Frontpage / Aseman Lapset ry / Café Walkers

Café Walkers

Café Walkers on Aseman Lapset ry:n järjestämä lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille ja asiantuntijoille tarkoitettu keskustelutilaisuus.

Kutsumme säännöllisesti eri alojen ammattilaisia kahvikupin äärelle pohtimaan lapsiin ja nuoriin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Jokaisella Café Walkersilla on oma arkisen työmme havainnoista noussut teema. Keskustelua viritetään aiheeseen liittyvillä asiantuntija-alustuksilla. Tämän jälkeen sana on vapaa. Café Walkersien tavoitteena on yhdessä tunnistaa ja nostaa lasten ja nuorten elämään liittyviä ilmiöitä esille ja etsiä keinoja toimia ennen kuin ilmiöt ehtivät kasvaa ongelmaksi.

Jos olet kiinnostunut tulevista Café Walkerseista tai sinulla on mielessäsi teema, josta olisi hyvä keskustella, ilmoita siitä meille täällä. Lähetämme sinulle kutsun, kun seuraavan Café Walkersin ajankohta ja aihe ovat varmistuneet.
 

Aikaisemmat keskustelutilaisuudet


Cafe Walkers 17.9. teemalla Nuorisotyötä julkisissa tiloissa. Ilmiöitä ja huomioita löytävästä nuorisotyöstä Kuopiossa

Kuopiossa järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin löytävän nuorisotyön juurtumista kaupunkiin: mistä lähdettiin liikkeelle, mitä matkan varrella on havaittu ja oivallettu ja miten tästä eteenpäin. Keskustelua käytiin muun muassa siitä, miten koronan aiheuttama poikkeustilanne on näyttäytynyt kaduilla, millaista yhteistyö jalkautuvassa työssä on ollut kuraattoreiden ja nuorisotyöntekijöiden kesken ja miten hyviä toimintatapoja saadaan yhdessä juurrutettua. 

Keskustelua alustivat löytävän nuorisotyön yhteisökehittäjä Tuomo Kantele, nuorisopäällikkö Jari Väänänen sekä Kuopion Ankkuritoiminnan vanhempi konstaapeli Lassi Niskanen. 


Café Walkers 8.9.2020 teemalla Kuinka nuorten parissa toimivat ammattilaset voivat tukea vanhempia kasvatustyössä?

Nuorten parissa toimivien ammattilaisten on tärkeää löytää toimivia tapoja tukea huoltajia ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. Hyviä toimintatapoja pohdittiin syyskuisessa Café Walkers -keskustelutilaisuudessa. Paikan päällä ja etäyhteydellä oli asiantuntijoita keskustelemassa siitä, millaisia keinoja heillä on vanhempien kasvatustehtävän tukemiseen. Vuorovaikutuksen ja dialogin sekä tasavertaisen yhteistyön merkitystä korostettiin.

Nuoren ympärillä olevien aikuisten toimivalla yhteistyöllä on paljon positiivisia vaikutuksia nuoren kasvuun ja oppimiseen. Kodin ja koulun yhteistyön toivottiin kehittyvän entistä tiiviimmäksi. Aamupäivän aikana kuultiin alustukset sosiaaliohjaaja Maarit Karhuselta, Vantaan turvatalon johtaja Pekka Väänäseltä ja Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimekseltä.


Cafe Walkers 6.2.2020 teemalla "Toistuvasti tippuvat"

Helmikuussa pohdittiin toistuvasti palveluiden väliin putoaville aikuistuville nuorille tarjolla olevaa tukea. Keskustelua käytiin siitä, miten voisimme huomioida nuorten tarpeet paremmin ja mitä voimme yhdessä tehdä, jotta nuorten elämässä toivottomuuden tai yksin jäämisen kokemukset saataisiin vähenemään.

Keskustelua alustivat Aseman Lasten ja Livepalveluiden 3T-hankkeen työntekijät Tuire Heino ja Ronja Turkka, Sanni Eerikinharju ja Heikki Tani Kohtaus ry:stä, Nina Währn Helsingin NMKY:stä sekä Katka Laamanen HelsinkiMission Nuorten Kriisipisteeltä.


Cafe Walkers & Vahvistamo Talk Show 12.9.2019: Kohtaamista, tukemista vai puuttumista? Nuorten päihteidenkäyttö nuorisotyön ja lastensuojelun yhteisenä haasteena

Minkälaiset mahdollisuudet ja mitä välineitä nuorisotyöntekijöillä on toimia päihteitä käyttävien nuorten kanssa? Pitäisikö nuorisotyön ensisijaisesti kohdata vai puuttua? Miten yhdistämme nuorisotyön ja lastensuojelun osaamisen? 

