Frontpage / Toimintamuotomme

Toimintamuotomme

Walkers-toiminta keskittyy kohtaamaan nuoria myönteisellä asenteella ja tarjoaa näille turvallisia aikuiskontakteja. Ympäri Suomea on 9 paikallisen taustayhteisön ylläpitämää Walkersia. Aseman Lapset ry ylläpitää Walkers-taloa Helsingin Kampissa sekä pääkaupunkiseudun alueella toimivaa liikkuvaa nuorisokahvilaa, Walkers-bussia. Tuoreimpia Walkers-perheen jäseniä ovat pääasiassa pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivat Walkers-autot eli Wautot.

Friends-ohjelma tukee lasten ja nuorten mielen hyvinvointia sekä taitoja selviytyä erilaisista elämäntilanteista. Aseman Lapset ry:n Friends-tiimi kouluttaa lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia hyödyntämään Friends-ohjelmaa omassa työssään.  "Taivun, pystyn, pärjään" -hankkeessa (2015–2017) Suomeen tuotiin myös Friends-ohjelman nuorille aikuisille tarkoitettu versio.

Löytävässä nuorisotyössä lisätään nuorisotyön osaamista kauppakeskuksissa sekä muissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, joissa nuoret mielellään viettävät aikaansa. Toiminnassa jalkaudutaan ja innostetaan muita toimijoita nuorten pariin sekä kannustetaan nuoria koskettavan tiedon jakoon yli organisaatio- ja sektorirajojen. Vuonna 2019 toimintaa toteutetaan pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereella sekä Tampereen lähikunnissa, etenkin Nokialla, Pirkkalassa ja Ylöjärvellä. 

Katusovittelu-toiminnassa nuorten hölmöihin tekoihin tartutaan rakentavalla tavalla. Se tarjoaa nuorelle tukea ja mahdollisuuden tulla kuulluksi sekä oppia virheistään. Kasvatusalan ammattilaisia ympäri Suomen koulutetaan menetelmän hyödyntämiseen. Toiminnan tavoitteena on saada katusovittelu sisällytettyä osaksi sovittelutoimistojen keinovalikoimaa ja näin kehittää sovittelutoimntaa lasten ja nuorten tarpeita nykyistä paremmin huomioivaksi.

Vuoden 2017 alussa käynnistyi K-0 - Kiusaamiseen puuttuva hanke. Toiminnassa selvitetään pitkään jatkuneita ja vaativia koulukiusaamistilanteita, joista on tehty rikosilmoitus tai muu virka-apupyyntö poliisille. Hankkeessa kehitetään ja levitetään tehokkaampaa kiusaamistilanteisiin puuttumista tuomalla kouluihin nykyistä enemmän esimerkiksi nuorisotyön, perhetyön ja sovittelun osaamista. 

Pasila-hanke on elokuussa 2018 käynnistynyt kehittämishanke, jonka tarkoituksena on nuorten rikoskierteen katkaiseminen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen nuorisoryhmän kanssa, ja poliisi ohjaa nuoret hankkeen piiriin.

Syyskuussa 2018 käynnistyneen 3T-hankkeen tavoitteena on edesauttaa nuorten opintoihin pääsyä ja työllistymistä. Ohjaus- ja tukipalveluihin osallistumisen kynnystä madalletaan tuomalla palveluita niihin ympäristöihin, joissa nuoret muutenkin liikkuvat tai viettävät aikaansa. Kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat, jotka ovat hankalassa työmarkkina-asemassa tai syrjäytymisuhan alla.

Maaliskuussa 2019 käynnistyneessä Tyttötyössä keskitytään 13–21-vuotiaiden tyttöjen seksuaaliterveyden vahvistamiseen, muun muassa omien rajojen tunnistamiseen ja turvataitojen vahvistamiseen. Työssä hyödynnetään erityisesti ryhmätoimintaa, jolloin voidaan vaikuttaa yksilön lisäksi nuoren kaveripiiriin.

TAKKU – Nuorten opinto- ja työelämäpolut sujuvaksi on Gradian ja Aseman Lapset ry:n yhteinen hanke. Hankkeen avulla on tarkoitus selvittää opiskelun esteitä, ehkäistä syrjäytymistä ja koulupudokkuutta sekä edistää opintopolkujen pysyvyyttä. Tavoitteena on luoda ohjaus- ja tukipalveluita nuorten omiin ympäristöihin, jotta se madaltaisi kynnystä niihin osallistumiseen ja tuen saantiin.