Hej! Jag är andra årets socionomstuderande Ingrid Väyrynen och gör just nu min praktik på Stationens Barn i Friends-teamet.

Det har varit fint att få se och ta del av det värdefulla arbetet Stationens Barn gör för barn och unga i Finland.

Under mina första tre veckor har jag fått delta i Friends-utbildningar, träffat unga på Walkers-caféet, planerat julkalender, uppdaterat sociala medier, tagit del av enkäten om Hälsa i skolan 2021, lyssnat på seminarier och nu skriver jag blogg. Alla jag mött på Stationens Barn har varit trevliga och bra på vad de gör. Att få träffa omtänksamma och kompetenta anställda är värdefullt.

Varför valde jag att söka praktikplats i det svenskspråkiga Friends-teamet? Och varför är det viktigt att främja psykisk hälsa och förebygga ångest och depression bland barn och unga?

Ur enkäten Hälsa i skolan 2021 genom vilken Institutet för hälsa och välfärd samlar information om ungas hälsa, vårdmöjligheter samt levnads- och skolförhållanden kommer det bland annat fram att barn och unga upplever sitt hälsotillstånd som allt sämre. De har haft mera problem med humöret, känner sig ensamma, många upplever medelmåttig eller svår ångest och nedstämdhet, och social ångest har ökat. Allt detta påverkar funktionsförmågan.

Genom att arbeta med Friends får jag vara med och stöda ungas psykiska välmående i Svenskfinland. Friends finns till för att stöda och lära barn och unga om socioemotionella färdigheter, inre dialog, nära relationer, resiliens, självsäkerhet, empati, kroppsliga signaler, avslappning och mindfulness. Dessutom ger Friends konkreta verktyg för att förebygga ångest och depression.

För att minska på de psykiska utmaningar som barn och unga möter idag behöver vi se till att alla har tillgång till dessa verktyg, att alla har sin egen verktygslåda, att de fått instruktioner om hur verktygslådan kan användas och att de vet att man alltid kan be om hjälp.

 

Läs mer om Friends

Ingrid Väyrynen

 

Ingrid Väyrynen

Socionomstuderande

Tilaa uutiskirjeemme