Frontpage / Ajankohtaista / Tapahtumat

Tapahtumat

25.4.2019 - 08:30

Friends-toiminta ja K-0 – kiusaamiseen puuttuva hanke mukana Oppimisen tuen foorumissa 25.–26.4.2019 

Tampere-talolla järjestettävä tapahtuma on valtakunnallinen kasvatusalan keskustelu- ja kehittämisfoorumi. Tapahtuma keskittyy erityisopetuksen ja oppimisen tuen ajankohtaisiin kysymyksiin, kehittämiseen ja tulevaisuuden näkymiin.

Ville Koikkalainen K-0-hankkeestamme nähdään torstaina 25.4. klo 13.30 alkavassa pitchauskokonaisuudessa. Pitchauksessa esitellään toimivaa, innovatiivista tai käytössä koeteltua ideaa tai käytännettä. Sen tarkoitus on herättää kiinnostus esiteltävää asiaa kohtaan ja vakuuttaa kuulijat asian vahvuuksista. Ville esittelee K-0-toimintamallia sekä herättelee pohtimaan opettajan ja muiden aikuisten roolia, koulun rakenteita sekä yhteistyön tärkeyttä turvallisen oppimisympäristön luomisessa. 

K-0:n lisäksi Aseman Lasten messupisteellä voi myös tutustua lasten ja nuorten mielen hyvinvointia tukevaan Friends-ohjelmaan.

Tervetuloa  keskustelemaan asiantuntijoidemme kanssa!

villen_kuva_rajattu_0_0.jpg
Ville Koikkalainen. Kuva: Anna Autio.


 

17.4.2019 - 09:00

Katusovittelukoulutus nuorten kanssa toimiville ammattilaisille 17.4. & 23.4.2019

Keväällä järjestetään kaikille avoin katusovittelukoulutus, joka on tarkoitettu lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille.

Katusovittelu on nuorisoystävällinen ja nopeaan reagointiin pyrkivä rikosten ja riitojen sovittelumenettely alaikäisiä osallisia sisältävissä asioissa. Se on Norjasta lähtöisin oleva työmuoto, jonka Aseman Lapset ry on mukauttanut Suomen olosuhteisiin ja suomalaisen rikosoikeusjärjestelmään sopivaksi. Katusovittelussa eri aloilla ja organisaatioissa työskentelevät nuorten kohtaamisen ammattilaiset tekevät yhteistyötä alueellisten sovittelutoimistojen kanssa alaikäisiä osallisia sisältävien juttujen sovittelukäsittelyissä.

Sovittelumenetelmä ja sen taustalla oleva restoratiivisen ajattelun ja toiminnan teoria tarjoavat nuoriso- ja sosiaalialojen työntekijöille uusia, konkreettisia keinoja ja työkaluja paitsi konfliktien käsittelyyn ja rikoksilla oireilevien nuorten kanssa tehtävään työhön, myös kaikkeen muuhun asiakastyöhön. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisiin yhteistyökumppanuuksiin.

Maksuton koulutus on kaksipäiväinen, ja se järjestetään Helsingissä keskiviikkona 17.4. & tiistaina 23.4. klo 9–16. Paikka tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset koulutukseen: Jari "Hune" Raikunen, Aseman Lapset ry, p. 050 4427075 tai jari.raikunen(a)asemanlapset.fi.


 

8.4.2019 - 17:30

Pääkaupunkiseutua nuorten silmin - turvallisuuskävely Helsingin vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille Kontulassa ma 8.4.

Aseman Lapset ry järjestää 2019 eduskuntavaalien alla Helsingin ja Uudenmaan alueen kansanedustajaehdokkaille tarkoitetut turvallisuuskävelykierrokset.

Nuoret ovat julkisten ja puolijulkisten tilojen suurkuluttajia, joiden reviirejä kuntarajat eivät juuri rajoita. Laajentunut raideliikenne on tuonut yhä uusia liikkumismahdollisuuksia myös nuorten ulottuville. Me kuljemme siellä, missä nuoret ovat ja saamme tietoomme sellaista, mikä ei helposti kantaudu päättäjien korviin. Teemme myös jatkuvasti töitä ennakoidaksemme kaupunkirakenteen muutosten vaikutusta nuorten elämään.

