Frontpage / Ajankohtaista / Tapahtumat

Tapahtumat

16.3.2021 - 09:00

kiusaamiskoulutus-1536x1213_1.jpgKoulutus: Kiusaamisen ehkäisy kodin ja koulun yhteistyöllä

Selvitätkö työssäsi lasten tai nuorten välisiä konfliktitilanteita? Kaipaatko lisää välineitä kiusaamisen ehkäisemiseen ja erilaisten konfliktitilanteiden ratkaisemiseen? Oletko pohtinut, mikä merkitys kotien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on syntyneiden ristiriitatilanteiden selvittämisessä ja miten vanhemmat voisivat olla mukana torjumassa kiusaamista?

Suomen Vanhempainliitto ja Aseman Lapset ry järjestävät nelipäiväisen koulutuksen keväällä 2021. Koulutus antaa osallistujille tietoa kiusaamiseen liittyvistä ilmiöistä, välineitä puuttua erilaisiin konfliktitilanteisiin ja hoitaa niitä yhteistyössä kotien kanssa.

Vakavissa ristiriitatilanteissa on huomattu, että kodin ja koulun / oppilaitoksen yhteistyöllä on tilanteiden selvittämisessä keskeinen merkitys. Joskus ristiriitoja voi syntyä myös kodin ja koulun / oppilaitoksen välille. Koulutuksen tavoitteena on antaa välineitä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön siten, että kiusaamis- ja muut ristiriitatilanteet saadaan yhteistyön avulla ratkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koulutuksen avulla osallistujat saavat keinoja ottaa vanhemmat mukaan koulun ja oppilaitoksen kiusaamisen ehkäisevään työhön ja siihen, kuinka vanhempien osallisuus voidaan sisällyttää osaksi erilaisten konfliktilanteiden ratkaisemiseen liittyviä rakenteita.

Toteutus

Koulutukseen sisältyy neljä lähipäivää ja oppimistehtäviä. Työskentelytavat ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia. Osallistujat pääsevät pohtimaan omia ja koulunsa toimintatapoja konfliktitilanteissa sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. Koulutuksessa jaetaan myös hyviä toimintamalleja.

Muutokset mahdollisia. Koulutus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähi- ja verkkokoulutusta yhdistävällä hybridimallilla. Mikäli lähikoulutusta ei voida epidemiatilanteesta johtuen järjestää, koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

Koulutuspaikka

Helsinki (Koulutuspaikka tarkennetaan myöhemmin)

Koulutupäivät ja teemat

Tiistai 16.3. Kiusaaminen ja yhteistyö kotien kanssa

Maanantai 29.3. Konfliktinratkaisua ja yhteistyön tekemistä tukevat taidot

Tiistai 13.4. Erään kiusaamistapauksen anatomia – mitä voimme oppia?

Maanantai 26.4. Kohti entistä turvallisempaa koulu-/oppilaitosyhteisöä

Koulutukseen osallistuvien toivotaan osallistuvan koko koulutuskokonaisuuteen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä toisen asteen opettajille, johtajille ja rehtoreille sekä opetus- ja sivistysjohdon henkilökunnalle. Koulutus on maksuton. Koulutukseen osallistuville tarjotaan koulutuspäivien aikana kahvit ja lounas.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen 16.2.2021 mennessä.
Mikäli lähikoulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, koulutus järjestetään kokonaan verkossa.
 

Järjestäjät

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto ja Aseman Lapset ry. Koulutus toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella.

 

vanhempainliitto_rgb_original_verkko_dokumentti1.jpg                                   al_logo_syvatty.png

 


 

19.11.2020 - 09:00

Cafe Walkers: Miten tuoda seksuaalikasvatus osaksi nuorten arkea – esimerkkinä Aseman Lasten Tyttötyö-projekti 

Aseman Lasten Tyttötyö-projektissa on työskennelty 13–21-vuotiaiden tyttöjen seurustelu- ja seksuaaliterveyden, mm. omien rajojen tunnistamisen ja turvataitojen vahvistamiseksi. Tyttöjen kanssa on sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyllä käsitelty muun muassa rajatonta seksuaalisuutta, seksuaalisen identiteetin etsimistä ja haasteellisia ystävyyssuhteita. Lisäksi on järjestetty erilaisia työpajoja, kuten eroa ja surua käsittelevä rakkauspaja.  