Keskustelua alustivat ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta Kim Kannussaari EHYT ry:stä, nuorisotyön näkökulmasta Minna Lahtela Aseman Lapsilta ja lastensuojelun näkökulmasta Sanna Välimäki SOS-Lapsikylästä. Keskustelua johti ja näkökulmia nivoi yhteen Eliisa Ahlstedt Aseman Lapsilta.

Tilaisuuden tallenne katsottavissa osaamiskeskus Vahvistamon nettisivuillta: https://vahvistamo.fi/tallenteet/


Café Walkers pe 22.3.2019 eduskuntavaaliehdokkaille teemalla "Nuorten pitkittyneet konfliktit koulussa"

Koulut ponnistelevat kiusaamiseen puuttumiseksi, mutta edelleen moni tapaus päätyy poliisille tutkintaan. Tilaisuuden tarkoituksena oli pohtia muun muassa sitä, milloin ja miksi olemassa olevat rakenteet ja vakiintuneet toimenpiteet eivät toimi ja kuinka hyvin koulujen rakenteet nykyisellään tukevat opettajien mahdollisuuksia puuttua.

Keskustelua alustivat ja fasilitoivat järjestön sovittelun asiantuntijat sekä K-0-hankkeen työntekijät Heikki Turkka, Ville Koikkalainen ja Julia Saarholm. Alustajat avasivat konfliktien jäävuorirakennetta ja korostivat dialogin merkitystä. Ehdokkaat nostivat esiin myös ongelmat, joita syntyy kun lapsi, nuori tai perhe korvamerkitään hankalaksi. Myös vuorovaikutus- ja konfliktinratkaisutaitojen laajempaa nivomista osaksi opettajien koulutusta kaivattiin.

Keskustelu ei ottanut loppuakseen ja yhteinen työ kiusaamiseen puuttumiseksi jatkuu toivottavasti niin eduskunnassa kuin sen ulkopuolellakin.


Café Walkers ti 13.11.2018 teemalla "Nuorten suurten ikäerojen seurustelusuhteet"

Nuorilla on oikeus seurustelusuhteisiin mutta suuriin ikäeroihin voi liittyä huolta, jos nuorten ikä- tai kehitystaso poikkeavat toisistaan tai jos tilanteeseen liittyy muuta seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaavaa. Aamun aikana sivuttiin aiheeseen liittyen useita näkökulmia; avattiin syitä, miksi nuoret hakeutuvat seurustelusuhteisiin itseään selkeästi vanhempien kanssa, milloin pitää huolestua ja miten asioita voi ottaa puheeksi. 

Keskustelua oli alustamassa jalkautuvaa nuorisotyötä tekevä yhteisökehittäjä Eliisa Ahlstedt Aseman Lapset ry:stä, seksuaaliterveystyön vastaava ohjaaja Heidi Simola Espoon ja Helsingin Tyttöjen taloilta sekä erityisasiantuntija Kirsi Porras Väestöliitto ry:n Nuorten tiimistä. Tilaisuudessa oli nelisenkymmentä keskustelijaa, edustajia mm. opiskeluterveydenhuollosta, nuorisotyöstä ja poliisista.


Café Walkers ma 4.12.2017 teemalla "Alakouluikäiset julkisten tilojen suurkuluttajat"

Joulukuussa keskusteltiin 9–12-vuotiaiden ajanvietosta kauppakeskuksissa ja muissa julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Aseman Lasten toiminnassa oli vuoden mittaan kohdattu näitä ”tirriäisiä” lisääntyvissä määrin. Tämän myötä keskustelua oli herättänyt se, miten alakouluikäisten ”hengaaminen” vastaa tämän ikäluokan kehitystarpeisiin, mitä erityiskysymyksiä heidän kohdallaan tulisi huomioida ja onko näiden pienempien vapaa-ajanviettotarpeet ylipäätänsä huomioitu riittävästi yleisessä palvelukentässä? Tilaisuudessa teemaa oli alustamassa Aseman Lapset ry:n ja Nuorten palvelu ry:n väkeä.


