Katusovittelu

Katusovittelu

Nuorten tekemissä rikkomuksissa on usein kyse ajattelemattomuudesta: Sosiaalinen paine, näyttämisen halu ja nuoruuteen kuuluva rajojen etsiminen voivat johtaa hölmöihin ratkaisuihin. Katusovittelussa nuorten tekoja ratkotaan kasvattavalla tavalla.

Kasvatuksellisessa mielessä hölmöilevälle nuorelle on tärkeää osoittaa, ettei toiminta ole hyväksyttävää. Puuttumattomuus voi joidenkin nuorten kohdalla johtaa siihen, että nuori tekee niin ison rikkeen, että varmasti tulee nähdyksi.

Aseman Lapset ry on kehittänyt Norjasta kotoisin olevaa työmuotoa Suomen oloihin sopivaksi vuodesta 2013 alkaen. Kehittämistyötä on tehty yhdessä muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Tavoitteena on tehdä katusovittelusta valtakunnallinen työmuoto.

Kasvattamista rankaisemisen sijaan

Paras tapa oppia teoistaan on kantaa niistä vastuu. Katusovittelussa nuori saa mahdollisuuden korvata tekonsa sopimalla seuraamuksesta yhdessä teosta kärsineen kanssa. Osapuolet ja koulutetut katusovittelijat kootaan saman pöydän ääreen yhteiseen neuvotteluun. Myös huoltajat ovat neuvottelussa mukana.

Katusovitteluneuvottelussa pyritään löytämään tapahtuneesta yhteinen näkemys, annetaan kaikille mahdollisuus kuulluksi tulemiseen ja sovitaan, miten tilanteesta päästään eteenpäin. Näpistysten, töhrimisen ja muun ilkivallan lisäksi työtavalla voidaan ratkoa myös sellaisia tekoja, jotka eivät täytä varsinaisen rikoksen tunnusmerkistöä, kuten nuorten välisiä kahakoita.

Sovittelijoina toimivat ammattikasvattajat huolehtivat, että korvaus on teon vakavuudelle ja tekijän ikätasolle sopiva: seuraamus saattaa olla käyttäytymissopimus, työkorvaus tai osallistuminen ryhmätoimintaan – suuria rahakorvauksia pyritään välttämään.

”On tärkeää, että nuori pääsee kohtaamaan teosta kärsineen kasvotusten. Usein tämä jää eri tavalla mieleen kuin pelkkä rahakorvaus.”
Heikki Turkka

Parhaimmillaan sovittelu on nuorelle kasvattava kokemus, joka auttaa ymmärtämään tekojen seuraukset ja asettumaan tilanteessa toisen ihmisen asemaan. Sovitteluprosessi voi myös pysäyttää sellaisen nuoren, joka on vaarassa luisua syvemmälle rikkomusten polulle.

Nopea käsittely tärkeää

Katusovittelun vahvuutena on nopeus: tapaukset sovitellaan 1–2 viikon sisällä tapahtuneesta, jolloin ne ovat vielä tuoreessa muistissa. Nuorelle tämä antaa mahdollisuuden käsitellä asia ja jatkaa elämässä eteenpäin.

Työmuodolla pystytään kokonaisvaltaisesti huomioimaan nuoren elämäntilanne. Ryhmätoiminnassa harjoitellaan kaveri- ja konfliktinratkaisutaitoja sekä vahvistetaan itsetuntemusta. Jokaisen tapauksen kohdalla tehdään lisäksi lastensuojeluilmoitus lastensuojelullisen tuen tarpeen arvioimiseksi.

Katusovittelu tarjoaa myös vanhemmille uudenlaisen mahdollisuuden puuttua huolta herättävään käyttäytymiseen. Toisinaan vanhemmat voivat kokea keinottomuutta, jos nuori törttöilee toistuvasti. Kasvatusalan ammattilaisten tuki lisää tällöin voimavaroja vanhempien kasvatustehtävään.

Näin katusovittelu etenee

Näin katusovittelu etenee

Katusovittelu perustuu yhteistyöhön eri alojen ammattilaisten kesken. Yhteistyöverkostoon voi kuulua esimerkiksi kauppakeskuksen johto, järjestyksenvalvojat, nuorisotoimi, sosiaalitoimi, poliisi ja kaupallisia toimijoita. Tärkeää on, että alueelta löytyy taho, joka ottaa yhteistyöstä koordinointivastuun.

Toimiva tiedonkulku takaa sen, että tapaukset voivat tulla katusovittelijoiden tietoon montaa reittiä – esimerkiksi poliisilta, järjestyksenvalvonnalta, kouluista tai vaikkapa kirjastosta. Monet tällä hetkellä Suomessa toimivat verkostot on muodostettu kauppakeskusten ympärille, mutta ne voivat toimia missä tahansa muuallakin. Tulevaisuuden tavoitteena on soveltaa katusovittelua esimerkiksi koulukiusaamistapausten ratkomiseen.

Suomessa mukaan katusovittelutoimintaan lähti ensimmäisenä Helsingin keskustassa sijaitseva kauppakeskus Kamppi, joka on ollut avaamisestaan saakka nuorten suosima hengailupaikka. Tarve nuorten ja kauppakeskuksen työntekijöiden yhteisen sävelen löytämiseen oli suuri.

”Meidän maineemme ja välimme nuorten kanssa on parantunut katusovittelun myötä, ja nuoret kokevat, että olemme samalla puolella pöytää.”
Heli Vainio

Ilkivallan väheneminen säästää resursseja ja tekee yhteisistä tiloista viihtyisämpiä. Yhteisiä resursseja säästyy myös siinä, että poliisia ei välttämättä tarvitse kutsua paikalle. Katusovittelu voi kuitenkin toimia myös täydentävänä työmuotona, vaikka normaali rikosprosessi käynnistyisikin.

Yleensä sovittelutapaamisesta on lähdetty hyvillä mielin. Tapaamisen myötä esimerkiksi järjestyksenvalvojien ja nuorten välille voi syntyä toimivampi vuorovaikutus. Kun kauppakeskuksen toimijat tulevat tutuiksi nuorille, on kunnioitus sekä siellä työskenteleviä ihmisiä että yhteisiä tiloja kohtaan toisenlaista. Kiitosta on tullut myös vanhemmilta. Heidän suostumuksensa tarvitaan aina alaikäisten asioiden sovitteluun.

Tavoitteena valtakunnallinen työmuoto

Aseman Lapset ry toi Norjassa kehitetyn työmuodon Suomeen vastaamaan kentällä havaittuun tarpeeseen. Kun Raha-automaattiyhdistys myönsi katusovittelulle oman hankerahoituksen vuosille 2015–2017, päästiin työmuotoa kehittämään ja laajentamaan uusille alueille.

Osana hanketta on kehitetty koulutus, joka antaa valmiudet niin katusovittelijana toimimiseen kuin ryhmätoiminnan vetämiseen. Työn tueksi on laadittu Katusovittelijan käsikirja.

”Tavoitteena on vakiintunut työtapa, joka paitsi auttaa ratkomaan ristiriitatilanteita myös mahdollistaa positiivisen puuttumisen oireilevan nuoren elämään.”
Heikki Turkka