Projektin tavoitteena on ollut tuoda näitä taitoja vahvistavaa osaamista Aseman Lasten toimintaan, jossa jo entuudestaan kohdataan paljon erilaisia, myös riskitilanteissa eläviä nuoria. Projektin tarkoituksena on ollut tuottaa eri nuorisotyön ympäristöissä helposti hyödynnettäviä työkaluja.  

Minkälaisia tarpeita on kohdattu, miten niihin on lähdetty vastaamaan? Miten seksuaaliterveyttä vahvistavia työvälineitä voi tuoda erilaisiin nuorten vapaa-ajan ympäristöihin? Mitä on hyvä tietää seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten sensitiivisestä kohtaamisesta, miten nuorten kanssa voi käsitellä esimerkiksi syrjinnän pelkoa?

Tervetuloa kuulemaan ja jakamaan mietteitä! Tilaisuus järjestetään etänä.

Ensimmäisenä teemaan pureutuu Tyttötyön projektityöntekijä Maarit Taipalinen. Maaritin jälkeen ääneen pääsevät kasvattaja Taina Viikari Aseman Lasten Walkers-bussilta sekä Setan nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija Heta Hölttä.
 
Tilaisuus on suunnattu nuorisotyöntekijöille ja muille nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Cafe Walkers on Aseman Lapset ry:n järjestämä lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille ja asiantuntijoille tarkoitettu keskustelutilaisuus. Keskustelua viritetään aiheeseen liittyvillä asiantuntija-alustuksilla.

Koronatilanteen takia järjestämme tilaisuuden tällä kertaa etätilaisuutena. Osallistujilla on alustusten aikana mahdollisuus chatin kautta kertoa huomioita ja kysymyksiä, joita käydään läpi alustusten jälkeen.

tyttotyo6_1_1.jpg


 

11.11.2020 - 09:00

Lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia tukevan Friends-ohjelman koulutuksia 

Kasvatusalan ammattilainen – millainen lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaja sinä olet? Koetko, että sinulla on tarvittava osaaminen tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen arjessa?

Friends-ohjelma on lasten, nuorten ja aikuisten mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Sitä voidaan hyödyntää muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotyössä ja terveydenhuollossa ryhmä- ja yksilötyössä. Ohjelman avulla opitaan tunnistamaan ja käsittelemään tunteita sekä käyttämään myönteisiä ajattelumalleja.​

Ohjelman käyttöönotto edellyttää ohjaajakoulutukseen osallistumista. Koulutuksessa tutustutaan ohjelman teoreettisiin lähtökohtiin, sisältöihin sekä käytännön toteutukseen. Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Koulutuksen hintaan (110 €) sisältyy ohjaajan opas ja yksi työkirja.

"Koulutuspäivään oli rakennettu mukavasti innostavia käytännön harjoituksia, jotka saivat nauruhermot kutiamaan."

"Kirjan materiaalit ovat helposti omaksuttavissa ja niitä on helppo ottaa käytäntöön eskarilaisten kanssa."

"Vanhemmilta on saatu palautetta, että lapset nukahtavat iltatreenien jälkeen helpommin, kun olemme tehneet näitä harjoituksia.” (Palaute ohjelman hyödyntämisestä voimisteluvalmennuksessa).

Ohjelmasta on omat versiot eri-ikäisille. 

HUOM! Tällä hetkellä koulutukset järjestetään etäkoulutuksina!

