Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Ledigt jobb: Projektkoordinator för nationella Walkers on Wheels 2-projektet

Ledigt jobb: Projektkoordinator för nationella Walkers on Wheels 2-projektet

Vill du göra ett meningsfullt arbete där du kan påverka utvecklingen av rörligt ungdomsarbete? Vi söker nu en professionell projektkoordinator för ungdomsarbete.

Walkers on Wheels 2 är Stationens Barn rf:s nationella utvecklingsprojekt för rörligt ungdomsarbete. Projektets mål är att utveckla rörligt ungdomsarbete som arbetsform och sprida dess kännedom i hela landet med hjälp av husbilar som fungerar som mötesplatser för ungdomar. Vi har 5–6 bilar.

Syftet med Walkers bilverksamhet är inte att aktivera ungdomar eller fördriva dem från offentliga miljöer, utan att möjliggöra möten, diskussioner och närvaro av trygga vuxna på ungdomarnas eget revir. Verksamheten omfattar ett brett spektrum av tvärprofessionellt samarbete, som byter ort var 3–6:e månad. Walkers-bilarna, det vill säga W-bilarna, tar ungdomsarbetet till platser där ungdomar vistas och välkomnar även unga som blivit utan övriga ungdomstjänster.

Walkers on Wheels 2 (2020–2022) är ett fortsättningsprojekt finansierat av undervisnings- och kulturministeriet och Brita Maria Renlunds stiftelse. Under åren 2015–2016 genomfördes W-bilsverksamhetens pilotprojekt på fyra orter och under åren 2017–2019 genomfördes verksamheten på 34 orter från Kotka till Utsjoki.

I ditt arbete ansvarar du för verksamheten särskilt på alla tvåspråkiga verksamhetsområden. Till dina uppgifter hör bland annat att:

o    koordinera och utveckla W-bilsverksamheten och rörligt ungdomsarbete i olika regioner

o    utbilda lokala proffs, volontärer och samarbetspartner i verksamheten

o    bevaka lokal rapportering och sammanställa utvecklingsrapporter för verksamhetsområdenas bruk efter avslutade perioder

o    under perioderna stödja och konsultera verksamhetens ansvariga proffs bland annat i användning av bilar och organisering av verksamhet på distans och på plats

Du ingår i ett fyra personers W-bilsteam, med vilket du delar uppgifter och kompetens kring nationellt utvecklingsarbete, såsom att stärka kompetensen inom riktat ungdomsarbete och stöda arbetet med att möta ungdomar genom digitalt ungdomsarbete samt stärka kompetensen inom nätverksarbete och påverkan i ungdomsarbetet.

Vad förväntar vi oss av dig?

Jobbet förutsätter en examen inom ungdoms- eller socialbranschen (ungdomsledare, samhällspedagog eller socionom (YH) eller motsvarande examen, goda skriftliga och muntliga färdigheter i svenska och finska, B-körkort, minst tre års arbetserfarenhet inom ungdomsarbete, kännedom om servicesystemet, god förmåga till växelverkan och samarbete samt förmåga att agera snabbt i föränderliga situationer.

I arbetet ingår resor och oregelbundna arbetstider samt tillfälligt helgarbete. Vi uppskattar utvecklingsvilja samt en initiativrik och handlingskraftig inställning till jobbet. Tidigare erfarenhet inom rörligt ungdomsarbete, ungdomsarbete till fots, specialungdomsarbete eller uppsökande ungdomsarbete är till fördel.

Vi erbjuder dig

Vi erbjuder dig en intressant utsiktsplats inom nationellt ungdomsarbete och dess framtid. Du får goda möjligheter att utnyttja och utveckla din kompetens. Du kan även påverka innehållet i ditt eget arbete. På jobbet får du stöd av ditt eget team och övrig kompetens inom organisationen. Vi erbjuder Europas bästa arbetskompisar och en flexibel arbetsgemenskap, samt tillgång till omfattande företagshälsovård och måltids-, kultur- och idrottsförmåner.

Intresserad?

Skicka in din ansökan med meritförteckning senast 28.2.2020 till adressen minna.lahtela [at] asemanlapset.fi. Skynda dig, platsen tillsätts så fort vi hittat en lämplig person!

Ange även ditt lönekrav i din ansökan. Arbetet är en visstidsanställning som avslutas 31.12.2022. Vi hoppas du kan börja jobba så fort som möjligt. För anställningen tillämpas kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Vi hoppas på sökande av olika åldrar och kön samt från olika språkliga, kulturella och övriga minoriteter. Ytterligare information ges av Walkers-verksamhetens nationella ansvarsperson Minna Lahtela på tfn 040 777 86 83.

Stationens barn rf är en politiskt och religiöst obunden nationell organisation. Till föreningens karaktär hör att reagera snabbt på förändringar som sker i ungdomars liv. Inom verksamheten skaffar vi aktivt nya samarbetspartner på varierande och ibland även oväntat håll.

Utöver vår Walkers-verksamhet, som erbjuder ungdomar trygga mötesplatser, jobbar vi även med uppsökande ungdomsarbete, Friends-verksamheten, som stärker förmågan till empati och växelverkan, jämkning mellan underåriga på gatorna, K-0-arbete mot mobbning, samt Böle-projektet för att stoppa ungas brottsspiral.

Därtill arbetar vi med att stärka spelregler för sexuell hälsa, självkännedom och sällskapande inom projektet Flickarbete, att stöda ungdomar i en knepig arbetsmarknadsställning eller som riskerar utslagning genom 3T-projektet, samt att stödja en smidig studieväg inom Takku-projektet.

Läs mer om Walkers-verksamheten och Walkers on Wheels 2 -projektet på adressen www.asemanlapset.fi

Lisää uusi kommentti

Uutiset

02.06.20

Walkers-bussin toiminta kesällä

Keikka on alkamassa ja nuotit hukassa. Nuorten tehtävänä on auttaa hajamielistä muusikkoa! – Walkers-bussi...

Lue lisää

28.05.20

Poikkeusaika on lisännyt nuorten välinpitämättömyyttä

Arjen aikataulujen väheneminen on saanut osan nuorista höllentämään suhtautumistaan päihteiden käyttöön ja päihtyneenä...

Lue lisää

18.05.20

Pasila-hankkeen arkea poikkeusoloissa: Koulutehtäviä ja kuulumisia

Viime viikkoina Pasila-hankkeen asiakkaiden kanssa työskentely on ollut ennen kaikkea koulunkäynnin...

Lue lisää

14.05.20

Kesällä Wautot pörräävät Kotkassa, Raumalla, Savonlinnassa, Kokkolassa ja Ylivieskassa

Matkailuautoista liikkuviksi nuorten kohtaamispaikoiksi muunnetut Walkers-autot eli Wautot aloittavat...

Lue lisää