Café Walkers ti 9.5.2017 teemalla "Läppää, kiusaamista vai rikos – Nuorten konfliktit ja koulu"

Toukokuisessa Cafe Walkersissa pohdittiin muun muassa siitä, mitä turvallinen koulu tarkoittaa, millaista tukea koulun henkilökunta toivoo hankalien tilanteiden ratkaisemiseksi ja mitä tehdä esimerkiksi siinä tilanteessa, jossa vanhemmat eivät enää koe voivansa luottaa kouluun.

Keskustelua alustivat Maatu Arkio-Lampinen Rikosuhripäivystyksestä, vanhempi konstaapeli Kristian Paavilainen Helsingin poliisilaitokselta, Ville Koikkalainen Aseman Lapset ry:n K0 - Kiusaamiseen puuttuvasta hankkeesta sekä Timo Kyllönen Aseman Lapset ry:n katusovittelutoiminnasta.


Café Walkers ke 2.11.2016 teemalla "Yhteistyöllä Jyväskylän Kauppakadusta kaikille viihtyisämpi"

Café Walkers järjestettiin ensimmäistä kertaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella, kun Jyväskylässä kokoonnuttiin pohtimaan keskusta-alueen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamista ja yhteistyön mahdollisuuksia. Keskustelun keskiössä oli nuorten vapaa-ajanvietto alueella sekä toisinaan epätoivottava aikuisten ja nuorten välinen kanssakäyminen esimerkiksi päihteidenvälityksen muodossa.

Keskustelua alustivat Forumin ja Jyväskeskuksen kauppakeskuspäällikkö Tanja Hyytiäinen, Sokoksen tavaratalonjohtaja Jarkko Elola, vanhempi konstaapeli Jouko Meriläinen Jyvaäskylän poliisiasemalta sekä kehittämispäällikkö Risto Kähkönen Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluista.


Café Walkers to 12.5.2016 teemalla "Nuorisotyötä pyörien päällä – liikkuvat nuorisotilat"

Toukokuun Café Walkersissa keskusteltiin liikkuvien nuorisotilojen tarpeesta ja mahdollisuuksista. Katseet käännettiin myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle ja  pohdittiin muun muassa siitä, miten vastataan kuntaliitosten tuomiin haasteisiin, kun nuorisopalvelut keskittyvät ydinalueille.

Aiheen pariin johdattelivat Aseman Lasten Walkers-autotoimintaa koordinoiva Minna Lahtela, kultuuriasiainneuvos Immo Parviainen Opetus- ja kulttuuriministeriön nuoriso- ja liikuntapolitiikan osastolta sekä ylikonstaapeli Anne Laakso Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.


Café Walkers to 4.2.2016 teemalla "Nuoret kaupunkitilan haltuunottajina"

Kevään ensimmäisessä Café Walkersissa keskusteltiin nuorten liikkuvuudesta ja kaupunkitilan haltuunotosta. Tällä kertaa keskityttiin erityisesti pääkaupunkiseudun raideliikenteen laajenemiseen ja sen mukanaan tuomiin uusiin ilmiöihin.

Keskustelua alustivat Niina Koski ja Sauli Taipale Vantaan nuorisopalveluiden Nuorisotyö raiteilla -hankkeesta, Lasse Raivio Espoon nuorisopalveluista sekä Aseman Lapset ry:n katusovittelun hankepäällikkö Heikki Turkka.


Café Walkers ke 21.10.2015 teemalla "Katusovittelu ja nuorten rikokset"

Lokakuisessa Café Walkersissa keskusteltiin katusovittelun mahdollisuuksista nuorten rikosoirehdintaan puuttumisessa.

Aiheen pariin johdattelivat yliopistotutkija Mikko Aaltonen Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutiosta, ylikonstaapeli Anne Terävä Helsingin poliisilaitokselta sekä Aseman Lapset ry:n katusovittelu-hankkeen työntekijät Heikki Turkka ja Virpi Roponen.


Café Walkers ke 1.4.2015 teemalla "Pienten lasten sosioemotionaalinen kasvatus"

Kevään Café Walkersissa keskusteltiin tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkityksestä arjen haasteista selviytymisessä sekä siitä, miten pieniä lapsia ja heidän perheitään voidaan tukea tunne- ja kaveritaitojen opettelussa.

Keskustelua alustivat lapsiperhetyön asiantuntija Pia Graniittiaho (Barmavårdsföreningen i Finland), yliopisto-opettaja ja päiväkodin johtaja Nina Aartokallio sekä lastentarhanopettaja Suvi Suvanto.