Katso tulevat koulutukset Friends-sivulta: https://www.asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme-friends/koulutukset

Koulutuksen hinta on 110 € ja se sisältää Friends -ohjelman ohjaajan oppaan sekä yhden työkirjan. Koulutuspäivä alkaa kello 9 ja päättyy noin 16. Lähetämme koulutukseen ilmoittautuneille tarkemman aikataulun ja lisätietoja koulutuksesta sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Tulemme mielellämme myös sinun paikkakunnallesi! Ota yhteyttä: friends [at] asemanlapset.fi

Lue lisää Friends-ohjelmasta.

friends_jannitys_0.jpg
Kuvassa eskarilainen pohtii, miten eri tavoin keho voi viestiä meille jännityksestä.


 

5.11.2020 - 18:00

Tervetuloa keskusteluiltaan!

Nuorten vapaa-aika – ja entä jos siihen tulee kupruja

Nuorten Järvenpää -Facebook-sivun livelähetyksen kautta toteutettava keskusteluilta järjestetään torstaina 5.11. klo 18–20.
Illan aikana kuulemme puheenvuoroja nuorten parissa työskenteleviltä ammattilaisilta sekä nuorten omia ajatuksia vapaa-ajasta ja siihen mahdollisesti liittyvistä huolenaiheista.

Illan puhujina:

Aseman Lapset ry:stä Susanna Ylimys: Nuorten vapaa-aika - harrastuksia, kavereita, hengailua
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:stä kannabisasiantuntija Kim Kannussaari: Kannabis ja muut päihteet puheeksi

----------

Mukana keskustelussa nuorten ja perheiden parissa toimivia tahoja

- Sairaanhoitaja, Nuorisoasema - Keusote
- Nuorisopappi - Järvenpään seurakunta
- Itä-Uudenmaan poliisin Ennalta Estävä Toiminta
- Lapsiperheiden hyvinvoinninohjaus Perhetalo Joutsikki, Nuorisopalvelut sekä Etsivä nuorisotyö- Järvenpään kaupunki
sekä järvenpääläisiä nuoria

Katsojilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun lähettämällä kysymyksiä ja kommentteja tapahtuman kommenttiketjuun sekä  etukäteen että livelähetyksen aikana.

----------

Ilta toteutetaan yhteistyössä: Järvenpään kaupunki, Aseman Lapset ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Keski-Uudenmaan Sote, Järvenpään seurakunta sekä Itä-Uudenmaan poliisi.

Tervetuloa mukaan!
 

Facebook-tapahtumaan tästä
 


 

17.10.2020 - 13:00

Aseman Lasten Tyttötyö mukana Oodi seksuaalisuudelle -konferenssissa Helsingissä 16.–17.10. 

Maarit Taipalisen puheenvuoro “Tietoa, taitoa ja turvallisten aikuisten tukea tytöille seksuaalisuuden kysymyksissä” la 17.10. klo 10

”Meillä on ollu koulussa tätä samaa juttua, mutta miks sä et oo ollu siellä?”
“Kiitti kaikesta tästä, tuntu hyvältä jo pelkästään se et tiesi et joku oikeesti jaksaa kuunnella.”  maarit_0_0_0.jpg

Muun muassa tällaisia kommentteja Aseman Lasten Tyttötyö-projektissa työskentelevä Maarit Taipalinen (kuvassa) on kuullut nuorilta työstään. 

Konferenssin puheenvuorossaan Taipalinen käsittelee muun muassa sitä, millaiset kysymykset nuoria seksissä ja seksuaalisuudessa pohdituttavat, mitä havaintoja ja huomioita työssä on tehty ja mitä nuoria kohdatessa on hyvä huomioida. Nuoret esimerkiksi usein työskentelyn alussa testaavat, nolostuuko tai suuttuuko työntekijä. Miten aikuisen kannattaa tähän suhtautua? Tule kuulemaan ja keskustelemaan tästä ja muista nuorten maailmaa koskettavista kysymyksistä lokakuussa!

Oodi seksuaalisuudelle -konferenssin ohjelmaa on mahdollisuus seurata myös etänä. Etäosallistumiseen myydään vielä lippuja.  Tutustu konferenssin ohjelmaan: https://seksologinenseura.fi/oodi-seksuaalisuudelle/

Tyttötyössä keskitytään 13–21-vuotiaiden tyttöjen seurustelu- ja seksuaaliterveyteen, omien rajojen tunnistamiseen ja turvataitojen vahvistamiseen. Yksilötyöllä ja ryhmätoiminnalla on työskennelty muun muassa sellaisten teemojen parissa kuin rajaton seksuaalisuus, seksuaalisen identiteetin etsiminen ja itsetunto. Lisäksi on järjestetty erilaisia työpajoja, kuten ihastumista, seurustelua, eroa ja surua käsittelevä rakkauspaja. Työtä rahoittaa Eva Ahlströmin säätiö.


 

30.9.2020 - 11:00

Arjen kysymysten pohdintaa ja nayttokuva_2020-9-22_kello_14.06.17_0.png

tunnetaitoja 18–29-vuotiaille

Tunnetko nuoria, joiden opinto-, työ tai muut tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole vielä hahmottuneet? Voisivatko he hyötyä viikoittaisista tapaamisista?

Syyskuun lopulla alkavat ryhmätapaamiset, joita ohjaavat Aseman Lasten ja Live Palveluiden 3T- hankkeen ja mielen hyvinvointia tukevan Friends-ohjelman työntekijät.

Ryhmä on tarkoitettu 18–29-vuotiaille, pääkaupunkiseudulla asuville nuorille ja nuorille aikuisille, jolla työ- ja opintoasiat ovat vielä pohdinnan alla tai tauolla. Ryhmä kokoontuu pohtimaan yhdessä erilaisia teemoja kuten hyvä arki, talouden hallinta, tukiviidakossa selvitytyminen, tulevaisuuden suunta ja tunnetaidot.

Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 30.9.–18.11. klo 11–13. Mukaan voi ilmoittautua Ronja Turkalle osoitteella ronja.turkka [at] inlive.fi tai puhelinnumeroon 040 620 4223.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

24.9.2020 - 09:00

Katusovittelukoulutus Espoossa toimiville kasvatusalan ammattilaisille syyskuussa

Katusovittelu on nuorisoystävällinen ja nopeaan reagointiin pyrkivä rikosten ja riitojen sovittelumenettely alaikäisiä osallisia sisältävissä asioissa. Se on Norjassa kehitetty työmuoto, jonka Aseman Lapset on mukauttanut suomalaiseen rikosoikeusjärjestelmään sopivaksi. Katusovittelussa eri aloilla ja organisaatioissa työskentelevät nuorten kohtaamisen ammattilaiset tekevät yhteistyötä alueellisten sovittelutoimistojen kanssa. 

Sovittelumenetelmä ja sen taustalla oleva restoratiivisen ajattelun ja toiminnan teoria tarjoavat nuoriso- ja sosiaalialojen työntekijöille uusia, konkreettisia keinoja ja työkaluja paitsi konfliktien käsittelyyn ja rikoksilla oireilevien nuorten kanssa tehtävään työhön, myös muuhun asiakastyöhön. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisiin yhteistyökumppanuuksiin.

Maksuton koulutus on kaksipäiväinen ja osallistujilta edellytetään osallistumista molempiin päiviin. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Espoossa toimiville kasvatusalan ammattilaisille.

Aika: 24. ja 29.9. klo 9–16
Paikka (HUOM! muutos): Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto (Sinikalliontie 10, 02630 Espoo)  Aseman Lasten tila, Citycenter, Kaivokatu 8, Helsinki. Löydät tilan, kun lähdet kävelemään Kompassitasolta kohti Tokmannille vievää käytävää. Tarvittaessa koulutus järjestetään etätilaisuutena, seuraamme koronatilanteen kehittymistä.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: katusovittelu [at] asemanlapset.fi


 

17.9.2020 - 09:00

Cafe Walkers to 17.9. klo 9–11 nuorisotyötä julkisissa tiloissa. Ilmiöitä ja huomioita löytävästä nuorisotyöstä Kuopiossa

Miten koronan aiheuttama poikkeustilanne on näyttäytynyt kaduilla? Millaista yhteistyö jalkautuvassa työssä on ollut kuraattoreiden ja nuorisotyöntekijöiden kesken? Entä miten hyviä toimintatapoja saadaan yhdessä juurrutettua?

