Liikkuvat nuorisotilat

Liikkuvat nuorisotilat

Walkers-bussi ja Walkers-auto
- nuorisotyötä pyörien päällä

 

 

Nuoret liikkuvat ja kokoontuvat entistä laajemmilla alueilla. Siksi myös liikkuvalle nuorisotyölle on yhä suurempi tarve. Pyörien päällä kulkevat kohtaamispaikat ovat muuntautumiskykyisiä työvälineitä, joiden avulla saadaan ketterästi vietyä nuorisotila ja aikuiset sinne, missä heitä tarvitaan.

Aseman Lapset ry:n Walkers-bussi ja Walkers-auto eli Wauto ovat linja-autosta ja matkailuautosta nuorten kohtaamispaikoiksi muutettuja menopelejä. Siinä missä bussi liikkuu pääkaupunkiseudun lähiöissä, Wauto toimii muualla Suomessa, haja-asutus- ja kuntaliitosalueilla.

Molempien ytimessä on järjestön kehittämän nuorisotyön muodon, Walkers-toiminnan, tärkein sisältö: aikuisten nuorille antama aika ja läsnäolo. Walkers-toiminnassa nuoria kohtaavat nuoriso- ja sosiaalityön ammattilaiset sekä koulutetut vapaaehtoistyöntekijät.

”Aikuiset ajattelevat helposti, etteivät nuoret halua, että heidän asioihinsa puututaan. Päinvastoin, monet arvostavat hirveästi sitä, että aikuinen pysähtyy ja kysyy kuulumisia."
Minna Lahtela

Toiminnan lähtökohtana on kohdata jokainen nuori omana itsenään, iloineen ja huolineen. Siksi mukaan tulemisen kynnys pidetään mahdollisimman matalana. Selkää ei käännetä esimerkiksi päihtyneille tai häiriökäyttäytyville nuorille vaan pyritään näkemään oireilun taakse. Paikkaansa hakevalle nuorelle lyhytkin kohtaaminen voi olla merkityksellinen.

Bussille ja Wautolle nuori voi tulla pelailemaan ja hengailemaan, ja tarvitessaan saada myös tukea ja ohjausta. Tarkoitus ei ole tarjota kaikkia palveluita auton seinien sisäpuolella vaan selvittää nuorten tarpeet ja etsiä heille sopivat palvelut alueelta – tai hankkia alueelle uutta osaamista. Walkers-toimintaa on kiitetty siitä, että sen avulla on tavoitettu myös sellaisia nuoria, jotka eivät käytä muita nuorille suunnattuja palveluita.

Yhteistyötä ja nopeaa reagointia

Bussi ja Wauto toimivat aina yhteistyössä muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Ennen alueelle saapumista tehdään kartoitusta alueen tilanteesta ja suunnitellaan työtä yhdessä. Alueen nuorisotoimi, järjestöt, koulut, lastensuojelu, poliisi ja kaupalliset toimijat voivat osallistua eri tavoin: lähipoliisi voi käydä tervehtimässä nuoria, nuorisotyöntekijät tai kuraattorit lähteä mukaan toimintailtoihin ja paikallinen kahvila lahjoittaa ylijääneet leivonnaiset nuorten nautittavaksi. Bussin kanssa vieraillaan myös alueen kouluissa, jotta nuoret pääsevät tutustumaan sen toimintaan.

Muuntautumiskykyisinä työvälineinä bussi ja Wauto tarjoavat mahdollisuuden täysin uudenlaiselle yhteistyölle ja nopeaan reagointiin. Esimerkiksi loppuvuodesta 2015 bussi suuntasi kolmeksi kuukaudeksi kohtaamaan alaikäisiä, yksin Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita kolmeen pääkaupunkiseudun vastaanottokeskukseen. Wauto puolestaan vietti talvilomakauden 2016 Rukan hiihtokeskuksessa lomaansa viettävien nuorten kanssa.

Wauto on osoittanut olevansa erityisen ketterä kulkuväline. Se liikkuu yhden toimintaillan aikana useassa eri paikassa ja huomioi niin verkoston kuin nuortenkin toiveet. Nuoret kutsuvatkin Wauton omiin kokoontumispaikkoihinsa sosiaalisen median kautta – ja saattavat seurata mopoilla paikkaa vaihtavaa autoa.