Kansanedustajaehdokkaille tarkoitetuilla turvallisuuskävelykierroksilla kuullaan nuorten näkemyksiä heidän asuin- ja ajanviettoalueistaan, niiden hyvistä ja huonoista puolista sekä kivoista ja pelottavista paikoista. Kävelyiden reitit sekä niillä kerrotut nuorten terveiset on koottu Walkers-bussimme toiminnan yhteydessä alueilla aikaansa viettävien nuorten kanssa tehdyiltä turvallisuuskävelyiltä.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien alla kävelykierroksia järjestetään kaksi. Helsingin Kontulassa 8.4. järjestettävä kävelykierros on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin vaalipiirin ehdokkaille. Uudenmaan vaalipiirin ehdokkaat ovat tervetulleita ma 1.4. järjestettävälle kierrokselle Vantaan Myyrmäessä.

kontula-turvis_350.jpg

Kontula ma 8.4. klo 17.30

Walkers-bussi vietti kevään 2018 Kontulan ostoskeskuksen alueella tarjoten nuorille yhden turvallisen ajanviettopaikan lisää. Minkälainen Kontulan seutu on nuorten asuinpaikkana? Miten nuorten ja aikuisten yhteiselo alueen julkisissa tiloissa sujuu? Aseman Lasten lisäksi tilaisuudessa on edustettuna Helsingin nuorisopalvelut sekä poliisi.

Kontulan kävelylle mahtuu mukaan 15 ehdokasta. Aikaa kävelyyn on hyvä varata pari tuntia.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen mukaan kävelyille tämän linkin kautta


 

1.4.2019 - 17:30

Pääkaupunkiseutua nuorten silmin - turvallisuuskävely Uudenmaan vaalipiirin kansanedustajaehdokkaille Myyrmäessä ma 1.4.

Aseman Lapset ry järjestää 2019 eduskuntavaalien alla Helsingin ja Uudenmaan alueen kansanedustajaehdokkaille tarkoitetut turvallisuuskävelykierrokset.

Nuoret ovat julkisten ja puolijulkisten tilojen suurkuluttajia, joiden reviirejä kuntarajat eivät juuri rajoita. Laajentunut raideliikenne on tuonut yhä uusia liikkumismahdollisuuksia myös nuorten ulottuville. Me kuljemme siellä, missä nuoret ovat ja saamme tietoomme sellaista, mikä ei helposti kantaudu päättäjien korviin. Teemme myös jatkuvasti töitä ennakoidaksemme kaupunkirakenteen muutosten vaikutusta nuorten elämään.

Kansanedustajaehdokkaille tarkoitetuilla turvallisuuskävelykierroksilla kuullaan nuorten näkemyksiä heidän asuin- ja ajanviettoalueistaan, niiden hyvistä ja huonoista puolista sekä kivoista ja pelottavista paikoista. Kävelyiden reitit sekä niillä kerrotut nuorten terveiset on koottu Walkers-bussimme toiminnan yhteydessä alueilla aikaansa viettävien nuorten kanssa tehdyiltä turvallisuuskävelyiltä.

Vuoden 2019 eduskuntavaalien alla kävelykierroksia järjestetään kaksi: Vantaan Myyrmäessä maanantaina 1.4. järjestettävä kävelykierros on tarkoitettu ensisijaisesti Uudenmaan vaalipiirin ehdokkaille. Helsingin vaalipiirin ehdokkaat ovat tervetulleita ma 8.4. järjestettävälle kierrokselle Helsingin Kontulassa.

myyrmaki-turvis_350.jpg

Myyrmäki, Vantaa ma 1.4. klo 17.30

Walkers-bussi toimi Myyrmäessä alkuvuoden 2019. Myyrmäen turvallisuuskävelyllä tutustumme erityisesti Myyrmannin seutuun. Mitkä ovat alueen nuorten hengailupaikat? Miltä vantaalaisten nuorten elämä Myyrmäestä katsottuna näyttää? Aseman Lasten väen lisäksi tilaisuudessa on mukana Vantaan nuorisopalvelut.

Myyrmäen kävelylle mahtuu mukaan 15 ehdokasta. Aikaa kävelyyn on hyvä varata pari tuntia.

Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautumiset mukaan kävelyille tämän linkin kautta


 

27.3.2019 - 12:00

Nuori2019-valtakunnalliset nuorisotyöpäivät Turussa 27.–28.3.2019

Nuori2019-valtakunnallisille nuorisotyöpäiville kokoonnutaan Turun Logomoon keskiviikkona ja torstaina 27.–28.3.2019. Kaikille nuorisoalan toimijoille suunnattu tapahtuma tarjoaa tietoa ja inspiraatiota oman työn tueksi. Nuorisotyöpäivien ohjelmassa pureudutaan nuorisoalan ajankohtaisimpiin kysymyksiin sekä oman osaamisen ja toiminnan kehittämiseen.

Järjestöstämme valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela osallistuu keskiviikkona 27.3.2019 kello 14–15 Logomo-salissa järjestettävään paneelikeskusteluun aiheesta Stressi, burnout ja yliempatia. Minnan puheenvuoro käsittelee johtamisen merkitystä nuorisotyötä tekevien jaksamiselle.

Logomon pihaan parkkeraa pyörien päällä kulkevia nuorisotiloja ympäri maata, mukaan lukien Aseman Lasten pääkaupunkiseudulla toimiva Walkers-bussi sekä Walkers-auto Ilves. Liikkuvien nuorisotilojen parkissa saat lisätietoa Motörisoidusta nuorisotyöstä.

Aseman Lapset ry toivottaa nuorisotyöpäiville osallistuvat lämpimästi tervetulleiksi messupisteellemme sekä Logomon pihalle tutustumaan järjestön toimintaan ja tuoreimpiin kuulumisiimme.

Lue lisää ja tutustu nuorisotyöpäivien ohjelmaan: https://www.alli.fi/palvelut/nuori2019-valtakunnalliset-nuorisotyopaivat


 

22.3.2019 - 08:30

KUTSU: Cafe Walkers pe 22.3.2019 8.30–10 eduskuntavaaliehdokkaille aiheella Nuorten pitkittyneet konfliktit koulussa

Vuoden 2017 Kouluterveyskyselyssä 6,6 % on kertonut tulevansa kiusatuksi kerran viikossa tai useammin. Kun peruskoululaisia on Tilastokeskuksen (2017) mukaan 556 742 ja kouluviikkoja vuodessa 38, on opettajilla lukukauden aikana 1,4 miljoonaa mahdollisuutta tarttua tilanteisiin. Miksi niin moni tapaus kuitenkin päätyy poliisille tutkintaan?

Kouluissa on käytössä useita toimiviksi todettuja kiusaamiseen pureutuvia menetelmiä. Siitä huolimatta monimutkaisten tapausten kohdalla koulut kokevat helposti voimattomuutta. Liian usein tilanteet pitkittyvät, rikostunnusmerkistön täyttävä toiminta saattaa jatkua ja kiusatun ja kiusaajan lisäksi heidän lähipiirinsä ja koko kouluyhteisö oireilla.

Puhumme merkittävästä yhteiskunnallisesta ongelmasta. Koulukiusaamisella on yhteyksiä muun muassa oppimisvaikeuksiin, mielenterveysongelmiin, syrjäytymiseen, jopa radikalisoitumiseen.

Aseman Lapset ry kutsuu eduskuntavaaliehdokkaita keskustelemaan, jakamaan ajatuksia ja oppimaan, miten haastavat kiusaamistilanteet ja pitkittyneet konfliktit saadaan selvitettyä. Milloin ja miksi olemassa olevat rakenteet ja vakiintuneet toimenpiteet eivät toimi? Tukevatko koulujen rakenteet opettajan mahdollisuuksia puuttua – ja pyytää apua? Kuinka murtaa yksin tekemisen kulttuuria? 

Keskustelun tarkoituksena on valottaa, mitä yhdistäviä tekijöitä konflikteilla usein on ja miksi niiden selvittäminen koetaan vaikeana. Keskustelua alustavat ja fasilitoivat Aseman Lapset ry:n sovittelun asiantuntijat sekä K-0-hankkeen työntekijät Heikki TurkkaVille Koikkalainen ja Julia Saarholm. Paikalla on myös median edustajia.

piirretyt_ukkelit_kopio_0_0.png

 

Tervetuloa keskustelemaan ja haastamaan asiantuntijoitamme! 

