolisesti erilaisia työtapoja ja -ympäristöjä. Jalkautuva toiminta sijoittui Itäkeskus-Mellunmäki-metrolinjan ympäristöön. Väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää käsittelevän oppitunnin käyttöönottoon valmistavaa koulutusta tarjottiin alkuvuodesta 2016 lähtien opettajille ja muille nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla. Lisäksi työmuotoon kuului ryhmätoiminta, jossa hyödynnettiin aggressiivisesti oirehtiville nuorille kehitettyä ART-menetelmää.

Toiminta perustui eri tahoista koostuvan verkoston yhteistyöhön. Keskeisiä tahoja, joiden kanssa yhteistyötä tehtiin olivat poliisin ennalta estävä toiminta, järjestyksenvalvonta, kunnallinen nuorisotyö, koulut ja oppilaitokset sekä järjestöt.
 

Jalkautuva työ mahdollistaa ennakoinnin ja nopean reagoinnin huolestuttaviin ilmiöihin

Nuorten keskinäinen ajanvietto on enemmän kuin sallittua – ikätovereiden kanssa vietetty aika on tärkeää sosiaalisen identiteetin rakentumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Joskus nuorten kesken kuitenkin viriää huonoja ideoita. Jalkautuvalla työllä halutaankin tuoda entistä enemmän turvallisia aikuisia sinne, missä nuoret viettävät aikaansa. Turvallisten aikuisten läsnäolo nähdään ennaltaehkäisevänä voimana.

Jalkautuvalla työllä saadaan ajankohtaista katutason tietoa nuoria koskettavista ilmiöistä kuten mahdollisesti konflikteihin johtavien joukkokokoontumisten suunnittelusta. Ensikäden havaintojen myötä ilmiöön voidaan reagoida nopeasti ennen kuin se ehtii paisua. Nuorten pariin jalkautumalla tavoitetaan myös niitä nuoria, jotka eivät käytä heille suunnattuja palveluja.  

Jalkautuvaan työhön pyritään saamaan työpari jostakin toisesta organisaatiosta. Eri tahojen erityisosaamisen yhdistäminen edistää olemassa olevien resurssien tehokkaampaa hyödyntämistä ja myös tiedonkulkua eri tahojen välillä.

Tarvittaessa alueen toimijoille tarjotaan yhteistyössä Aseman Lapset ry:n muiden toimintojen kanssa kehitettyä jalkautumiskoulutusta. Jalkautuvaa työtä toteutetaan edelleen esimerkiksi löytävän nuorisotyön puitteissa.
 

ART-MENETELMÄ – ryhmätoiminnalla kaveritaitojen opettelua

Aggression Replacement Training (ART) on menetelmä, jossa nuoret ammattikasvattajan ohjauksella harjoittelevat sosiaalisia taitoja, vihanhallintaa ja moraalista päättelyä. Uusien taitojen kautta nuorille avautuu mahdollisuus toimia arjen ristiriitatilanteissa ilman väkivaltaa. Menetelmä on tieteellisesti tutkittu, kansainvälisesti laajassa käytössä ja sen vaikuttavuus on todettu useissa arviointitutkimuksissa.

Noin 3–12 nuoren ryhmiä kootaan tarpeen mukaan. Tarve ryhmän kokoamiselle voi nousta esimerkiksi yhteistyöoppilaitosten tai Aseman Lapset ry:n muiden toimintojen kautta. Noin tunnin mittaisia tapaamisia järjestetään 2–3 kertaa viikossa ryhmän tarpeiden mukaan määrittyvän ajanjakson ajan. Ryhmiä vetävät kaksi kasvatusalan ammattilaista, joista vähintään toinen on suorittanut ART-koulutuksen.
 

KOULUYHTEISTYÖ – väkivalta koskettaa uhrin lisäksi lukuisia muitakin

Kouluyhteistyössä avainasemassa on peruskoululle ja toiselle asteelle räätälöity osallistava oppitunti. Keskustelun ja osallistavien tehtävien avulla nuoria herätellään pohtimaan väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää niin uhrin, hänen lähipiirinsä kuin tekijänkin näkökulmasta. Tunnilla keskeisen roolin saa väkivallan uhriksi joutuneen kontulalaismiehen elämästä koostettu lyhytdokumentti.

Nuorten kanssa mietitään muun muassa sitä, miten jokainen voi edesauttaa kiusaamisen vähenemistä tai jo syntyneisiin tilanteisiin puuttumista. Oman toiminnan pohdinnan lisäksi nuoria tuetaan sanoittamaan toiveita aikuisille.

Oppituntikokonaisuuteen kuuluu myös arkiympäristön turvallisuuteen keskittyvä osio. Nuoret saavat aikuisten tuella miettiä, mitkä kotikulmien paikat tuntuvat turvattomilta, millaiset asiat turvattomuutta aiheuttavat ja mitä toisaalta pitäisi tapahtua, jotta pelottavat paikat tuntuisivat turvallisemmilta.

Oppitunnin on tarkoitus toimia kouluille konkreettisena työvälineenä, jonka avulla oppilaiden kanssa voidaan käsitellä kiusaamis-, häirintä- ja väkivalta-teemoja. Se mahdollistaa keskustelun ja pohdinnan aiheesta, joka tavalla tai toisella on koskettanut monia ”ihan tavallisiakin” oppilaita. Yläkoulussa ja toisella asteella oppitunti on sisällytettävissä esimerkiksi terveystiedon, yhteiskuntaopin ja äidinkielen opetukseen.


esko-selfie_kopio.jpg

Hankkeen tausta

Vanhempi herrasmies joutui vuonna 2009 Kontulassa pahoinpitelyn uhriksi, jonka seurauksena hän vammautui pysyvästi. Uhrin kuoleman jälkeen vuonna 2012 hänen perintönsä oli menossa kohdentamattomana valtiolle, sillä hänellä ei ollut perillisiä eikä testamenttia. Uhrin ystävä koki, ettei tämä ollut vainajan viimeisten toiveiden mukaista – uhri oli vammautumisensa jälkeen esittänyt toistuvasti huolensa katuväkivaltaa ennaltaehkäisevän työn riittämättömyydestä.

Uhrin ystävä otti yhteyttä Aseman Lapset ry:een ja kertoi tapahtuneesta. Ystävän toiveen mukaisesti Aseman Lapset ry ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus hakivat yhdessä miehen perintöä kohdennettuun, katuväkivaltaa ehkäisevään työhön.
 

 

Kuvassa uhri nuorena

Uutiset

04.03.21

Kuopiossa vedettiin yhteen löytävän nuorisotyön jaksoa kaupungissa

Aseman Lasten löytävä nuorisotyö -toiminta Kuopiossa on pikkuhiljaa loppusuoralla. Torstaina 4.3. kokoonnuttiin...

Lue lisää

03.03.21

Walkers-toiminta laajenee – kevään aikana perustetaan kolme uutta Walkersia Kuopioon, Lahteen ja Savonlinnaan!

Kuopio ja Savonlinna toteuttavat toimintaa omilla Walkers-autoillaan eli wautoillen. Molempien paikkakuntien...

Lue lisää

18.02.21

Takku-hanke loppusuoralla

Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradian ja Aseman Lasten yhteisessä Takku-hankkeessa yksilöllisellä tuella on selvitetty...

Lue lisää

15.01.21

Aseman Lasten toiminta keväällä 2021

Saimme viime vuoden lopulla iloisia uutisia rahoituksen suhteen ja toimintamme jatkuu tämän vuoden ajan lähes samassa...

Lue lisää