Vuosikertomus 2020 (linkki Issuu-palveluun)

VUODEN käynnisti järjestön toimitilan muutto Helsingin vanhalta linja-autoasemalta Annankadulle tammi-helmikuun vaihteessa. Samalla yhdistettiin myös tilapuutteen vuoksi aiemmin Asematunnelissa sijainnut Katusovittelu-, K-0- ja Pasila-toimintojen työtila samaan yhteyteen järjestön muun pääkaupunkiseudun toimintojen kanssa. Asematunnelin ”Bunkkeriksi” nimitetty tila jäi koulutus-, ryhmätoiminta- ja yksilötyöskentelyn käyttöön. Muuton myötä tehtiin myös muun muassa perusteellinen työsuojelukokonaisuuden uudistus ja -päivitys.

Alkuvuodesta elettiin useammassa toiminnossa uudelleenorganisoitumisen aikaa. Eri puolilla Suomea toimivia Walkers-autoja 2017-2019 koordinoinut Walkers on Wheels -hanke sai jatkoa uuden kolmevuotisen hankkeen myötä. Wauto-toimintaa pystyttiin laajentamaan myös ruotsinkieliseen toimintaan kaksikielisille rannikkoseuduille. Helsingin nuorisopalveluiden etsivän työn yksikön kanssa käynnistettiin yhteinen Yhteiset nuoret -toiminta, jonka puitteissa uudistettiin aiempaa yhteistyötä etenkin täysi-iän kynnyksellä tai sen ylittäneiden nuorten kanssa työskentelyssä Kampin Walkers-talon toiminnassa. Katusovittelutoiminnan painopiste muuttui valtakunnallisesta levittämisestä sovitteluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen Uudenmaan alueella. Kiusaamiseen puuttuvan K-0-toiminnan laajentamistyö sai jatkoa STEA:n rahoittamana.

Syyskaudella erilaiset nuoriin liittyvät ilmiöt saivat paljon palstatilaa ja sitä myöten järjestön asiantuntijuudelle oli kysyntää useissa medioissa. Kampin Walkers-nuorisokahvilan tulevaisuus myös puhutti, sillä toiminta-aika Simonkadun tilassa oli tulossa päätökseen. Huoli kahvilatoiminnan ja nuorille keskusta-alueella tarjolla olevien ajanviettopaikkojen tulevaisuudesta hälveni aivan vuoden loppuvaiheessa, kun uusi kahvilatila löytyi aivan kivenheiton päästä aivan Tavastiaklubin naapurista.

Poikkeuksellisen vuoden vuoksi usea 30-vuotisjuhlintaan suunniteltu tapahtuma ja kampanja peruttiin, sillä poikkeusaikana järjestön voimavaroja haluttiin kohdistaa ennen kaikkea nuoria ja perheitä tukevan perustyön toteuttamiseen. Marraskuussa järjestön syntymäpäivän ympärillä järjestettiin kuitenkin kaksipäiväinen varainhankintaa ja järjestön yleisviestin sekä eri toimintojen esiin tuomista yhdistävä Sijoita nuoriin, sijoita tulevaisuuteen -kampanjatapahtuma.

Kaksi hanketta päättyi vuoden lopussa, kun vuodesta 2018 yhdessä Live Palveluiden kanssa toteutettu 3T-hanke sekä 2019 alkanut Tyttötyö-projekti tulivat päätepisteeseensä. Toisaalta loppuvuoden rahoituspäätökset toivat tullessaan myös uusia asioita. Koneen Säätiön rahoittama ja Vaasan yliopiston kanssa yhteistyössä toteutettava Palveluiden pirunpolskasta nuorten nuotteihin -tutkimushanke sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoittama Nexus-hanke jatkavat omalta osaltaan järjestössä jo vuonna 2020 toteutettujen toimintojen kehittämistä seuraavien vuosien aikana.

