Frontpage / Ajankohtaista

Tutustu ajankohtaisiin tapahtumiimme

Perustyömme ohella osallistumme moniin ajankohtaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Näiltä sivuilta löydät keskeiset tiedot tulossa olevista ja jo menneistä menoistamme.

Olemme nopeita tarttumaan eteen tulleisiin tilaisuuksiin, joten aina ihan viimeisin tieto ei ole välttämättä ennättänyt tänne saakka. Kannattaa siis rohkeasti olla yhteydessä suoraan eri toimintamuotojemme henkilökuntaan, jos joku asia sinua kiinnostaa. Henkilökuntamme yhteystiedot löydät Ota yhteyttä -osiosta.


Uutiset

15.01.21

Saimme viime vuoden lopulla iloisia uutisia rahoituksen suhteen ja toimintamme jatkuu tämän vuoden ajan lähes samassa laajuudessaan kuin aiemmin, pienin muutoksin ja hienosäätöä tehden. Toki myös...

07.01.21

Olin ladulla pohjoisessa, kuten tapaan olla lähes kaikkina vuoden päivinä, kun kuulin, että Aseman Lapset on viimein löytänyt uudet toimitilat Helsingin keskustasta. ”Tervetuloa yhteiskuntaan, nuoret...

22.12.20

Helsingin keskustassa toimivalle nuorten Walkers-talolle on kahden vuoden etsinnän jälkeen löytynyt uudet tilat. Toiminta siirtyy helmikuussa vanhalta linja-autoasemalta kivenheiton päähän...

16.12.20

Walkers-bussi on linja-autoon tehty liikkuva nuorisokahvila. Bussi toimii pääkaupunkiseudun lähiöissä parin kuukauden jaksoissa tukien paikallista nuorisotyötä. Bussitiimissä toimii neljä nuorisotyön...

15.12.20

Joulukuun alkupuoli on perinteisesti ollut jännittävää aikaa järjestöissä, sillä monet avustuspäätökset julkaistaan silloin. Aseman Lapsille päätöstiedotteet toivat iloisia...

Tapahtumat

16.3.2021 - 09:00

kiusaamiskoulutus-1536x1213_1.jpgKoulutus: Kiusaamisen ehkäisy kodin ja koulun yhteistyöllä

Selvitätkö työssäsi lasten tai nuorten välisiä konfliktitilanteita? Kaipaatko lisää välineitä kiusaamisen ehkäisemiseen ja erilaisten konfliktitilanteiden ratkaisemiseen? Oletko pohtinut, mikä merkitys kotien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on syntyneiden ristiriitatilanteiden selvittämisessä ja miten vanhemmat voisivat olla mukana torjumassa kiusaamista?

Suomen Vanhempainliitto ja Aseman Lapset ry järjestävät nelipäiväisen koulutuksen keväällä 2021. Koulutus antaa osallistujille tietoa kiusaamiseen liittyvistä ilmiöistä, välineitä puuttua erilaisiin konfliktitilanteisiin ja hoitaa niitä yhteistyössä kotien kanssa.

Vakavissa ristiriitatilanteissa on huomattu, että kodin ja koulun / oppilaitoksen yhteistyöllä on tilanteiden selvittämisessä keskeinen merkitys. Joskus ristiriitoja voi syntyä myös kodin ja koulun / oppilaitoksen välille. Koulutuksen tavoitteena on antaa välineitä kotien kanssa tehtävään yhteistyöhön siten, että kiusaamis- ja muut ristiriitatilanteet saadaan yhteistyön avulla ratkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koulutuksen avulla osallistujat saavat keinoja ottaa vanhemmat mukaan koulun ja oppilaitoksen kiusaamisen ehkäisevään työhön ja siihen, kuinka vanhempien osallisuus voidaan sisällyttää osaksi erilaisten konfliktilanteiden ratkaisemiseen liittyviä rakenteita.

Toteutus

Koulutukseen sisältyy neljä lähipäivää ja oppimistehtäviä. Työskentelytavat ovat vuorovaikutteisia ja dialogisia. Osallistujat pääsevät pohtimaan omia ja koulunsa toimintatapoja konfliktitilanteissa sekä yhteistyötä vanhempien kanssa. Koulutuksessa jaetaan myös hyviä toimintamalleja.

Muutokset mahdollisia. Koulutus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan lähi- ja verkkokoulutusta yhdistävällä hybridimallilla. Mikäli lähikoulutusta ei voida epidemiatilanteesta johtuen järjestää, koulutus toteutetaan kokonaan verkossa.

Koulutuspaikka

Koulutus toteutetaan hybridimallilla verkossa ja Helsingissä (Koulutuspaikka tarkennetaan myöhemmin).

Koulutupäivät ja teemat

Tiistai 16.3. Kiusaaminen ja yhteistyö kotien kanssa

Maanantai 29.3. Konfliktinratkaisua ja yhteistyön tekemistä tukevat taidot

Tiistai 13.4. Erään kiusaamistapauksen anatomia – mitä voimme oppia?

