Frontpage / Toimintamuotomme Friends / Miksi Friends?
 

Miksi Friends?

Mielenterveyden ongelmien ennaltaehkäisyä

Ahdistuneisuus on yleisin lasten ja nuorten mielenterveyshäiriö. Ahdistuneisuus on yleisesti ilmenevä tuntemus, mutta häiriöksi se luokitellaan silloin, kun se on jatkuvaa ja alkaa haitata lapsen tai nuoren normaalia elämää. Lapsuuden ahdistuneisuus on myös yleisin riskitekijä masennukseen sairastumiseen nuoruudessa ja varhaisessa aikuisiässä.

Lapsuus- ja nuoruusiällä alkaneet, tunnistamatta ja hoitamatta jääneet mielenterveyden ongelmat vaikeuttavat kasvamista aikuisuuteen, johtavat pahimillaan erilaisten ongelmien kasautumiseen ja lisäävät merkittävästi syrjäytymisriskiä. Ahdistuksen ennaltaehkäisy on näin ollen hyödyllistä sekä yksilöille, perheille että yhteisöille.

Ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden kehittymistä ehkäistään vahvistamalla tunne-elämän tasapainoisuutta ja edistämällä myönteisten selviytymistaitojen oppimista ennen kuin vakavia tunne-elämän ongelmia ehtii syntyä.

 

Friends-ohjelmalla on vankka teoreettinen perusta

Ohjelma pohjautuu lukuisiin kansainvälisiin seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksiin.

Ahdistuneisuuden ehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen keskittyvä teoreettinen malli kohdistuu emotionaalisiin (tunteet), kognitiivisiin (mieli), fysiologisiin (keho) ja oppimisen (käyttäytyminen) prosesseihin. Näiden katsotaan olevan jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja yhteydessä ahdistuneisuuden kehittymisen, jatkumisen ja kokemisen kanssa.

Monia näihin neljään osa-alueeseen liittyviä taitoja ja menetelmiä on käytetty laajalti lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöiden ehkäisyssä ja hoidossa.

"Tunnetilojen tunnistaminen ja nimeäminen itsessä ja toisissa on toimivien sosiaalisten taitojen edellytys. Vanhemmat ja muut aikuiset voivat opettaa lapsille ja nuorille tunnetaitoja kuvailemalla koettua tunnetilaa ja siten sanoittamalla kokemukset. Tämä on hyvän kasvun ja kehityksen edellytys. Frieds-ohjelma auttaa lapsia ja nuoria tunnistamaan itsessään erilaiset tunnetilat, nimeämään niitä ja hyödyntämään taitojaan sosiaalisissa tilanteissa."

Hannu Penttinen
Lääketieteen ja kirurgian tohtori, FRIENDS-ohjausryhmän jäsen

 

Friends-ohjelmaa hyödyntäneiden kommentteja

"Friends-ohjelman ydin on ennaltaehkäisyssä. Mielestäni tällaiset hyvin perustellut ja kriittistäkin tarkasteluakin kestävät interventiot ovat tervetulleita ja erittäin tarpeellisia lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta."

"Friends-ohjelma on hyödyllinen, käytännönläheinen ja johdonmukaisesti etenevä ohjelma, joka antaa paljon helposti käyttöön otettavia, hauskoja, toimivia ja hyödyllisiä työkaluja."

"Friends-ohjelmassa harjoiteltavat taidot ovat tärkeitä ja hyödyllisiä koko elämän ajan ja ne antavat kokonaisvaltaisesti mahdollisuuksia tilanteiden ratkaisuun ja ihmisenä kasvamiseen."