Monet juhlavuoden varrelle tehdyt suunnitelmat muokkautuivat perusteellisesti koronapandemian myötä. Julkisten tilojen ilmapiiri muuttui poikkeusajan myötä nopeasti. Työmatkaliikkujat lähes katosivat katukuvasta. Vaikka sulkutoimet ja suositukset selkeästi vaikuttivat myös nuorten ajanvieton määrään julkisissa tiloissa, ei nuorten hengaaminen kuitenkaan loppunut.

Poikkeusolojen alkaessa järjestössä tehtiin päätös toimintojen tauottamisen sijaan pyrkiä mahdollisimman paljon panostamaan nuorten ja perheiden tavoittamiseen olosuhteiden sallimissa rajoissa sekä järjestön eri resurssien hyödyntäminen myös muiden toimijoiden työn tukemiseen. Nuorten pariin jalkautuvaan työhön panostettiin sekä etsittiin uusia keinoja tavoittaa etenkin haastavassa tilanteessa olevia nuoria ja perheitä eri toimintojen puitteissa.

Nuorten lisäksi julkisissa tiloissa poikkeusaikana oli havaittavissa myös tilanteen tuoma vaikutus monien jo entuudestaan huono-osaisten aikuisten elämään. Jalkautuvassa työssä jouduttiin välillä selvittämään huonovointisten aikuisten ja nuorten törmäyskursseja. Myös suorat avunpyynnöt Aseman Lasten kadulla liikkuville työntekijöille aikuisten suunnalta lisääntyivät, kun esimerkiksi peseytymis- tai ruokailumahdollisuudet olivat niukentuneet.

Koska Kampin Walkers-talo oli suljettu nuorilta poikkeusolojen vuoksi, pystyttiin tilaa hyödyntämään yhteistyöhön myös huono-osaisten aikuisten tueksi. Food Camp Finlandin aloitteesta järjestettiin toukokuussa tapahtuma, jossa tarjottiin lämmin ruoka sitä eniten tarvitseville. Walkers-talolta haettavissa olleen huippukokkien suunnitteleman noutoaterian lisäksi päivän aikana ateria tarjoiltiin myös Sininauhasäätiön asukkaille ja päiväkeskuskävijöille sekä Vva ry:n asiakkaille. Mukana yhteistyössä olivat myös Helsingin Etsivä lähityö sekä Sinebrychoff Oy.

Aiemmin kasvokkaisesti kohtaavaan työhön ja toimintaan panostanut järjestö teki poikkeusajan myötä valtavan digiloikan. Sisäisessä toiminnassa, koulutustyössä ja erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa siirryttiin pitkälti etä- tai hybridimuotoisiin järjestelyihin. Myös nuorten tavoittamista ja nuorille mielekkään ajanvietteen tarjoamista vietiin verkkoympäristöihin. Järjestön eri toimintoja yhdistäneet ja lukuisia nuoria tavoittaneet verkkotoiminnan muodot olivat poikkeusaikana käynnistetty Walkers Discord -verkkokahvila, Suomen suurimmiksi kotibileiksi nimitetty virtuaalinen Wappu2.0-Youtube-livelähetys sekä yhteistyö MIELI ry:n koordinoiman Sekasin-chat-palvelun kanssa.

Aseman Lapset ry perusti muutaman muun Walkers-paikkakunnan lailla nuorille oman Walkers-Discord-kanavan. Aseman Lasten kanavalla toimi Aseman Lasten työntekijöiden lisäksi aktiivisesti myös Walkers Helsingin vapaaehtoisia sekä eri yhteistyökumppaneita. Discord-toimintaa jatkettiin myös kevään poikkeusolojen jälkeen hieman harvennetuin aukioloin. Vuoden lopussa Walkersit eri puolilta Suomea alkoivat yhdistää voimavarojaan ja kehittämään kanavasta valtakunnallista nuorten kohtaamisalustaa.

