Toimintakertomus 2019  (linkki Issuu-palveluun)

Vuonna 2019 Aseman Lasten toiminta jatkoi kasvuaan. Vuoden lopussa henkilöstömäärä hipoi jo neljääkymmentä. Walkers-toiminta täytti 25 vuotta, ja katse suunnattiin myös järjestön juhlavuoden 2020 suunnitteluun. Vuoden aikana jatkettiin vakiintuneiden toimintamuotojemme toimintaa ja kehittämistä, mutta tehtiin myös uusia avauksia ja laajennuksia.

Maaliskuussa käynnistyneessä Tyttötyö-toiminnassa keskityttiin 13–21-vuotiaiden tyttöjen seksuaaliterveyden vahvistamiseen, muun muassa omien rajojen tunnistamiseen ja turvataitojen vahvistamiseen. Työssä hyödynnetään erityisesti ryhmätoimintaa, jolloin voidaan vaikuttaa yksilön lisäksi nuoren kaveripiiriin.

Vuoden lopulla päättyi Aseman Lasten Wauto-hankkeen ensimmäinen jakso. Walkers-autot eli Wautot ovat pyörien päällä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja, joiden tarkoituksena on tarjota ammattilaisille keino täydentää paikallisen nuorisotyön katvealueita. Suurena ilonaiheena oli vuoden lopussa tullut tieto opetus- ja kulttuuriministeriön kolmen vuoden jatkorahoituksesta.

Kesäkuussa Jyväskylässä käynnistyneen Takku-hankkeen avulla selvitettiin nuorten opintojen esteitä, ehkäistiin syrjäytymistä ja koulupudokkuutta sekä edistettiin opintopolkujen pysyvyyttä. Hanke jatkuu myös vuonna 2020.

Helsingin K-0-toiminnassa aloitti Helsingin kaupungin ostopalveluna palkattu työntekijä vuoden alussa. Toinen työntekijä aloitti marraskuussa. K-0-toiminnassa pureudutaan erityisesti sellaisiin pitkään jatkuneisiin konfliktitilanteisiin, joiden kanssa kouluyhteisö kokee voimattomuutta, ja joissa tilanteet ovat jo johtaneet rikosilmoitukseen tai useampaan.

Loppuvuodesta valmisteltiin järjestön toimiston muuttoa vanhalta linja-autoasemalta uusiin tiloihin Helsingin Annankadulle. Muuton yhteydessä saatettiin myös ns. Bunkkeri-toiminnot (Katusovittelu, K-0, Pasila-hanke) saman katon alle.

Vuoden aikana tarkasteltiin erityisesti hallinnon ja viestinnän resurssointia. Järjestössä otettiin käyttöön uusia dokumenttihallinnon sekä viestinnän tapoja ja välineitä vastaamaan henkilöstömäärän ja toiminnan kasvun aiheuttamiin haasteisiin. Sosiaalisen median käytänteitä, henkilöstöhallintoa sekä sisäistä viestintää ja henkilöstön digiosaamista päivitettiin tukemaan paremmin arjen työtä.

 

Asean Lapset ry toimntakertomus 2019 kansi

Toimintakertomus 2018 (linkki Issuu-palveluun)

Vuoden 2018 aikana Aseman Lasten toiminta laajeni sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti. Vuoden lopussa järjestön työntekijämäärä oli kasvanut jo 33 henkilöön.

Muutoksia tapahtui sekä jo olemassa olleissa toiminnoissa että kokonaan uusina avauksina. Aiemmin kehittämishankkeena toteutettu Löytävä nuorisotyö -toiminta jatkui pysyvänä toimintamuotona. Oulusta toiminta siirtyi Tampereelle. Myös lasten ja nuorten sovitteluita kehittävä katusovitteluhanke sai lisärahoitusta. Jatkovuosien aikana katusovittelua levitetään aikaisempaa vahvemmassa yhteistyössä THL:n sekä eri puolella Suomea toimivien sovittelutoimistojen kanssa.

Friends-toiminnasta käytössä oli vuoden aikana kaikki neljä eri ohjelmaversiota. Kehittämistyön osalta paneuduttiin erityisesti Friends-aineistojen sähköistämiseen, lapsiperheiden vanhempien parissa toteutettavan Friends-toiminnan kehittämiseen sekä liikuntapuolen kanssa tehtävän yhteistyön käynnistämiseen.

Myös Walkers-toiminnassa tapahtui uusiutumista. Vuoden aikana avattiin yksi uusi Walkers ja saatiin käyttöön kaksi uutta Walkers-autoa, jotka toimivat aivan pohjoisinta Lappia myöten. Toisaalta kolmen Walkers-kahvilan toiminta päättyi.

Aseman Lapset ry toimintkertomus 2018 kansi

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry