Tehtävämme on lisätä aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa.

Visiomme: Kohtaamalla hymyileviä nuoria.

Toimintaamme ohjaa avoimuus, inhimillisyys ja läsnäolo.

 

Tehtävämme on lisätä aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa siten kuin sitä tarvitaan. Uskomme ihmisen kohtaamiseen kasvokkain.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on löytää, saada kuuluviin ja saattaa muiden tietoon myös niiden nuorten ääni, joka on rosoisempi ja joka usein tarvitsee aikuisen tukea sanojen löytämiseen.

Haluamme luoda tilan, jossa eri toimijat tahtovat jakaa ideansa ja tietonsa muiden kanssa, jotta mahdollistetaan nopea reagointi nuoria koskettaviin ilmiöihin. Emme määrittele ennalta tahoja, joiden kanssa tartumme toimeen.

Haasteet ovat meille tervetulleita ja olemme ylpeitä ”laitetaan asia hoitumaan” -asenteestamme.

Ilojen lisäksi nuoruuteen kuuluu epävarmuutta ja kasvukipuja. Yhdessä voimme kuitenkin tukea nuorten tervettä kasvua.

Avainasemassa on ihmisten kohtaaminen. Nuoren rinnalla kulkee niin vapaaehtoisia, ammattilaisia kuin muita aikuisiakin. Kohtaamiset ovat kaikkien etuoikeus, velvollisuus, mahdollisuus ja ilo. Me mahdollistamme kohtaamisia.

Ihanteenamme on yhteiskunta, jossa eri alojen toimijoilla on uteliaisuus tarkastella alati muuttuvaa todellisuutta ja herkkyyttä toimia nuorten hyvinvoinnin puolesta.

 

Toimintaamme ohjaavat periaatteet

Aseman Lapset ry:n toimintaa määrittävät avoimuus, inhimillisyys ja läsnäolo.

Avoimuus – Teemme työtä ennakkoluulottomasti.

Yhteistyötä teemme myös sellaisten tahojen kanssa, jotka eivät perinteisesti ole toimineet nuorisotyön saralla. Olemme avoimia uusille ideoille ja työmuodoille. Toimimme joustavasti tiloihin tai aikoihin rajoittumatta.

Nuorten kanssa avoimuus tarkoittaa nuoren oikeutta ilmaista omat ajatuksensa ja olla tietoinen häntä koskevista toimista. Myös silloin, kun tilanteeseen pitää puuttua järeämmin keinoin.

Inhimillisyys – Kohtaamme nuoren myönteisesti ja leimaamattomasti.

Päihteidenkäyttö, väkivaltainen käyttäytyminen tai ”mielen pahoinvointi” ovat pikemminkin oireita kuin nuorta määrittäviä tekijöitä. Haluamme nähdä oireiden taakse ja varmistaa, että nuori saa tarpeitaan vastaavaa tukea.

Läsnäolo – Haluamme viedä turvallisia aikuisia sinne, missä nuoret ovat.

Kohtaamme nuoret kasvokkain ja tarvittaessa pysähdymme pidemmäksi aikaa heidän asioidensa äärelle.

 

Me Aseman Lapset ry:ssä lupaamme toimia määrätietoisesti

– erilaisen osaamisen yhdistämiseksi
– syrjäyttävien rakenteiden purkamiseksi
– syrjäytymisen ehkäisemiseksi
– tuen tarjoamiseksi lapsille, nuorille, perheille ja aikuisille.

Aseman Lasten hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallitus kokoontuu vuoden aikana 5–7 kertaa, ja yhdistys kaksi kertaa vuodessa.

 

Aseman Lapset ry:n hallitus 2024

Heli Vainio, puheenjohtaja

Marina Lampinen

Juha A. Pantzar

Priska Niemi-Sampan

Eveliina Hostila

Pia Sundell

Anu Gretschel

Tilaa uutiskirjeemme