Frontpage / Ajankohtaista / Tapahtumat

Tapahtumat

17.10.2020 - 13:00

Aseman Lasten Tyttötyö mukana Oodi seksuaalisuudelle -konferenssissa Helsingissä 16.–17.10. 

Maarit Taipalisen puheenvuoro “Tietoa, taitoa ja turvallisten aikuisten tukea tytöille seksuaalisuuden kysymyksissä” la 17.10. klo 13

Puheenvuorossa eritellään nuorten kanssa työskentelyn erityispiireitä lähtien siitä, millaisia asioita keskustelun avauksessa nuorten kohdalla tulee huomioida. Nuoret aistivat herkästi, jos aikuinen vetäytyy liiaksi ammattiroolin taakse tai aikuinen ei muuten ole oma itsensä. Monien kohdalla toiminnallisuus on avain puheyhteyteen: joko aiheeseen liittyvän tehtävän tai sopivan oheistoiminnan avulla.

Puheenvuorossa käsitellään myös muun muassa nuoren taustan vaikutuksia seksuaaliseen käyttäytymiseen. Osalla nuorista on esimerkiksi selvästi suurempi riski joutua kaltoinkohtelun kohteeksi. Yhtenä havaintona työssä on myös ollut suuri vaihtelu nuorten seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvissä tiedoissa.

Tutustu konferenssin ohjelmaan: http://seksologinenseura.fi/oodi-seksuaalisuudelle/ohjelma/

Tyttötyössä keskitytään 13–21-vuotiaiden tyttöjen seurustelu- ja seksuaaliterveyteen, omien rajojen tunnistamiseen ja turvataitojen vahvistamiseen. Työtä on toteutettu osana järjestön avointa toimintaa, pienryhmätoimintana ja yksilötyönä.

Tavoitteena on tuoda seksuaaliterveyttä vahvistavaa toimintaa osaksi toimintoja, joissa jo entuudestaan kohdataan paljon erilaisia, myös riskitilanteissa eläviä nuoria naisia. Tavoitteena onkin tehdä seksistä ja seksuaalisuudesta keskustelemisesta arkinen osa vapaa-aikaa.


 

24.9.2020 - 09:00

Katusovittelukoulutus Espoossa toimiville kasvatusalan ammattilaisille syyskuussa

Katusovittelu on nuorisoystävällinen ja nopeaan reagointiin pyrkivä rikosten ja riitojen sovittelumenettely alaikäisiä osallisia sisältävissä asioissa. Se on Norjassa kehitetty työmuoto, jonka Aseman Lapset on mukauttanut suomalaiseen rikosoikeusjärjestelmään sopivaksi. Katusovittelussa eri aloilla ja organisaatioissa työskentelevät nuorten kohtaamisen ammattilaiset tekevät yhteistyötä alueellisten sovittelutoimistojen kanssa. 

Sovittelumenetelmä ja sen taustalla oleva restoratiivisen ajattelun ja toiminnan teoria tarjoavat nuoriso- ja sosiaalialojen työntekijöille uusia, konkreettisia keinoja ja työkaluja paitsi konfliktien käsittelyyn ja rikoksilla oireilevien nuorten kanssa tehtävään työhön, myös muuhun asiakastyöhön. Lisäksi koulutus tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisiin yhteistyökumppanuuksiin.

Maksuton koulutus on kaksipäiväinen ja osallistujilta edellytetään osallistumista molempiin päiviin. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Espoossa toimiville kasvatusalan ammattilaisille.

Aika: 24. ja 29.9. klo 9–16
Paikka: Länsi-Uudenmaan sovittelutoimisto (Sinikalliontie 10, 02630 Espoo)

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: katusovittelu [at] asemanlapset.fi


 

4.9.2020 - 09:00

Lasten, nuorten ja vanhempien mielen hyvinvointia tukevan Friends-ohjelman koulutuksia 

Kasvatusalan ammattilainen – millainen lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistaja sinä olet? Koetko, että sinulla on tarvittava osaaminen tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen arjessa?

Friends-ohjelma on lasten, nuorten ja aikuisten mielen hyvinvointia edistävä sekä ahdistusta ja masennusta ennaltaehkäisevä ohjelma. Sitä voidaan hyödyntää muun muassa päiväkodeissa, kouluissa, nuorisotyössä ja terveydenhuollossa ryhmä- ja yksilötyössä. Ohjelman avulla opitaan tunnistamaan ja käsittelemään tunteita sekä käyttämään myönteisiä ajattelumalleja.​

Ohjelman käyttöönotto edellyttää ohjaajakoulutukseen osallistumista. Koulutuksessa tutustutaan ohjelman teoreettisiin lähtökohtiin, sisältöihin sekä käytännön toteutukseen. Koulutuksiin ovat tervetulleita kaikki lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Koulutuksen hintaan (110 €) sisältyy ohjaajan opas ja yksi työkirja.

"Koulutuspäivään oli rakennettu mukavasti innostavia käytännön harjoituksia, jotka saivat nauruhermot kutiamaan."

"Kirjan materiaalit ovat helposti omaksuttavissa ja niitä on helppo ottaa käytäntöön eskarilaisten kanssa."

"Vanhemmilta on saatu palautetta, että lapset nukahtavat iltatreenien jälkeen helpommin, kun olemme tehneet näitä harjoituksia.” (Palaute ohjelman hyödyntämisestä voimisteluvalmennuksessa).

Ohjelmasta on omat versiot eri-ikäisille. Syksyllä avoimia koulutuksia järjestetään seuraavasti:

HUOM! Seuraamme viranomaisten ohjeistuksia koronatilanteen kehittymisestä. Mikäli tilanne vaatii pyrimme järjestämään koulutukset etäkoulutuksina!
 

Fun Friends (4–8-vuotiaille)

Lasten ohjelma (9–12-vuotiaille)

Nuorten ohjelma (13–16-vuotiaille)

Friends på svenska

Koulutuspäivä alkaa kello 9 ja päättyy noin 16. Lähetämme koulutukseen ilmoittautuneille tarkemman aikataulun ja lisätietoja koulutuksesta sähköpostilla viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Tulemme mielellämme myös sinun paikkakunnallesi! Ota yhteyttä: friends [at] asemanlapset.fi

Lue lisää Friends-ohjelmasta.

friends_jannitys_0.jpg
Kuvassa eskarilainen pohtii, miten eri tavoin keho voi viestiä meille jännityksestä.


 

9.6.2020 - 09:00

Nuorisotyötä julkisissa tiloissa – jalkautuvan työn koulutusta tarjolla

Millä repliikillä nuorten kohtaamisen julkisissa tiloissa voi aloittaa? Menettääkö nuorisotyöntekijä nuorten luottamuksen, jos hän toimii yhteistyössä poliisin kanssa? Entä miten jalkautuva työ istuu nuorisotyön kokonaisuuteen?

Kevät saa – rajoituksista huolimatta – nuoret lisääntyvissä määrin kokoontumaan ulos julkisiin tiloihin, ja turvallisten aikuisten läsnäololle on tarvetta. Ajatus nuorten kohtaamisesta muualla kuin tutun nuorisotalon seinien sisällä saattaa kuitenkin herättää kokeneessakin nuorisotyöntekijässä epävarmuutta. Lisäksi kokoontumisrajoitusten takia pitäisi pystyä hieman myös kaitsemaan ja ohjaamaan nuoria olla kokoontumatta. nuoret_jalalla_0.jpg

Aseman Lapset ry järjestää jalkautuvan työn koulutusta, jossa syvennytään käytännönläheisesti muun muassa siihen 

  • miten nuoria jalkautuvassa työssä kohdataan
  • milloin ja miten ajanviettoon puututaan
  • mitä työturvallisuuteen liittyviä seikkoja tulee huomioida ja
  • miten kadulta saatavaa tietoa hyödynnetään moniammatillisessa yhteistyössä.

Lisäksi koulutuksessa pohditaan, miten työmuodon voi sisällyttää nuorisotyön kokonaisuuteen. Huomioimme koulutuksen sisällössä osallistujien toiveita sekä tietysti poikkeusolojen haasteita, joita kartoitamme ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutukset ovat maksuttomia ja järjestetään etäyhteyksillä.