Maanantai 26.4. Kohti entistä turvallisempaa koulu-/oppilaitosyhteisöä

Koulutukseen osallistuvien toivotaan osallistuvan koko koulutuskokonaisuuteen.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä toisen asteen opettajille, johtajille ja rehtoreille,  opetus- ja sivistysjohdon henkilökunnalle sekä opiskeluhuollossa toimiville kuraattoreille, psykologeille ja koulunkäyntiavustajille.

Koulutus on maksuton. Koulutukseen paikan päällä osallistuville tarjotaan koulutuspäivien aikana kahvit ja lounas.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen 16.2.2021 mennessä.
Mikäli lähikoulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, koulutus järjestetään kokonaan verkossa.
 

Järjestäjät

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Suomen Vanhempainliitto ja Aseman Lapset ry. Koulutus toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella.

 

vanhempainliitto_rgb_original_verkko_dokumentti1.jpg                                   al_logo_syvatty.png

 


 

4.2.2021 - 09:30

Sovittelijapäivät verkossa 4.–5.2.

Valtakunnalliset sovittelijapäivät järjestetään toista kertaa 4.–5.2. etätapaamisena. Päivät on suunnattu kaikille sovittelijoille sekä sovittelua työssään käyttäville ja edistäville tahoille julkiselta puolelta, järjestöistä ja yrityksistä. Päivien aikana kuullaan sovittelun käytännöistä ja tulevaisuuden näkymistä sekä luentojen että työpajojen muodossa. Ensimmäiset sovittelijapäivät järjestettiin vuonna 2019.

Hankepäällikkö Heikki Turkka Aseman Lapsista on äänessä tapahtuman työpajassa yhdessä THL:n kehittämispäällikkö Henrik Elonheimon kanssa. Aiheena on laajennettu eli conferencing-sovittelu ja sen hyödyntäminen Suomessa. Aseman Lasten katusovittelussa laajennettua sovittelumenetelmää on käytetty menestyksekkäästi jo pidemmän aikaa, ja työpajassa kuullaan siitä kokemuksia. Lisätietoja ja ilmoittautuminen.


 

3.2.2021 - 12:00

 Avoin jalkautuvan työn koulutus ke 3.2. klo 12–15 

Millä repliikillä nuorten kohtaamisen julkisissa tiloissa voi aloittaa? Menettääkö nuorisotyöntekijä nuorten luottamuksen, jos hän toimii yhteistyössä poliisin kanssa? Entä miten koronan aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut jalkautuvaan työhön?

Nuorisotilat ovat monin paikoin kiinni ja harrastukset tauolla koronarajoitusten takia. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan pysy kotona, vaan kokoontuvat julkisiin tiloihin ja kaipaavat turvallisten aikuisten tukea. Jalkautuvalle työlle onkin poikkeusoloissa erityinen tarve. Nuorisotyöntekijät jalkautuvat asemalla. Kuvassa näkyy työntekijöiden selät, aseman opasteita sekä ihmisiä istumassa penkeillä.

Ajatus nuorten kohtaamisesta muualla kuin tutun nuorisotalon seinien sisällä saattaa kuitenkin herättää kokeneessakin nuorisotyöntekijässä epävarmuutta.  

Aseman Lapset ry järjestää nuorisotyöntekijöille avoimen jalkautuvan työn koulutuksen, jossa syvennytään käytännönläheisesti muun muassa siihen

  • miten nuoria Aseman Lasten jalkautuvassa työssä kohdataan
  • milloin ja miten ajanviettoon puututaan
  • mitä työturvallisuuteen liittyviä seikkoja tulee huomioida ja
  • miten kadulta saatavaa tietoa hyödynnetään moniammatillisessa yhteistyössä.

​Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miten työmuodon voi sisällyttää nuorisotyön kokonaisuuteen. Huomioimme koulutuksen sisällössä osallistujien toiveita, joita kartoitamme ilmoittautumisen yhteydessä.

Koulutus on maksuton ja järjestetään etäkoulutuksena. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Aika: ke 3.2. klo 12–15

Paikka: etätoteutus. Osallistumislinkki lähetetään sähköpostitse.

HUOM! Koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään 10.

Lisätietoja: löytävän nuorisotyön toimintavastaava Susanna Ylimys, susanna.ylimys [at] asemanlapset.fi, p. 043 211 2435.

Ilmoittaudu mukaan tästä: https://aseman-lapset-ry-lv.creamailer.fi/survey/qucxxu85uraog


 

1.1.2021 - 09:00

Lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia tukevan Friends-ohjelman koulutuksia 

Kasvatusalan ammattilainen – millainen lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaja sinä olet? Koetko, että sinulla on tarvittava osaaminen tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen arjessa?

Friends-ohjelma on lasten, nuorten ja aikuisten mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Sitä voidaan hyödyntää muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotyössä ja terveydenhuollossa ryhmä- ja yksilötyössä. Ohjelman avulla opitaan tunnistamaan ja käsittelemään tunteita sekä käyttämään myönteisiä ajattelumalleja.​

Ohjelman käyttöönotto edellyttää ohjaajakoulutukseen osallistumista. Koulutuksessa tutustutaan ohjelman teoreettisiin lähtökohtiin, sisältöihin sekä käytännön toteutukseen. Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Koulutuksen hintaan (110 €) sisältyy ohjaajan opas ja yksi työkirja.