Löytävää nuorisotyötä on toteutettu Kuopiossa maaliskuusta lähtien. Aseman Lapset ry:n kehittämässä toiminnassa nuorisotyöllistä osaamista viedään kauppakeskuksiin, julkisen liikenteen risteyskohtiin sekä muualle julkisiin tiloihin, missä nuoret viettävät aikaansa. Kohderyhmänä ovat kaikki näissä tiloissa aikaansa viettävät nuoret.  

Toiminnassa yhteistyötä tehdään yli organisaatio- ja sektorirajojen esimerkiksi poliisin, järjestyksenvalvonnan, koulujen ja sosiaalityön kanssa.

Mistä lähdettiin liikkeelle, mitä matkan varrella on havaittu ja oivallettu ja miten tästä eteenpäin?

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan julkisiin tiloihin jalkautuvan työn tarpeesta, tuloksista ja tulevaisuudesta!
nayttokuva_2020-08-26_kello_22.16.56_0.png

Keskustelun käynnistää Kuopion löytävän nuorisotyön yhteisökehittäjä Tuomo Kantele. Paikalla on myös pääkaupunkiseudulla löytävässä nuorisotyössä työskentelevä yhteisökehittäjä Mikko Riiheläinen.  

Nuorisopäällikkö Jari Väänänen jatkaa esittelemällä, mihin yhteistyöllä pyritään ja miten työmuoto saadaan juurtumaan osaksi Kuopion nuorisotyön kokonaisuutta.

Viimeisenä keskustelua herättelee Kuopion Ankkuritoiminnan vanhempi rikoskonstaapeli Lassi Niskanen

Alustusten jälkeen pohdimme yhteistyötä osallistujien kesken. Tilaisuus on suunnattu nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Toivomme osallistujia yli sektorirajojen!

Aika: to 17.9. klo 9–11. Aamupalalle voi saapua klo 8.30 alkaen, varsinainen ohjelma alkaa 9.00.

Paikka: Kulttuuriareena 44 (Kauppakatu 44, 70110 Kuopio). Saliin mahtuu 50 osallistujaa niin, että koronatilanteen vaatimaa etäisyyttä on mahdollista pitää muihin osallistujiin.  

Ilmoittaudu mukaan tästä.

Jos et löydä paikalle tai tulee muuta kysyttävää, soita Tuomolle p. 045 852 9234.

Cafe Walkers on Aseman Lapset ry:n järjestämä lapsia ja nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille ja asiantuntijoille tarkoitettu keskustelutilaisuus. Keskustelua viritetään aiheeseen liittyvillä asiantuntija-alustuksilla. Maksuttomassa tilaisuudessa on aamiaistarjoilu.


 

8.9.2020 - 08:30

Café Walkers –keskustelutilaisuus: 

Kuinka nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset voivat tukea vanhempia kasvatustehtävässä?  

Työssä kohdatut haasteet ja toimivat käytännöt 

Aika: Tiistaina 8.9. klo 8.30–10.00. Aamupalaa tarjolla klo 8.00. fullsizeoutput_242-1.jpeg

Paikka: Walkers-talo, Simonkatu 1–3, vanha linja-autoasema, Kamppi. Tilaisuus striimataan, osallistuminen myös etänä mahdollista.

Kutsumme säännöllisesti eri alojen ammattilaisia kahvikupin äärelle pohtimaan lapsiin ja nuoriin liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä. Syyskuisena tiistaiaamuna teemana on vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä.