Koulutus on suunnattu nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Kesto määräytyy sovitusti alueen tarpeiden ja osallistujien toiveiden mukaan (arvio 2-6h). Ensimmäiset koulutukset voidaan järjestää jo toukokuussa. 

Mikäli koulutus kiinnostaa, ilmaise halukkuutesi Aseman Lasten löytävän nuorisotyön toimintavastaava Susanna Ylimykselle, niin järjestämme sellaisen!

Lisätietoja: löytävän nuorisotyön toimintavastaava Susanna Ylimys, susanna.ylimys [at] asemanlapset.fi, p. 043 211 2435.


 

4.6.2020 - 12:00

Walkersit ympäri Suomen etsivät turvallisia aikuisia vapaaehtoistyöhön

Nuorisotyö on tänään tärkeämpää kuin koskaan. Myös poikkeusolojen jälkeen nuorisotyö on tärkeää - tai oikeastaan erityisesti silloin! Ollaan viisaita jo ennakkoon ja huolehditaan, että resurssimme riittävät myös tulevaisuudessa. Tervetuloa siis mukaan tekemään tärkeää työtä yhdessä ammattilaisten kanssa! Tule Walkers-vapaaehtoistyöntekijäksi eli wapariksi!

Etsimme nyt nuoruuden veteraaneja seuraaville paikkakunnille: Helsinki (talo ja bussi), Eurajoki, Kajaani, Kauhajoki, Kotka, Kuusamo, Oulu ja Siuntio. Waparit tekevät rentoa ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä nuorten parissa koulutetun nuorisotyön ammattilaisen opastuksella juuri sen verran kuin omiin aikatauluihin milloinkin sopii. 

Seuraavat waparikoulutuksemme järjestetään valituille etäyhteyksillä seuraavasti:

to 28.5. klo 16-20
to 4.6. klo 12-16

Kysymyksessä on teoriakoulutukset, joita syvennetään käytännön koulutuksilla omassa walkersissa. Hae nyt Walkers-vapaaehtoiseksi ja lue lisää osoitteessa www.walkers.fi Huomioithan, että koulutukset järjestetään vain wapariksi hyväksytyille haastattelun jälkeen. 

Mikä yleensä motivoi wapareitamme? Tässä kokemuksia:

”Nuorten kanssa käydyt keskustelut. Se, kun näkee, miten vuorovaikutus toimii ja nuoret moikkaa muulloinkin, esimerkiksi kaupassa.”
”Se, että nuorille mahdollistetaan toimintaa turvallisessa ympäristössä. Varsinkin niille, jotka ei sitä välttämättä löydä muualta.”
”Kun saa olla tukena nuorille ja heiltä saatu positiivinen palaute kannustaa ja auttaa jaksamaan myös omassa arjessa.”

Walkersien taustayhteisönä toimii kunta, seurakunta tai järjestö, joka on solminut yhteistoimintasopimuksen Aseman Lapset ry:n kanssa. Toiminta täydentää paikallista nuorisotyötä. Walkersien toiminta perustuu turvallisten vapaaehtoisten aikuisten nuorille antamaan aikaansa. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa aikuisten ja nuorten hyväksyvä ja turvallinen kohtaaminen sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja kasvamista vastuullisiksi aikuisiksi. Ammattilaisten rinnalla toimivat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät tuovat mukanaan inhimillistä arkista kohtaamispintaa nuorten vapaa-aikaan. www.walkers.fi

2.6.2020 - 17:30

Vanhemmille tarkoitettu Facebook-live-lähetyssarja "Mutsifrendit" tarjoaa vanhemmille henkisen happihyppelyn poikkeusoloihin

Yksi lasten ja nuorten hyvinvoinnin perusedellytyksiä ovat hyvinvoivat vanhemmat. Mutsifrendit pyrkii tarjoamaan vanhemmille lisäkeinoja arjen paineissa luovimiseen.

