Frontpage / Toimintamuotomme K 0 Kiusaamiseen Puuttuva Hanke / K-0:n tutkimus: Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen (Hästbacka 2018)

Miksi kiusaamista ei saada loppumaan kouluissa?

K-0 – kiusaamiseen puuttuvaa toimintamallia lähdettiin kehittämään yhteistyössä poliisin kanssa sen jälkeen, kun keväällä 2016 poliisin suunnalta kantautui kiusaamisen tiimoilta huolta järjestölle. Poliisin keinot ovat hyvin rajalliset, kun kyseessä on alle 15-vuotias nuori, joka ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa teoistaan. Kouluissa helposti kuitenkin ajatellaan, että kun asiasta on tehty rikosilmoitus, sen selvittely etenee.

Hankkeen kenttätyövaiheessa tärkeä osa työskentelyä oli tapausten analysointi. Miksi konfliktit ovat paisuneet sellaisiksi, että vanhemmat kokevat, että tilanteesta on tehtävä rikosilmoitus? Missä vaiheessa palvelurakenne on pettänyt ja miksi? Ydinkysymyksenä työskentelyssä onkin ollut, miten toimintakulttuuriamme tulisi muuttaa, jottei kasvuikäinen pääse lunastamaan paikkaansa ryhmässä toisen hyvinvoinnin kustannuksella. Systemaattisen analysoinnin varmistamiseksi työskentelyyn haluttiin liittää heti sen käynnistysvaiheessa myös tutkimuksellinen ote, ja niin käynnistyi yhteistyö Noora Hästbackan ja Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Sen tuloksena syntyi julkaisu Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen.


Noora Hästbacka (2018): Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen

Pitkittyneiden koulukiusaamistapausten selvittämisessä voidaan tarvita muidenkin koulun ulkopuolisten toimijoiden kuin vanhempien apua. Aseman Lapset ry on käynnistänyt vuonna 2017 K-0 -hankkeen, jossa selvitetään Helsingin alueen peruskouluissa tapahtuneita pitkittyneitä kiusaamistilanteita. Hankkeessa kehitetään ammattilaisten työvälineitä ja verkostojen toimintaa koulukiusaamisen vähentämiseksi. Monialainen verkostotyö ja koulukiusaaminen  on raportti K-0 -hankkeen yhteydessä tehdystä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkastellaan lähemmin kahta kiusaamistapausta havainnointi- ja haastatteluaineistoon perustuen. Tutkimus osoittaa, että pitkittyneet kiusaamistilanteet ovat monisyisiä ja puuttumisen käytännöt ovat epäselviä, kun toimenpiteitä  tarvitaan niin yksilöiden kuin ryhmien tasoilla. Koulun oppilashuoltoryhmän, opettajien, poliisin, lastensuojelun, nuorisotyön ja perheiden välisen yhteistyön kehittämisellä voidaan vastata tutkimuksen esiin nostamiin haasteisiin ja puuttua rakentavammin vakaviin kiusaamistilanteisiin.

Maksuttoman verkkojulkaisun voit ladata täältä. Kirjan voi tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta.

nayttokuva_2018-4-5_kello_10.11.25.png

 

Uutiset

04.03.21

Kuopiossa vedettiin yhteen löytävän nuorisotyön jaksoa kaupungissa

Aseman Lasten löytävä nuorisotyö -toiminta Kuopiossa on pikkuhiljaa loppusuoralla. Torstaina 4.3. kokoonnuttiin...

Lue lisää

03.03.21

Walkers-toiminta laajenee – kevään aikana perustetaan kolme uutta Walkersia Kuopioon, Lahteen ja Savonlinnaan!

Kuopio ja Savonlinna toteuttavat toimintaa omilla Walkers-autoillaan eli wautoillen. Molempien paikkakuntien...

Lue lisää

18.02.21

Takku-hanke loppusuoralla

Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradian ja Aseman Lasten yhteisessä Takku-hankkeessa yksilöllisellä tuella on selvitetty...

Lue lisää

15.01.21

Aseman Lasten toiminta keväällä 2021

Saimme viime vuoden lopulla iloisia uutisia rahoituksen suhteen ja toimintamme jatkuu tämän vuoden ajan lähes samassa...

Lue lisää