Luottamusta aikuisten ja nuorten välille

Varsinaisen toimintajakson aikana bussi toimii alueella noin kaksi kuukautta. Ovet avataan kaksi tai kolme kertaa viikossa riippuen siitä, kuinka paljon nelihenkisen bussitiimin rinnalle työskentelemään saadaan vapaaehtoistyöntekijöitä ja alueellisia toimijoita. Tavoitteena on myös se, että nuoret tutustuisivat alueen aikuisiin paremmin. Tarkoitus on, että bussin lähdettyä alueelta paikallinen nuorisotyö on saanut uusia eväitä ja verkostoyhteistyö vahvistunut.

”Kun nuoret huomaavat, että esimerkiksi kirjastossa työskentelee ihmisiä, jotka ovat heidän asioistaan kiinnostuneita, alkaa nuorten ja aikuisten välille syntyä luottamus ja yhteisistä pelisäännöistä on helpompi sopia.”
Timo Kyllönen

Kaikilla bussin toiminta-alueilla järjestetään nuorille turvallisuuskävelyitä. Kävelyllä havainnoidaan arkisen ympäristön turvallisia ja turvattomia paikkoja sekä mietitään, miten turvallisuutta ja viihtyvyyttä voisi parantaa. Menetelmää on viime vuosina käytetty eri puolilla maata kunnallisen kehittämisen tukena, mutta suurin osa turvallisuuskävelyistä järjestetään aikuisväestön lähtökohdista.

Vahvistusta haja-asutusalueiden nuorisotyöhön

Wauton toiminta on suunnattu erityisesti alueille, joilla kuntaliitokset tai muut palvelujen muutokset ovat aiheuttaneet haasteita kunnan omalle nuorisotyölle. Paikalliset palvelut eivät välttämättä tavoita nuoria, jotka kokoontuvat maantieteellisesti laajoilla alueilla.

”Etenkin talviaikaan liikkuvat kohtaamispaikat voivat olla ainoita lämpimiä tiloja, joissa nuoret voivat viettää aikaa ja tuntea olonsa tervetulleeksi. Taajama-alueilla ei välttämättä pala edes valot ilta-aikaan."
Minna Lahtela

Wauto-toiminnan sisältö räätälöidään alueen tarpeisiin sopivaksi. Vastuu toiminnan pyörittämisestä ja riittävistä resursseista on paikallisella taustayhteisöllä, esimerkiksi nuorisotoimella tai seurakunnalla. Aseman Lapset koordinoi toimintaa, perehdyttää auton käyttöön ja tarjoaa valmiita työkaluja, materiaaleja ja tukea esimerkiksi tiedottamiseen ja vapaaehtoistyön suunnitteluun. Taustalla on kahden vuosikymmenen kokemus kohtaavasta nuorisotyöstä Walkerseissa.

Wauto toimii yhdellä paikkakunnalla 3–6 kuukauden jaksoissa kahdesta neljään kertaa viikossa. Monilla paikkakunnilla Wautolle olisi tilausta myös vakituisena toimintana. Paikalliset toimijat voivatkin ottaa Wauton käyttöönsä muutamaksi kuukaudeksi kokeillakseen uutta toimintatapaa aiemmin käytössä olleiden työmuotojen rinnalle. Sen jälkeen heillä on mahdollisuus saada tukea, ideoita ja yhteistyökumppaneita toimintamallin juurruttamiseksi paikkakunnalleen.

Osaksi paikallista nuorisotyötä

Liikkuvat nuorisotilat toimivat yhdellä alueella vain rajallisen ajanjakson. Tarkoitus on että auton lähtiessä alueelta paikallinen nuorisotyö on saanut työhönsä uusia eväitä. Erityisesti tavoitteena on moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen – nuorten asiat ovat yhteisiä, joten niihin tarttumiseen tarvitaan monen toimijan osaamista ja työpanosta.

Linja-autosta ja matkailuautosta muokatut menopelit ovat varsin edullisia investointeja verrattuna kiinteistöjen vuokriin ja kuluihin. Toki hyviä hermoja ja huumorintajua vaaditaan esimerkiksi silloin, jos auton akku on toimintaillan alkaessa loppu ajovalojen päälle unohtumisen takia.

”Minulle on syntynyt syvällinen suhde Wauton kanssa. Kiukutellaan toisinaan yhdessä, mutta kun hellästi silitän sen kiiltävää konepeltiä, se kehrää takaisin kuin kissa.”
Minna Lahtela

Walkers-bussitoiminta on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa. Walkers-auto on hankittu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä, Veikkauksen tuotoista kertyneellä nuorisotilarahoituksella. Wauton työntekijäresurssit tulevat paikallisilta toimijoilta.