Vappuaattona järjestettiin nuorten poikkeuksellisen vapunvieton ilostuttajaksi virtuaalinen Wappu2.0. Youtube-livelähetyksenä toteutetuissa vappubileissä kuultiin tunnettujen suomalaisten tervehdyksiä ja saatiin nauttia monipuolisista musiikkiesityksistä. Illan aikana vierailtiin etäyhteyksien avulla myös useammalla eri paikkakunnalla tutustuen mm. Kuopion ja Kajaanin vappunäkymiin. Tärkeässä osassa illanviettoa olivat säännöllisin väliajoin järjestetyt nuorille tarkoitetut kilpailut, joihin osallistumalla nuoret saattoivat voittaa huippupalkintoja. Nuoret tarjoilivat ihailtavaa luovuutta ja heittäytymistä vappubileitä edeltäneisiin esikisoihin toimitettujen Tiktok-videoiden muodossa. Youtube-live-lähetystä seurasi yli tuhat ihmistä eri puolilta Suomea.

Aseman Lapset sekä Walkers Suomi olivat alkuvuodesta tehneet valtakunnallisen yhteistyösopimuksen Mieli ry:n koordinoiman Sekasin-chat-palvelun kanssa. Poikkeusolojen myötä yhteistyö tiivistyi ja vahvistui nopeasti, sillä uusi tilanne lisäsi niin nuorten määrää palvelussa kuin Aseman Lasten sekä muiden tahojen mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Yhteistyön puitteissa niin Aseman Lasten kuin Walkers-toiminnassa mukana olleiden yhteistyökumppaneiden henkilökuntaa sekä vapaaehtoisia koulutettiin Sekasin-chat-toimintaan. Aseman Lapsilta Sekasin-chat-päivystyksiin osallistui XX työntekijää ja Walkers-toiminnasta eri puolilta Suomea noin 20 henkilöä.

Walkers-toiminnan ohjaamana järjestö osallistui myös Erätauko-säätiön, DialogiAkatemian ja valtionvarainministeriön koordinoiman poikkeusajan dialogikokonaisuuden järjestämiseen. Osana laajempaa kokonaisuutta Aseman Lasten Walkers-työntekijät järjestivät kolme Erätauko-dialogitilaisuutta, joista yksi toteutettiin kotkalaisille nuorille yhteistyössä Kotkan nuorisopalveluiden kanssa ja kaksi Aseman Lasten henkilökunnalle. Keskustelut osoittivat nuorten tuen tarpeen kasvaneen poikkeusajan myötä monessa suhteessa. Esille nousivat mm. päihteiden kasvanut käyttö, etäkoulun aiheuttama opiskelumotivaation lasku ja perheiden ongelmien lisääntyminen. Työntekijöitä puolestaan huoletti nuorten tulevaisuus sekä nuorisotyön voimavarojen riittävyys vastaamaan lisääntyneeseen nuorten tuen tarpeeseen.

Vuosikertomuksen kansikuva, jossa työntekijöitä on ryhmäkuvassa.

Toimintakertomus 2019  (linkki Issuu-palveluun)

Vuonna 2019 Aseman Lasten toiminta jatkoi kasvuaan. Vuoden lopussa henkilöstömäärä hipoi jo neljääkymmentä. Walkers-toiminta täytti 25 vuotta, ja katse suunnattiin myös järjestön juhlavuoden 2020 suunnitteluun. Vuoden aikana jatkettiin vakiintuneiden toimintamuotojemme toimintaa ja kehittämistä, mutta tehtiin myös uusia avauksia ja laajennuksia.

Maaliskuussa käynnistyneessä Tyttötyö-toiminnassa keskityttiin 13–21-vuotiaiden tyttöjen seksuaaliterveyden vahvistamiseen, muun muassa omien rajojen tunnistamiseen ja turvataitojen vahvistamiseen. Työssä hyödynnetään erityisesti ryhmätoimintaa, jolloin voidaan vaikuttaa yksilön lisäksi nuoren kaveripiiriin.