Aika: Perjantaina 22.3.2019 klo 8.30–10.

Paikka: Aseman Lapset ry:n Walkers-talo, osoitteessa Simonkatu 1–3, 00100 Helsinki. Käynti Narinkkatorin puolelta.

Aamukahville voi saapua klo 8.00 alkaen. Mukaan mahtuu 40 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Lisätietoja: info [at] asemanlapset.fi tai 040 577 3524 / Iina Juntunen.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 20.3.2019 tästä!

 

Aseman Lapset ry:n kehittämässä kiusaamiseen puuttuvassa K-0-toiminnassa selvitetään pitkään jatkuneita ja vaativia koulukiusaamistilanteita, joista on tehty rikosilmoitus tai muu virka-apupyyntö poliisille. Tyypillistä K-0-työssä kohdatuille tapauksille on, että kiusaamistilanteesta on käsitelty yksittäiset tapahtumat – jäävuoren huippu. Taustalla olleet asiat ja osatekijät ovat jääneet tunnistamatta tai niihin ei ole puututtu, jolloin konflikti on jäänyt kytemään tai kiusaaminen jatkunut.

Toimintamalli ei korvaa olemassa olevia kiusaamiseen puuttuvia menetelmiä, vaan tuo uutta näkökulmaa konflikteihin, tehostaa eri tahojen välistä yhteistyötä sekä kehittää osaamista kiusaamisen tematiikkaan. Mallia on pilotoitu Helsingissä, Lohjalla ja Järvenpäässä.


 

26.2.2019 - 09:00

Katusovittelukoulutus nuorten kanssa toimiville ammattilaisille 26.2. & 12.3.2019

Keväällä 2019 järjestetään kaksi kaikille avointa katusovittelukoulutusta. Koulutukset on tarkoitettu lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille.

Katusovittelu on nuorisoystävällinen ja nopeaan reagointiin pyrkivä rikosten ja riitojen sovittelumenettely alaikäisiä osallisia sisältävissä asioissa. Se on Norjasta lähtöisin oleva työmuoto, jonka Aseman Lapset ry on mukauttanut Suomen olosuhteisiin ja suomalaisen rikosoikeusjärjestelmään sopivaksi. Katusovittelussa eri aloilla ja organisaatioissa työskentelevät nuorten kohtaamisen ammattilaiset tekevät yhteistyötä alueellisten sovittelutoimistojen kanssa alaikäisiä osallisia sisältävien juttujen sovittelukäsittelyissä.

Sovittelumenetelmä ja sen taustalla oleva restoratiivisen ajattelun ja toiminnan teoria tarjoavat nuoriso- ja sosiaalialojen työntekijöille uusia, konkreettisia keinoja ja työkaluja paitsi konfliktien käsittelyyn ja rikoksilla oireilevien nuorten kanssa tehtävään työhön, myös kaikkeen muuhun asiakastyöhön. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisiin yhteistyökumppanuuksiin.

Koulutukset ovat kaksipäiväisiä, ja ne järjestetään Helsingissä. Ensimmäinen koulutusmahdollisuus on tiistaina 26.2. & 12.3. kello 9–16. Paikka tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset koulutukseen: Jari "Hune" Raikunen, Aseman Lapset ry, p. 050 4427075 tai jari.raikunen(a)asemanlapset.fi.


 

12.2.2019 - 12:30

Koulukiusaaminen - ikuinen ongelmamme? -seminaari 12.2. klo 13-17:15 Hanasaaressa

Paljon rahaa ja aikaa investoidaan koulukiusaamisen ehkäisemiseen vuosittain. Monet toimijat tekevät sekä ennaltaehkäisevää työtä että kriisityötä kiusattujen parissa Suomessa ja Ruotsissa. Pääongelma on kuitenkin vielä ratkaisematta: sekä Suomessa että Ruotsissa noin 7 % nuorista on kokenut kiusaamista koulussa vuoden 2017 aikana. Uusia menetelmiä on kuitenkin myös kokeiltu viime vuosina.

