Aseman Lapset ry:n perustehtävä on lasten ja nuorten turvallisen kasvun sekä perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen torjuminen. Järjestön toimintaa ohjaavat avoimuus, inhimillisyys ja läsnäolo, ja sen yhtenä tarkoituksena on lisätä aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa.   

Aseman Lasten luonteeseen kuuluu nopea reagoiminen nuorten elämässä tapahtuviin muutoksiin. Toiminnassa luodaan aktiivisesti kumppanuuksia monenlaisten, joskus yllättävienkin yhteistyötahojen kanssa. Toiminnassa yhtenä lähtökohtana on, että esimerkiksi nuorten päihteidenkäyttö, väkivaltaisuus ja rikokset ovat oireita, joihin aikuisten on tärkeä tarttua.

Järjestössä työskentelee lähes 50 kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaista. Työhön kuuluu tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamista, koulukiusaamiseen puuttumista, nuorten kohtaamista julkisissa tiloissa, sovittelua, tukemista rikoskierteiden katkaisussa sekä rinnalla kulkemista monenlaisissa haastavissa elämäntilanteissa.

Aseman Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö, joka on perustettu vuonna 1990.

♦ Lisäämme aikuisten läsnäoloa nuorten arjessa.

♦ Työskentelemme moniammatillisesti ja verkostoituen.

♦ Levitämme nuorisomyönteistä ajattelua.


 

♦ Vastaamme tarpeisiin nopeasti ja joustavasti.

♦ Menemme sinne missä nuoret ovat.

♦ Koulutamme lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia.


 

Tilaa uutiskirjeemme