"Koulutuspäivään oli rakennettu mukavasti innostavia käytännön harjoituksia, jotka saivat nauruhermot kutiamaan."

"Kirjan materiaalit ovat helposti omaksuttavissa ja niitä on helppo ottaa käytäntöön eskarilaisten kanssa."

"Vanhemmilta on saatu palautetta, että lapset nukahtavat iltatreenien jälkeen helpommin, kun olemme tehneet näitä harjoituksia.” (Palaute ohjelman hyödyntämisestä voimisteluvalmennuksessa).

Ohjelmasta on omat versiot eri-ikäisille. 

HUOM! Tällä hetkellä koulutukset järjestetään etäkoulutuksina!

Katso tulevat koulutukset Friends-sivulta: https://www.asemanlapset.fi/fi/toimintamuotomme-friends/koulutukset

Koulutuksen hinta on 110 € ja se sisältää Friends -ohjelman ohjaajan oppaan sekä yhden työkirjan. Koulutuspäivä alkaa kello 9 ja päättyy noin 16. Lähetämme koulutukseen ilmoittautuneille tarkemman aikataulun ja lisätietoja koulutuksesta sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Tulemme mielellämme myös sinun paikkakunnallesi! Ota yhteyttä: friends [at] asemanlapset.fi

Lue lisää Friends-ohjelmasta.

friends_jannitys_0.jpg
Kuvassa eskarilainen pohtii, miten eri tavoin keho voi viestiä meille jännityksestä.


 

14.12.2020 - 09:00

cafew3t_141220.jpg

3T-hankkeen päätöstilaisuudessa ma 14.12. kootaan eri alojen ammattilaisten kokemuksia aikuistuvien nuorten erityisen tuen tarpeisiin vastaamisesta.

Live Palveluiden ja Aseman Lasten yhteinen 3T-hanke on pikkuhiljaa loppusuoralla. Hankkeen päätöstilaisuudessa ma 14.12. klo 9-11.30 yhdistetään eri alojen ammattilaisten asiantuntemusta ja kokemuksia kokoava keskustelufoorumi hankkeen matkaa ja havaintoja pohtivaan "loppukaronkkaan".

Alkuaamun keskusteluosuuden kokoava teema on erityistä tukea tarvitsevat aikuistuvat nuoret ja heidän tuen tarpeidensa tunnistaminen sekä niihin vastaaminen. Keskusteluosuutta alustavat Ammattiopisto Liven asiantuntijat.

Kehittämispäällikkö Mari Linnan puheenvuorossa ”Voiskohan tässä olla taustalla jotain muutakin?” pohditaan sitä, miten ohjauksen ammattilaisena voi päästä aiempaa paremmin jyvälle nuoren erityisen tuen tarpeista sekä tarttumaan niihin.

Otsikon ”Nuorten koulupoissaolojen ja koulupudokkuuden vaikutukset nuorten tuen tarpeeseen” alla opiskeluvalmentaja Marjo Koskinen kertoo aiemmista kokemuksistaan nuorisopsykiatrian konsultaatiotyöryhmän jäsenenä sekä siitä, miten samat teemat näkyvät nykytyössä Ammattiopisto Livessä kohdattujen nuorten keskuudessa.

Varsinainen keskusteluosuus toteutetaan paneelimuotoisena juttutuokiona. 3T-hankkeen Ronja Turkan ja Jani Hoviaron lisäksi panelisteiksi mukaan ovat lupautuneet Helsingin seudun erilaiset oppijat HERO ry:n nuorten toiminnan toimintavastaava Marika Lius sekä HNMKY:n Kiintopiste-toiminnan projektisuunnittelija Nina Währn. Heidän kanssaan pohditaan mm. sitä millä keinoin nuori saadaan ottamaan tarvitsemaansa apua vastaan? Mistä löytää nuorelle sopivaa tukea ylipäänsä?

Mitä muita tärkeitä asioita teemaan liittyy tai mitä ajatuksia aamupäivän puheenvuorot ylipäänsä ovat herättäneet? Yleisön huomiot, ajatukset, kysymykset ja kommentit ovat erittäin toivottuja täydentämään panelistiemme havaintoja ja näkemyksiä!

Yhteisen aamupäivän lopuksi on vielä pienimuotoisen hankekaronkan ja muisteluiden aika!

Vaikka hanke päättyy, jää yhteistyö elämään. Ronjan ja Janin luotsaamana tutustutaan ensin hankkeen yhteen keskeiseen toimijaan, eli pääkaupunkiseudulla nuorten ohjaustyön parissa toimivien eri tahojen epäviralliseen yhteenliittymään, ns. NEET-verkostoon.

Lisäksi päätöspuheenvuoroja pitävät ja kiitoksia jakavat sekä Live Palveluiden että Aseman Lasten muut edustajat.

Tervetuloa mukaan!

Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse ennen tilaisuuden alkua.

Ilmoittaudu mukaan tästä

logot_3t_esr_live_al.png