Vuoden lopulla päättyi Aseman Lasten Wauto-hankkeen ensimmäinen jakso. Walkers-autot eli Wautot ovat pyörien päällä liikkuvia nuorten kohtaamispaikkoja, joiden tarkoituksena on tarjota ammattilaisille keino täydentää paikallisen nuorisotyön katvealueita. Suurena ilonaiheena oli vuoden lopussa tullut tieto opetus- ja kulttuuriministeriön kolmen vuoden jatkorahoituksesta.

Kesäkuussa Jyväskylässä käynnistyneen Takku-hankkeen avulla selvitettiin nuorten opintojen esteitä, ehkäistiin syrjäytymistä ja koulupudokkuutta sekä edistettiin opintopolkujen pysyvyyttä. Hanke jatkuu myös vuonna 2020.

Helsingin K-0-toiminnassa aloitti Helsingin kaupungin ostopalveluna palkattu työntekijä vuoden alussa. Toinen työntekijä aloitti marraskuussa. K-0-toiminnassa pureudutaan erityisesti sellaisiin pitkään jatkuneisiin konfliktitilanteisiin, joiden kanssa kouluyhteisö kokee voimattomuutta, ja joissa tilanteet ovat jo johtaneet rikosilmoitukseen tai useampaan.

Loppuvuodesta valmisteltiin järjestön toimiston muuttoa vanhalta linja-autoasemalta uusiin tiloihin Helsingin Annankadulle. Muuton yhteydessä saatettiin myös ns. Bunkkeri-toiminnot (Katusovittelu, K-0, Pasila-hanke) saman katon alle.

Vuoden aikana tarkasteltiin erityisesti hallinnon ja viestinnän resurssointia. Järjestössä otettiin käyttöön uusia dokumenttihallinnon sekä viestinnän tapoja ja välineitä vastaamaan henkilöstömäärän ja toiminnan kasvun aiheuttamiin haasteisiin. Sosiaalisen median käytänteitä, henkilöstöhallintoa sekä sisäistä viestintää ja henkilöstön digiosaamista päivitettiin tukemaan paremmin arjen työtä.

 

Asean Lapset ry toimntakertomus 2019 kansi

Toimintakertomus 2018 (linkki Issuu-palveluun)

Vuoden 2018 aikana Aseman Lasten toiminta laajeni sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti. Vuoden lopussa järjestön työntekijämäärä oli kasvanut jo 33 henkilöön.

Muutoksia tapahtui sekä jo olemassa olleissa toiminnoissa että kokonaan uusina avauksina. Aiemmin kehittämishankkeena toteutettu Löytävä nuorisotyö -toiminta jatkui pysyvänä toimintamuotona. Oulusta toiminta siirtyi Tampereelle. Myös lasten ja nuorten sovitteluita kehittävä katusovitteluhanke sai lisärahoitusta. Jatkovuosien aikana katusovittelua levitetään aikaisempaa vahvemmassa yhteistyössä THL:n sekä eri puolella Suomea toimivien sovittelutoimistojen kanssa.

Friends-toiminnasta käytössä oli vuoden aikana kaikki neljä eri ohjelmaversiota. Kehittämistyön osalta paneuduttiin erityisesti Friends-aineistojen sähköistämiseen, lapsiperheiden vanhempien parissa toteutettavan Friends-toiminnan kehittämiseen sekä liikuntapuolen kanssa tehtävän yhteistyön käynnistämiseen.

Myös Walkers-toiminnassa tapahtui uusiutumista. Vuoden aikana avattiin yksi uusi Walkers ja saatiin käyttöön kaksi uutta Walkers-autoa, jotka toimivat aivan pohjoisinta Lappia myöten. Toisaalta kolmen Walkers-kahvilan toiminta päättyi.

Aseman Lapset ry toimintkertomus 2018 kansi

Tilaa uutiskirjeemme

© 2020 Aseman Lapset ry