Frontpage / Ajankohtaista / Uutiset / Aseman Lasten toiminta keväällä 2021

Aseman Lasten toiminta keväällä 2021

Saimme viime vuoden lopulla iloisia uutisia rahoituksen suhteen ja toimintamme jatkuu tämän vuoden ajan lähes samassa laajuudessaan kuin aiemmin, pienin muutoksin ja hienosäätöä tehden. Toki myös uusia tukijoita, yhteistyökumppaneita ja rahoituskanavia etsien. Työntekijöitä on edelleen noin 40, kolme hanketta päättyy ja kaksi uutta alkaa. Lapsia ja nuoria kohdataan poikkeustilanteen sallimissa rajoissa, ja työtä tehdään paljon myös etäyhteyksin.

Mielen hyvinvointia edistävän sekä masennusta ja ahdistusta ennaltaehkäisevän Friends-ohjelman koulutukset järjestetään pääosin etäyhteyksillä. Friends-kouluttajat kouluttavat lasten ja nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia Friends-ohjaajiksi. Ohjelmaa voidaan käyttää niin ryhmä- kuin yksilötyössä ja ohjelmasta on omat versionsa lapsille, nuorille ja aikuisille. Koulutusten järjestäminen etäyhteydellä mahdollistaa niihin osallistumisen välimatkoista riippumatta.

Valtakunnallinen Walkers-toiminta jatkuu kahdeksan paikkakunnan osalta tuttuun tapaansa poikkeustilanteen sallimissa rajoissa. Nuorisotyön ammattilaiset ja vapaaehtoistyöntekijät kohtaavat nuoria niin kaduilla, Walkers-kohtaamispaikoissa kuin muissa nuorten suosimissa paikoissa. Kevään aikana Walkers-porukka kasvaa kolmella paikkakunnalla, kun mukaan saadaan Lahti, Kuopio ja Savonlinna. Lahteen avataan uusi Walkers-kohtaamispaikka, Kuopiossa otetaan käyttöön Aseman Lapsilta ostettu Kissa-wauto ja Savonlinnaan hankitaan myös oma matkailuauto.

Walkers-autoja eli wautoja liikkuu edellä mainittujen lisäksi eri puolilla Suomea jo viisi. Kissaeläimiksi nimetyt ja teipatut wautot ovat matkailuautoja, jotka on muokattu liikkuviksi nuorisotiloiksi. Ne toimivat paikallisten toimijoiden työvälineinä sovitun ajanjakson mahdollistaen nuorten kohtaamisen siellä, missä nuoret ovat. Puuma-wauto aloittaa vuotensa Varkaudessa, Ilves Kotkassa, Tiikeri Lapinlahdella, Pantteri Pietarsaaressa ja Leijona Pudasjärvellä.

Helsingin Kampissa sijaitseva Walkers-talo on rajoitusten vuoksi kiinni ja nuoria kohdataan verkossa Sekasin-chatissa ja Discordissa. Talon toiminta siirtyy helmikuussa vanhalta linja-autoasemalta uusiin tiloihin osoitteeseen Urho Kekkosen katu 4–6, ja ovet pystytään toivottavasti avaamaan nuorille pian muuton jälkeen.

Walkers-bussi on linja-autoon tehty liikkuva nuorisotila, joka toimii pääkaupunkiseudun lähiöissä kahden kuukauden jaksoissa. Koronarajoitusten vuoksi bussitiimi toimii ainakin kevätkauden alussa verkossa ja nuorten pariin jalkautuen. Ensimmäinen toiminta-alue on Helsingin Laajasalo, jossa jalkaudutaan kolmena iltana viikossa maaliskuun puoliväliin saakka.

Löytävässä nuorisotyössä liikutaan nuorten parissa kadulla ja muualla julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa. Poikkeusajan rajoitukset huomioiden nuorisotyöntekijät kohtaavat nuoria siellä, missä nuoret liikkuvat. Monelle nuorelle eristäytyminen kavereista ja muista kontakteista on vaikeaa ja turvallisten aikuisten seura on nyt erityisen tervetullutta. Löytävää nuorisotyötä tehdään pääkaupunkiseudulla ja maaliskuun loppuun asti myös Kuopiossa.

Katusovittelussa nuorten välisiin konflikteihin tartutaan rakentavalla tavalla. Työmuodossa häiriökäyttäymisellä tai rikoksilla oireilevat nuoret voivat sovittaa tekonsa yhdessä sovitulla tavalla. Niin tekijälle kuin mahdolliselle uhrille tarjotaan tilaisuus tapahtuneen käsittelyyn sekä tarvittaessa tukeen ja ohjaukseen.​

Kiusaamiseen puuttuvaa K-0-työtä tehdään Helsingissä, Lohjalla, Järvenpäässä ja Rovaniemellä. K-0-työssä selvitetään pitkään jatkuneita ja vakavia kiusaamistapauksia yhteistyössä laajan toimijaverkoston kanssa.

Pasila-hankkeessa tehdään töitä nuorten rikoskierteiden katkaisemiseksi ja elämän saamiseksi raiteilleen. Kevätkaudella Pasila-työntekijät jatkavat töitä lähes 20 nuoren tukena tavaten heitä ja heidän perheitään sekä kasvotusten että eri kanavien avulla. Viime vuonna alkanutta yhteistyötä Keijo-hankkeen rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden kanssa jatketaan ja kehitetään.

TAKKU-hanke toteutetaan yhdessä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa. Maaliskuussa päättyvässä hankkeessa selvitetään opiskelun esteitä, ehkäistään syrjäytymistä ja koulupudokkuutta sekä edistetään opintopolkujen pysyvyyttä. Gradian opiskelijoiden opiskellessa etänä TAKKU-työntekijät tapaavat heitä Discord-palvelussa ja tekevät yksilötyötä myös muiden kanavien kautta.  

​Uusina avauksina tänä keväänä aloitetaan Nexus-hanke ja tutkimushanke Pirunpolskasta nuorten nuotteihin

Nexus-hankkeessa jatketaan 3T-hankkeessa aloitettua kehittämistyötä putoamisvaarassa oleville nuorille suunnattujen ohjaus- ja tukipalveluiden tehostamiseksi. Hankkeessa keskitytään NEET-verkoston toiminnan kehittämiseen ja yhteistyön tiivistämiseen. 3T-hankkeessa havaittiin, että samalle kohderyhmälle palveluita tarjoavia toimijoita on pääkaupunkiseudulla paljon, mutta toimijat eivät aina ole tietoisia toisistaan.

Tutkimushanke Palveluiden pirunpolskasta nuorten nuotteihin – lapset esiin vallankäytön ja valtarakenteiden takaa toteutetaan yhteistyössä Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteiden kompleksisuustutkimusryhmän kanssa. Hankkeessa lähdetään laajan asiantuntijaryhmän kanssa tutkimaan nykyisten palvelujen tilaa ja etsimään ratkaisuja siihen, miten palvelurakenteet vastaisivat paremmin rikoksilla oireilevien nuorten tarpeisiin. 

 

Uutiset

04.03.21

Kuopiossa vedettiin yhteen löytävän nuorisotyön jaksoa kaupungissa

Aseman Lasten löytävä nuorisotyö -toiminta Kuopiossa on pikkuhiljaa loppusuoralla. Torstaina 4.3. kokoonnuttiin...

Lue lisää

03.03.21

Walkers-toiminta laajenee – kevään aikana perustetaan kolme uutta Walkersia Kuopioon, Lahteen ja Savonlinnaan!

Kuopio ja Savonlinna toteuttavat toimintaa omilla Walkers-autoillaan eli wautoillen. Molempien paikkakuntien...

Lue lisää

18.02.21

Takku-hanke loppusuoralla

Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä Gradian ja Aseman Lasten yhteisessä Takku-hankkeessa yksilöllisellä tuella on selvitetty...

Lue lisää

15.12.20

Aseman Lasten toiminta vuonna 2021

Joulukuun alkupuoli on perinteisesti ollut jännittävää aikaa järjestöissä, sillä monet avustuspäätökset...

Lue lisää