Mitkä niistä ovat olleet toimivia? Mitä teemme vielä väärin? Mitä voimme tehdä eri lailla tulevaisuudessa? Tässä seminaarissa päättäjät haastetaan lavalle keskustelemaan aiheesta yhdessä nuorisotyötä tekevien kanssa. Mukana myös molempien maiden lapsiasiavaltuutetut. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus ja Aseman Lapset ry.

OHJELMA

13.00 Tervetuloa
Maria Romantschuk, ohjelmajohtaja, Hanasaari -ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Christian Wentzel, toiminnanjohtaja, Aseman Lapset ry

13.10 Key note Suomi: Pia Pakarinen, kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari, Helsingin kaupunki

13.40 Key note Ruotsi: Åsa Gustafsson ja Frida Warg, koulutusta johtavat, Friends-ohjelma, Ruotsi

14.10 Nuorisolääkärin näkökulma

14.30 Toimivia malleja kiusaamiseen puuttumiseen, Aseman Lapset ry
- Ville Koikkalainen, kouluttaja
- Petteri Pietinen, kouluttaja
- Heikki Turkka, hankepäällikkö

14.50 K-0 – Kiusaamiseen puuttuvan hankkeen kokemuksia Lohjalta, Ira-Maria Gordin, K-0 koordinaattori

15.10 Lapsiasiavaltuutetut vuoropuhelussa:
- Tuomas Kurttila, Suomen lapsiasiavaltuutettu
- Elisabeth Dahlin, Ruotsin lapsiasiavaltuutettu

15.40 Tauko, kahvitarjoilu

16.00 Haaste: Mitä meidän pitäisi tehdä, jotta tilanne paranisi?
- Micaela Romantschuk, toiminnanjohtaja, Hem och skola
- Ylikomisario Jari Taponen ennalta estävän toiminnan johtaja,Helsingin poliisilaitos
- Mirita Saxberg, Ammatillinen opettaja, HM, KT doktorandi, Helsingin kaupunginvaltuutettu, eduskuntavaaliehdokas, Liike Nyt

17.00 Loppupuheenvuoro

17.15 Seminaari päättyy

Aika: 12.2.2019 klo 13.00-17.15, paikka: Hanasaari -ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Hanasaarenranta 5, Espoo

Kielet: Suomi ja ruotsi, simultaanitulkkaus.
Seminaari on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittaudu viimeistään 5.2.2019 alla olevasta linkistä.

Lisätietoja: Ohjelmakoordinaattori Jonna Similä, jonna.simila(at)hanaholmen.fi

ILMOITTAUDU MUKAAN SEMINAARIIN TÄSTÄ


 

6.2.2019 - 11:15

Suomen ensimmäiset sovittelijapäivät järjestetään Helsingin kaupungintalolla helmikuussa 

Sovittelun kenttä on  kehittynyt ja ammatillistunut vauhdilla sitten vuoden 2006, jolloin laki rikosten ja eräiden riita-asioiden sovittelusta tuli voimaan. Sovittelua professiona ei Suomessa kuitenkaan vielä tunneta kovinkaan laajasti. Sovitteluverkosto kutsuu alalla ammatikseen tai vapaaehtoisesti työskenteleviä jakamaan ajatuksia ja raikastamaan näkökulmia 6.–7.2.2019 Helsingin kaupungintalolle!

Molempien päivien ohjelmassa on nuorten konflikteihin liittyvää asiaa, ja Aseman Lapsilta mukana nuorten sovittelun ammattilaiset Heikki Turkka, Julia Saarholm ja Jari (Hune) Raikunen. Torstaina 7.2. Heikin ja Hunen johdolla perehdytään esimerkiksi nuorten jengiytymiseen, kiusaamiseen ja häiriköintiin liittyviin sovittelumahdollisuuksiin. 

Ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta.


 

25.1.2019 - 10:00

Aseman Lapset ry mukana Educa-messuilla 25.–26.1.2019

Opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educa-messut järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 25.–26.1.2019. Tapahtuma koostuu Suomen suurimmasta alan näyttelystä ja Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n järjestämästä luento-ohjelmasta. Aseman Lapset ry:n Friends-ohjelma, 3T-hanke sekä K-0 - kiusaamiseen puuttuva hanke ovat esittäytymässä messuilla osastolla 6n91. Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa messuille!


 

Sivut