Café Walkers ke 10.12.2014 teemalla "Työtä katuväkivaltaa vastaan"

Vuoden viimeisessä Café Walkersissa keskusteltiin katuväkivallasta. Syksyn aikana varsinaisen katuväkivaltaa ehkäisevän työn lisäksi median rooli on mietityttänyt nuoria työssään kohtaavia ammattilaisia.

Tilaisuuden tervetuliaissanat lausui Aseman Lapset ry:n hallituksen puheenjohtaja Heli Vainio. Tämän jälkeen äänessä olivat toiminnanjohtajamme Christian Wentzel ja katuväkivaltaa ehkäisevän hankkeemme työntekijä Tuire Witting. Keskustelua herättelivät puheenvuoroillaan myös valokuvauksen ja videon ammattilainen Sami Kulju, näyttelijä Eppu Pastinen sekä Nuorten hankkeen projektisuunnittelija Nina Vaaranen-Valkonen.


Café Walkers to 22.5. 2014 teemalla "Nuoret hatkalaiset"

Kevään 2014 Café Walkersissa puheena oli nuoret "hatkalaiset". Kotoa tai lastensuojelulaitoksista karanneiden nuorten tilanteesta on pitkään kannettu huolta lastensuojelussa. Erityistä huolta ovat aiheuttaneet ne eri vaara- ja riskitilanteet, joihin nuoret hatkoillaan joutuvat. 

Tilaisuuden alustivat nuorten kriisityön ja vastaanoton vs. johtaja vs. Tove Salakka Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta sekä pitkään aihepiirin parissa toimineet Petri Tyynelä ja Marko Remahl, jotka työssään etsivät ja kuljettavat hatkassa olevia nuoria.


Café Walkers ti 8.10.2013 teemalla "Lasten ja nuorten oikeus tunnetaitojen oppimiseen"

Kolmannessa Café Walkersissa käsiteltiin tunnetaitojen tärkeyttä. Avaintekijänä tunnetaitojen oppimisessa ovat lasten ja nuorten arjessa toimivat aikuiset ja heidän tapansa nähdä ja kohdata lapsi tai nuori.

Keskustelua olivat käynnistämässä nuorten väkivallantekijöiden kehityskulkuja tutkinut TtT Minna Rytkönen, opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvos Elise Virnes sekä Aseman Lapset ry:n Friends-suunnittelija ja -kouluttaja Minttu Oinonen.


Café Walkers to 14.2.2013 teemalla "Nuoret julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa"

Ystävänpäivän Café Walkersissa alkuvuodesta 2013 keskusteltiin nuorten hengailusta ja vapaa-ajanvietosta julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. 

Keskustelun alusti maantieteen ja ympäristökasvatuksen professori Sirpa Tani puheenvuorollaan "Hengailu kaupunkitilan väljentäjän". Kommenttipuheenvuorot oman työnsä näkökulmasta oli pyydetty Helsingin kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitiolta, erikoiskirjastonhoitaja Aila Kaunisvaaralta Espoon kirjastotoimesta sekä kauppakeskus Kampin kauppakeskuspäällikkö Heli Vainiolta.


Café Walkers 17.9.2012 

Ensimmäisen Café Walkersin käynnisti valtiosihteeri Raimo Sailas puheenvuorollaan nuorten syrjäytymisestä. Omasta työstään kummunneesta kokemuksista sekä katutason näkökulmasta puhetta jatkoi Aseman Lapset ry:n Heikki Turkka.


 

Uutiset

24.02.21

Rikos- ja päihdekierteiden pysäyttämistä tunnetaitoja vahvistamalla

Aseman Lapset ry on kokeillut syksystä 2020 alkaen kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksia osana Pasila-hankettaan....

Lue lisää

18.02.21

Takku-hanke loppusuoralla

Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradian ja Aseman Lasten yhteisessä Takku-hankkeessa yksilöllisellä tuella on selvitetty...

Lue lisää

15.01.21

Aseman Lasten toiminta keväällä 2021

Saimme viime vuoden lopulla iloisia uutisia rahoituksen suhteen ja toimintamme jatkuu tämän vuoden ajan lähes samassa...

Lue lisää

07.01.21

Blogikirjoitus: Tervetuloa yhteiskuntaan, nuoret!

Olin ladulla pohjoisessa, kuten tapaan olla lähes kaikkina vuoden päivinä, kun kuulin, että Aseman Lapset on viimein...

Lue lisää