Keskustelutilaisuudessa pohdimme, millä tavoin nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset voivat ottaa vanhemmat mukaan työskentelyyn ja tukea heitä. Jaamme toisillemme hyviä käytäntöjä, kerromme haasteista ja saamme uusia työkaluja vanhempien kohtaamiseen ja tukemiseen. Kuulemme ja keskustelemme myös siitä, onko poikkeuksellinen kevät ja kesä näkynyt perheissä, joiden kanssa työskentelemme ja millaisia uudenlaisia toimia nyt mahdollisesti tarvitaan. 

Aamun aikana kuulemme alustukset sosiaaliohjaaja Maarit Karhuselta, Vantaan turvatalon johtaja Pekka Väänäseltä ja Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimekseltä. Alustusten jälkeen jatkamme aiheiden käsittelyä ryhmissä. Tilaisuuden juontaa kouluttaja Timo Kyllönen Aseman Lapset ry:stä.

Paikan päälle voimme ottaa 25 henkilöä, mutta tilaisuus striimataan, joten seuraamaan mahtuu enemmänkin väkeä. Valitse ilmoittautuessasi, tuletko paikan päälle Walkers-talolle vai seuraatko tilaisuutta etäyhteydellä. Toivomme, että samasta organisaatioista ilmoittautuisi tilaisuuteen enintään kaksi henkilöä. Etäyhteydellä osallistuvien määrää ei ole rajoitettu. Vahvistusviestin ja linkin etäyhteyttä varten saat sähköpostiisi hyvissä ajoin ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu Walkers-talolla pidettävään tilaisuuteen

Ilmoittaudu seuraamaan tilaisuutta etäyhteydellä 

Lämpimästi tervetuloa!

 


 

9.6.2020 - 09:00

Nuorisotyötä julkisissa tiloissa – jalkautuvan työn koulutusta tarjolla

Millä repliikillä nuorten kohtaamisen julkisissa tiloissa voi aloittaa? Menettääkö nuorisotyöntekijä nuorten luottamuksen, jos hän toimii yhteistyössä poliisin kanssa? Entä miten jalkautuva työ istuu nuorisotyön kokonaisuuteen?

Kevät saa – rajoituksista huolimatta – nuoret lisääntyvissä määrin kokoontumaan ulos julkisiin tiloihin, ja turvallisten aikuisten läsnäololle on tarvetta. Ajatus nuorten kohtaamisesta muualla kuin tutun nuorisotalon seinien sisällä saattaa kuitenkin herättää kokeneessakin nuorisotyöntekijässä epävarmuutta. Lisäksi kokoontumisrajoitusten takia pitäisi pystyä hieman myös kaitsemaan ja ohjaamaan nuoria olla kokoontumatta. nuoret_jalalla_0.jpg

Aseman Lapset ry järjestää jalkautuvan työn koulutusta, jossa syvennytään käytännönläheisesti muun muassa siihen 

  • miten nuoria jalkautuvassa työssä kohdataan
  • milloin ja miten ajanviettoon puututaan
  • mitä työturvallisuuteen liittyviä seikkoja tulee huomioida ja
  • miten kadulta saatavaa tietoa hyödynnetään moniammatillisessa yhteistyössä.

Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miten työmuodon voi sisällyttää nuorisotyön kokonaisuuteen. Huomioimme koulutuksen sisällössä osallistujien toiveita sekä tietysti poikkeusolojen haasteita, joita kartoitamme ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutukset ovat maksuttomia ja järjestetään etäyhteyksillä.

Koulutus on suunnattu nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Kesto määräytyy sovitusti alueen tarpeiden ja osallistujien toiveiden mukaan (arvio 2-6h). Ensimmäiset koulutukset voidaan järjestää jo toukokuussa. 

Mikäli koulutus kiinnostaa, ilmaise halukkuutesi Aseman Lasten löytävän nuorisotyön toimintavastaava Susanna Ylimykselle, niin järjestämme sellaisen!

Lisätietoja: löytävän nuorisotyön toimintavastaava Susanna Ylimys, susanna.ylimys [at] asemanlapset.fi, p. 043 211 2435.


 

Sivut