Pääsiäisen jälkeisellä viikolla käynnistyneet viikoittaiset livelähetykset ja niihin liittyvä keskustelu ovat tarkoitettu vanhemmille mahdollisuudeksi huomioida ja käsitellä nykytilanteen herättämiä tuntemuksia. Tavoitteena on myös löytää konkreettisia keinoja selvitä erilaisista kuormitusta aiheuttavista tilanteista, joita arjessa näinä aikoina tulee vastaan.

Sarjan toteutuksesta vastaavat Aseman Lasten Friends-toiminnan kolme kouluttaja-suunnittelijaa Minttu, Armi ja Anna-Riikka, jotka kukin tahoillaan elävät lapsiperheen arkea itsekin. Nykyarkeen kuuluvia kummallisuuksia ja siinä välillä kohdattavia tiukkoja tilanteita käsitellään huumoripitoisesti ja hyvähenkisesti. Lisäksi sarjan teemasisällöissä hyödynnetään mielen hyvinvointia vahvistavan aikuisten Friends-ohjelman tarjoamia keinoja ja välineitä vanhempien oman jaksamisen tukemiseksi.

Mutsifrendit tiistaisin klo 17.30! Tsekkaa tarkemmin https://www.facebook.com/events/557437641552959/

mutsifrendit.jpeg


 

1.6.2020 - 17:00

Etsimme sinua aikuinen – Nuoruuden veteraani. Tule tekemään rentoa ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä Savonlinnaan!

Walkers-autot ovat matkailuautoista nuorten kohtaamispaikoiksi muutettuja menopelejä. Niiden avulla saadaan ketterästi vietyä turvallisia aikuisia sinne, missä tarve on. Normaalisti autoissa on tarjolla kahvia, pelejä ja juttuseuraa sekä tarvittaessa kohdennettua tukea ja ohjausta. Koronarajoitusten aikana kohtaamiset aloitetaan ulkona. Nuorisotyön ammattilaisten lisäksi Wautoilla nuoria kohtaavat koulutetut vapaaehtoiset aikuiset.

Vapaaehtoistyö on rentoa jutustelua, nuorten kuuntelemista ja tarvittaessa ammattilaisen luokse ohjaamista. Vapaaehtoistyöhön saat tukea myös koulutuksen jälkeen.

Tiikeri-Wauto kohtaa nuoria Savonlinnassa 1.6.–30.9. Vapaaehtoistyötä saa tehdä omien aikataulujen mukaan. Kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä nuoriso-ohjaaja Samuli Tuikkaseen, samuli.tuikkanen [at] savonlinna.fi 27.5. mennessä. Samuli haastattelee ja valitsee toimintaan sopivat aikuiset. Koulutus järjestetään 1.6. klo 17–20.

Wautoja on tällä hetkellä viisi. Savonlinnan lisäksi ne kurvailevat tulevana kesänä Kotkassa, Raumalla, Kokkolassa ja Ylivieskassa.

wauto-tiikeri_kuvaaja_juho_nevalainen1_0.jpg


 

 

 

28.5.2020 - 16:00

Walkersit ympäri Suomen etsivät turvallisia aikuisia vapaaehtoistyöhön

Nuorisotyö on tänään tärkeämpää kuin koskaan. Myös poikkeusolojen jälkeen nuorisotyö on tärkeää - tai oikeastaan erityisesti silloin! Ollaan viisaita jo ennakkoon ja huolehditaan, että resurssimme riittävät myös tulevaisuudessa. Tervetuloa siis mukaan tekemään tärkeää työtä yhdessä ammattilaisten kanssa! Tule Walkers-vapaaehtoistyöntekijäksi eli wapariksi!

Etsimme nyt nuoruuden veteraaneja seuraaville paikkakunnille: Helsinki (talo ja bussi), Eurajoki, Kajaani, Kauhajoki, Kotka, Kuusamo, Oulu ja Siuntio. Waparit tekevät rentoa ja merkityksellistä vapaaehtoistyötä nuorten parissa koulutetun nuorisotyön ammattilaisen opastuksella juuri sen verran kuin omiin aikatauluihin milloinkin sopii. 

Seuraavat waparikoulutuksemme järjestetään valituille seuraavasti:

to 28.5. klo 16-20
to 4.6. klo 12-16

Kysymyksessä on teoriakoulutukset, joita syvennetään käytännön koulutuksilla omassa Walkersissa. Hae nyt Walkers-vapaaehtoiseksi ja lue lisää osoitteessa www.walkers.fi  Huomioithan, että koulutukset järjestetään vain wapariksi hyväksytyille haastattelun jälkeen. 

Mikä yleensä motivoi wapareitamme? Tässä kokemuksia:

”Nuorten kanssa käydyt keskustelut. Se, kun näkee, miten vuorovaikutus toimii ja nuoret moikkaa muulloinkin, esimerkiksi kaupassa.”
”Se, että nuorille mahdollistetaan toimintaa turvallisessa ympäristössä. Varsinkin niille, jotka ei sitä välttämättä löydä muualta.”
”Kun saa olla tukena nuorille ja heiltä saatu positiivinen palaute kannustaa ja auttaa jaksamaan myös omassa arjessa.”

Walkersien taustayhteisönä toimii kunta, seurakunta tai järjestö, joka on solminut yhteistoimintasopimuksen Aseman Lapset ry:n kanssa. Toiminta täydentää paikallista nuorisotyötä. Walkersien toiminta perustuu turvallisten vapaaehtoisten aikuisten nuorille antamaan aikaansa. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa aikuisten ja nuorten hyväksyvä ja turvallinen kohtaaminen sekä edistää nuorten itsenäistymistä ja kasvamista vastuullisiksi aikuisiksi. Ammattilaisten rinnalla toimivat koulutetut vapaaehtoistyöntekijät tuovat mukanaan inhimillistä arkista kohtaamispintaa nuorten vapaa-aikaan. www.walkers.fi

 

29.4.2020 - 17:00

Aseman Lapset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 29.4.2020 klo 17.00 etäyhteydellä.

Jäsenistölle on lähetetty kokouskutsu postitse 14.4. Ilmoitathan osallistumisestasi viimeistään 24.8. mennessä osoitteeseen info [at] asemanlapset.fi, niin lähetämme linkin kokoukseen ja kokousasiakirjoihin.

Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

- edellisen vuoden toimintakertomus

- edellisen vuoden tilit ja tilintarkastajien lausunnot

- päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Tervetuloa!

15.4.2020 - 12:00

Etäkoulutus Office 365 Teamsin kautta Kajaanin nuoria kohtaaville toimijoille ke 15.4. klo 12–15

Millä repliikillä nuorten kohtaamisen julkisessa tilassa voi aloittaa? Millaisia haastavia tilanteita ammattilainen voi kohdata? Entä millaisia havaintoja kannattaa dokumentoida ja viedä muiden tahojen tietoon?

Vallitsevassa poikkeustilanteessa nuorisotyötä on viety verkkoympäristöihin, joissa moni nuori saakin kaivattua juttuseuraa ja tukea turvallisilta aikuisilta. Kaikilla ei ole pääsyä verkkoon, eivätkä kaikki nuoret tässäkään tilanteessa halua tai voi pysyä kotona. Säät lämpenevät, ja poikkeustilanteen seuraukset tulevat kevään mittaan oletettavasti näkymään nuorten keskuudessa myös julkisissa tiloissa. Nuorten kohtaamisen osaajille on kasvava tarve!

Koulutuksen myötä osallistujat saavat perustyökalupakin nuorten kohtaamiseen julkisissa tiloissa. Maksuton koulutus on suunnattu työssään Kajaanin nuoria kohtaaville. Toivomme osallistujiksi ammattilaisia yli sektorirajojen!

Ke 15.4. klo 12–15 Teamsin välityksellä. Linkki koulutukseen lähetetään osallistujille viimeistään päivää ennen koulutusta.

Ilmoittautumiset Miikka Kortelaiselle 9.4. mennessä: miikka.kortelainen [at] asemanlapset.fi.

Lisätietoja Miikalta (p. 044 715 7128) tai Susanna Ylimykseltä, susanna.ylimys [at] asemanlapset.fi, p. 043 211 2435.

Viikonloppuiltoihin painottuvat jalkautumiset tullaan koordinoimaan Aseman Lapset ry:n ja Kainuun Mielenterveysseura KaMi ry:n toimesta.


 

Sivut